Meranie osvetlenia • okr. Prešov a okolie

Klimat, spol. s r.o.

Nabízíme služby soudního znalce v oboru: výpočty denního osvětlení interiérů, oslunění a zastínění bytů i pozemků.

Ing. Aleš Kaňa

Nabízím měření a výpočty umělého i denního osvětlení, technické zprávy. Poskytuji poradenství v oblasti osvětlování.

Ing. Pavel Janečka

Měření a výpočty umělého a denního osvětlení, poradenství v oboru osvětlování, nabídka inženýrské činnosti.

ZATVORENÉ (Otvára v Po nonstop)

LED-SOLAR s.r.o.

www.ledsolar.sk

Meranie parametrov osvetlenia . Meranie svetlotechnických parametrov a posúdenie správnosti osvetlenia. ... 080 05 Prešov. IČO: 44 070 152 DIČ: 2022581011 IČ DPH: SK2022581011. SK90 1111 0000 0013 3380 0000 SK12 7500 0000 0040 0785 1068. Prevádzka. Ľubochnianska 16 080 06 Ľubotice.

Luxmetre pre presné meranie osvitu | Testo, s.r.o.

www.testo.com/sk-SK/produkty/luxmetry

Výhody Luxmeterov Testo. Ako líder na trhu prenosnej meracej techniky ponúka Testo praxou osvedčené luxmetre: Kompaktné prevedenie: ručné luxmetre sú obzvlášť vhodné pre rýchle, nekomplikované meranie. Svetelné senzory zodpovedajú senzitivite ľudského oka. Pohodlné odčítané namerané hodnoty pomocou funkcie Hold.

Luxmetre od výrobcu SONEL S.A. - vyššia presnosť, vyššia kvalita

www.elektroprumysl.cz/merici-technika/luxmetre-o …

Nová séria luxmetrov od výrobcu SONEL S.A. - vyššia presnosť a nová funkcionalita. Analyzátor kvality siete PQM-703. Tento krát Vám predstavujeme sériu, troch nových meračov osvetlenia. Prvý luxmeter s označením LXP-2 je priamym nástupcom obchodne veľmi úspešného a spoľahlivého luxmetra LXP-1.

Osvetlenie, Prešov :: daibau.sk

www.daibau.sk/adresar/osvetlenie/presov

Všetci zhotovitelia v oblasti Osvetlenie v miestePrešov, elektrikári pre montáž osvetlenia so skúsenosťami a referenciami. Jeden dobrý elektrikár, inštalácia osvetlenia sa nájde aj pre Vás.

Fotometre: Presné meranie intenzity osvetlenia | Testo, s.r.o.

www.testo.com/sk-SK/produkty/fotometre

Fotometre sa preto používajú tiež na meranie nasledovných kritérií, i ďalších: • Distribúcia svetla a intenzita osvetlenia na pracovisku. • Optimálne svetelné podmienky vo verejných budovách. • Meranie distribúcie svetla na veľtrhoch a výstavách. • Dobré osvetlenie stroja vo výrobe.

Meracie metódy (1. časť: Meranie svetla a osvetlenia - ASB.sk

www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-zariadenia-bud …

Spoločnou požiadavkou noriem z oblasti svetla a osvetlenia je meranie svetelnotechnických vlastností svetelných zdrojov, svietidiel, osvetlených predmetov a osvetľovacích zariadení. Prvá časť článku prináša bližší pohľad na niektoré pojmy, ktoré sa využívajú pri meraní svetla a osvetlenia. Ďalšia časť sa bude venovať pravidlám hodnotenia a vyjadrovania neistôt ...

V Prešove vymenia svietidlá verejného osvetlenia - Index SME

index.sme.sk/c/3890470/v-presove-vymenia-svietid …

Mesto Prešov ako prvé na Slovensku uviedlo do prevádzky diaľkový zber údajov zo siete verejného osvetlenia a dispečing diaľkového riadenia. Výhodou takéhoto zberu dát je okamžitá informovanosť servisných zložiek o poruchách, monitoring skutočnej spotreby elektrickej energie verejného osvetlenia a okamžité odhalenie ...

Meranie denného osvetlenia - svetloposudok.sk

svetloposudok.sk/svetlotechnika/meranie-denneho- …

Účelom merania denného osvetlenia budov je zvyčajne overenie, či boli pri realizácii stavby splnené podmienky a hodnoty osvetlenia podľa projektu, a či sa splnili normatívne požiadavky. Takéto meranie sa spravidla vykonáva pred kolaudáciou a protokol z merania je potom podkladom pre rozhodnutie o uvedení stavby do užívania.

Protokol z merania - Osvetlenosť: Monitoring a diagnostika

www.zadania-seminarky.sk/meranie/protokol-z-mera …

Rozhodli sme vykonávať meranie formou združeného osvetlenia na pracovnej rovine. Z tohto dôvodu sme v miestnosti zapli všetky svietidlá a meranie sme začali vykonávať vo výške 850 mm. Určili sme si postup merania od bodu 1 až po bod 10. Postavili sme sa ku prvému bodu a z natiahnutou rukou sme umiestnili fotónku do bodu 1 vo ...

Meranie osvetlenia - uniba.sk

zona.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sucasti/Teoretic …

Meranie osvetlenia.xlsx/Pracovný postup Meranie osvetlenia Cieľ: Odmerajte osvetlenie na vybraných miestach v učebni. Úlohy: 1. Odmerajte osvetlenie v učebni na rôznych miestach, za rôznych podmienok osvetlenia učebne. 2. Porovnajte získané výsledky s odporúčanými hodnotami osvetlenia pre rôzne typy priestorov. 3.

UNIMER 09 Profi s príslušenstvom - electron.sk

www.electron.sk/index.php

Electron s.r.o., Jelšová 24, 080 05 Prešov +421 51 772 3079 electron@electron.sk. Nákupný košík 0 (ks) - 0,00€ ... Sonda na meranie osvetlenia k prístrojom UNIMER.

Sonel MPI-530 - nová generácia revíznych, multifunkčných prístrojov pre ...

www.elektroprumysl.cz/merici-technika/sonel-mpi- …

Sonel MPI-530 umožňuje meranie v reálnom čase a záznam napätia – datalogger (obr. 10). S použitím externých prúdových klieští tiež záznam prúdu, výkonov, (činný, jalový a zdanlivý) a účinníku (obr. 11). V závislosti od použitých klieští, môže byť meraný prúd až 3 kA. Je možné voliť dva typy klieští a ...

Certifikované meranie osvetlenia | InLED.sk

www.inled.sk/sluzby/certifikovane-meranie-osvetl …

Certifikované meranie osvetlenia. Pred každou výmenou a aj po výmene osvetlenia vykonávame certifikované meranie osvetlenia. Premeriame osvetlenosť, chromatičnosť, index podania farieb a taktiež spotrebu svietidiel vo vašich priestoroch. Chceme si byť istí, že všetko funguje, ako má.

Vision Systems | Kvant Group | Referencie

visionsystems.sk/referencie

Meranie rovnomernosti a farebnosti interiérového osvetlenia Prešov, SR Marec, 2016. Zariadenie na mobilné veľkokapacitné bezkontaktné meranie profilov povrchu vozovky s presnosťou potrebnou pre stanovenie hodnôt medzinárodného indexu nerovnosti IRI. ... Systém je vhodný na meranie kontrolovaných úsekov, hodnotenie kvality vozovky ...

veľkoplošné LED displeje, číselné a textové displeje ... - ELEN

www.elen.sk

Regulácia osvetlenia . ... Meranie a zobrazovanie teploty vzduchu - Veľkoplošný LED teplomer s externým snímačom CDN 100/3 T RG L20 230AC 1WIRE Zobraziť produkt. Priemyselný LED displej NDI 57/5 R L65 ... 080 06 Prešov - Ľubotice +421-51-77 33 700. sales@elen.sk.

Nová séria luxmetrov od výrobcu SONEL S.A. - vyššia presnosť a nová ...

www.elektroprumysl.cz/merici-technika/nova-seria …

Luxmetre od výrobcu SONEL S.A. - vyššia presnosť, vyššia kvalita. Nový izolačný tester / merač odporu Sonel MIC-2501. Meranie izolačného odporu podláh a stien. Analyzátor kvality siete PQM-703. Pre tých, ktorí vyžadujú presnosť merania na oveľa vyššej úrovni, napríklad pri meraní intenzity svetla na únikových ciest ...

Osvetlenie pracoviska – nefunkčné resp. nedostatočné osvetlenie ...

www.ip.gov.sk/faq/osvetlenie-pracoviska-nefunkcn …

V prípade, ak by napriek požiadavkám nedošlo k náprave (oprave nefunkčného osvetlenia na pracovisku), odporúčame obrátiť sa s podnetom na výkonanie inšpekcie práce, resp. vykonanie štátneho zdravotného dozoru u zamestnávateľa ( identifikovaného obchodným menom a sídlom ), na miestne príslušný inšpektorát práce, resp ...

Sonel MPI-530 - nová generácia revíznych, multifunkčných prístrojov pre ...

www.forum.elektroprumysl.cz/merici-technika/sone …

Multifunkčné, revízne, prístroje pre meranie a testovanie elektrickej inštalácie získali široký ohlas u používateľov, ktorí uprednostňujú kombináciu všetkých meracích funkcií v jednom zariadení. V minulosti neboli tieto prístroje malé a merania s

Degro J.: Motivácia žiakov vo vyučovaní fyziky využitím ...

vnuf.cz/sbornik/prispevky/11-05-Degro.html

Luxmeter – meranie osvetlenia. Motivačný vstup: Máte doma správne osvetlenie na pracovnom stole, kde sa učíte? Aké je osvetlenie v ostatných miestnostiach vášho bytu resp. domu? ... Loša, J.: Cez relaxáciu k tvorivosti v škole, ManaCon Prešov, ISBN 80-85668-32-7, 1995, [3] Zelina , M.: Stratégie a metódy rozvoja oobnosti ...

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/24829/fin …

dlhodobé meranie teplotnej závislosti fotovoltaických článkov a lithium-polymérových akumulátorov. Merací systém zostavený na univerzálnej doske pozostával z obvodov na meranie teploty, osvetlenia a nabíjacieho obvodu, ktorý nabíjal akumulátor s kapacitou 110 mAh. Ako zdroj slúžil PV článok BSK-SP9261.