https://www.info-presov.sk/obcianske-zdruzenie-aeternitas

Centrála

Tlač | Pridať / editovať záznam

Občianske združenie Aeternitas

Sme občianske združenie Aeternitas so sídlom a hlavnou pôsobnosťou v Prešove.Naším hlavným cieľom je osveta v oblasti ochrany zdravia a života širokej verejnosti pred hrozbami rôzneho charakteru. Informovať verejnosť o problematike civilnej ochrany.
Web:
http://www.aeternitas.sk/
Adresa:
Solivarská 28
080 01 Prešov
Prešovský kraj / okres Prešov
sk Slovensko
Mobil:
+420 944 375 644
E-mail:

Obory činností:

Obory činností:

Občianske združenie Aeternitas