Ransomware - informácie, história, ochrana

Čo je to ransomware? Blog zaoberajúci sa ransomware, história, hackeri, gangy a najznámejšie kybernetické útoky. Prevencia, návody a ochrana pred ransomware.

Bratislava