Skládky odpadov

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Odpadové hospodářství – svážíme a odstraňujeme komunální, živnostenský či nebezpečný odpad. Zahrnuje bioodpad, gastroodpad, stavební či zdravotnický odpad, separovaný či velkoobjemový odpad, služby dotřídění separovaných složek odpadu, zpracování druhotných …

BIODEGRADACE s.r.o.

Odstranění odpadů (biodegradace, spalovna průmyslových odpadů, skládka nebezpečných odpadů), dekontaminace a sanace lokalit (sanace kontaminovaných zemin in situ, sanace kontaminovaných zemin on situ, sanace kontaminovaných vod), ekologická havarijní služba, …

AWT Rekultivace a.s.

Rekultivace a stavební práce, likvidace ekologických zátěží, skládky, odpady, projekční činnost, doprava, těžká mechanizace.

ATRIUM REALITY a.s.

Realizace rodinných a bytových domů včetně rekonstrukcí. Zahrnuje inženýrské sítě, zateplování objektů a rekultivace skládek.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)

Vladislav Durczok

Prodej písku, štěrku a jílu. Provoz nákladní dopravy stavebních materiálů. Provádění ukládání odpadů, zemních, výkopových a demoličních prací.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)

Depos Horní Suchá, a.s.

Nakládání s odpady, vážení zboží přepravovaného nákladními vozidly a kamióny, výroba a prodej elektrické energie. Provoz sběrného dvora. Zajištění skladování a likvidace nebezpečného odpadu, zpětného odběru elektrospotřebičů. Nabídka uložení biologicky ...

Dcérske spoločnosti a iné prevádzky | KOSIT

www.kosit.sk/o-spolocnosti/dcerske-spolocnosti-a …

Riadená prevádzka skládky odpadov skládkovaním bola začatá k termínu 01.12.1997 skúšobnou prevádzkou a k termínu 01.01.1998 uvedením do trvalej prevádzky. Zvozovú oblasť odpadov na túto skládku predstavovalo predovšetkým mesto Medzev a obce Združenia Rudohorie a Združenia miest a obcí údolia Bodvy.

PO (012) / Prešov - skládka KO Cemjata - záznamový list skládky odpadov

envirozataze.enviroportal.sk/Zaznamovy-list-skla …

ZÁZNAMOVÝ LIST SKLÁDKY ODPADOV VEDENEJ V REGISTROCH ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ. Dôležité upozornenie: Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register skládok odpadov, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Štátny geologický ústav Dionýza Štúra so sídlom v Bratislave. Posledná revízia záznamového listu bola ...

Skládky odpadu Prešov (2 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/skladky-odpadu/presov

Skládky odpadu - Prešov (2 záznamov) Katalóg Služby a remeslá Ekologické a komunálne služby Skládky odpadu Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Skládky odpadu - Prešov. 1 - 2 z celkom 2 ... skládka odpadov. www.envigeos.sk Sabinovská 87 , 080 01 Prešov Kontakty Pobočky: 3. KRISTAV s.r.o.

Spoločnosť Šariš | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/prevadzky/spolocnost-saris

Spoločnosť Šariš, a.s. vznikla v roku 1995 a primárne sa zaoberá zneškodňovaním nie nebezpečného odpadu od fyzických a právnických osôb zo zvozovej oblasti regiónu Sabinov a Prešov. Spoločnosť je prevádzkovateľom skládky odpadov Ražňany, ktorá je zaradená do triedy na nie nebezpečný odpad.

Zberné dvory v Prešove. Adresy a otváracie hodiny

www.odpady-portal.sk/Dokument/102238/zberne-dvor …

Mesto Prešov prijalo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov číslo 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde ustanovuje sadzbu poplatku pri množstvovom zbere. za drobný stavebný odpad nasledovne: 0,040 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

Skladovanie, výkopová zemina, hlina, uskladnenie zeminy

www.skladka-odpad.sk

stavebných dopadov a odpadov z demolácií (vrátane výkopovej zeminy), ustanovených katalógom odpadov, zaradených pod číslom: 17 01 01 betón O. 17 01 02 tehly O. 17 01 03 Škridly a obkladový materiál a keramika O. 17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O.

PASTEL, spol. s r.o. – Priemyselné hydroizolácie, stavebné a zemné práce.

pastelpo.sk

PASTEL, spol. s r.o., Pod Kamennou baňou 36, 080 01 Prešov, Slovensko +421 905 404 535, +421 908 084 813, +421 905 340 770. pastelpo@pastelpo.sk. Primary Menu. Domov; O spoločnosti; Z histórie; Služby; ... chránime životné prostredie špecialista na priemyselné hydroizolácie a stavebné práce SKLÁDKY ODPADOV, REKULTIVÁCIE ...

Skládky odpadov | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/Dokument/100285/skladky-odp …

Skládky odpadov - mapa. Skládky odpadov v SR. Mapa je v štádiu napĺňania údajmi, v prípade, že objavíte nepresné alebo už neaktuálne údaje, prosíme, aby ste nás kontaktovali. Menný zoznam skládok sa nachádza na tu.

Nebezpečné odpady | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/sluzby/nebezpecne-odpady

Spoločnosť Marius Pedersen zabezpečuje služby aj v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Služby pokrývajú celé spektrum nakladania s nebezpečnými odpadmi s výnimkou rádioaktívnych odpadov a výbušnín. Jedná sa o zber odpadov od pôvodcov, prepravu, skladovanie, úpravy a konečné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov.

(PDF) SKLÁDKY ODPADOV A ICH VPLYV NA DIVERZITU PÔDNEJ ... - ResearchGate

www.researchgate.net/publication/241694530_SKLAD …

PDF | 1 Katedra ekológie, FHaPV PU v Prešove, ul. 17 novembra č. Abstract: The waste dumps are in general considered to be source of the air, soil and... | Find, read and cite all the research ...

SKLÁDKY ODPADOV A ICH VPLYV NA DIVERZITU PÔDNEJ FAUNY - ResearchGate

www.researchgate.net/profile/Beata-Baranova/publ …

SKLÁDKY ODPADOV A ICH VPLYV NA DIVERZITU PÔDNEJ FAUNY ... 1 Katedra ekológie, FHaPV PU v Prešove, ul. 17 novembra č.1, 080 01 Prešov, 051/757 06 41, bbaranova@gmail.com

30 rokov Slovenska: Ako sme sa stali skládkovou veľmocou

www.aktuality.sk/clanok/udknAQk/30-rokov-slovens …

Zaujímali sme sa, ako sa za tých 30 rokov zmenil proces ukladania odpadov na skládku. „Samotné ukladanie odpadu prešlo mnohými procesnými vylepšeniami. Prevádzkujeme najmodernejšie kompaktory BOMAG (zariadenia na utláčanie vrstiev na skládke, pozn.), vybudovali sme vlastnú čistiareň priesakových kvapalín na báze reverznej ...

Skládka – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Skl%C3%A1dka

Skládka. Deponie na okraji stavby, na kterou se odváží sejmutá ornice (úrodná zem) Skládka je místo skladování, skládání či uložení materiálu. Obvykle se tak nazývají místa volného uložení v hromadách, zatímco sofistikovanější a krytá místa uložení se nazývají například sklad . Skládka odpadu je místo ...

Odpadové hospodárstvo | Deponia system

www.deponia.eu/odpadove-hospodarstvo

Projektové dokumentácie skládok odpadov – Prešov: EBA Bratislava – úprava výrobných plôch: ... Kalnô, rozšírenie skládky odpadov, 1. stavba, 1. kazeta: V realizácii Čierna Voda: Projektové dokumentácie skládok odpadov – Čierna Voda: Skládka odpadov, III. etapa:

Zoznam skládok odpadov prevádzkovaných v Slovenskej republike v roku 2016

www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodno …

Zoznam skládok odpadov prevádzkovaných v Slovenskej republike v roku 2016 BRATISLAVSKÝ KRAJ OKRES NÁZOV SKLÁDKY OBEC TRIEDA SKÁDKY PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY SÍDLO ROK ZAýATIA PREVÁDZKY PREDPOKLADANÝ ROK UKONýENIA Bratislava II A-Z STAV, s.r.o. Bratislava SKIO A-Z STAV s.r.o. Odeská 3, 821 06 Bratislava 2003 -

Zdravie ľudí ohrozujú nebezpečné skládky odpadu a ... - Slovensko

www.nku.gov.sk/aktuality/-/asset_publisher/9A3u/ …

Kontrolóri zamerali svoju pozornosť na významné skládky odpadov a preverovali konanie štátnych inštitúcií priamo v teréne v období rokov 2015 – 2019. Na Slovensku sa prevádzkuje viac ako 100 skládok odpadu, pričom ďalších takmer 800 sa už nepoužíva, majú byť uzavreté a prevádzkovateľ je povinných ich rekultivovať.

Skládky odpadov - mapa | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/Dokument/100286/skladky-odp …

Skládky odpadov - mapa. Skládky odpadov v SR. Mapa je v štádiu napĺňania údajmi, v prípade, že objavíte nepresné alebo už neaktuálne údaje, prosíme, aby ste nás kontaktovali. Menný zoznam skládok sa nachádza na tu . Skládky odpadov | 01.11.2009 |. Zobraziť SKLÁDKY ODPADOV na väčšej mape.

Recyklácia a odpa... - Ústredný portál verejnej správy

www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-sit …

Prevádzkovateľ skládky odpadov na nebezpečný odpad je povinný aktualizovať havarijný plán a podklady pri každej závažnej zmene podmienok alebo najmenej raz za tri roky. Preprava nebezpečného odpadu na území Slovenskej republiky. Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečného odpadu, alebo ten ...

382/2018 Z. z. Vyhláška o skládkovaní odpadov a uskladnení ... - EPI

www.epi.sk/zz/2018-382

382. VYHLÁŠKA. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. z 10. decembra 2018. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 105 ods. 3 písm. d), f), g) a h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Skládky odpadu Prešovský kraj (5 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/skladky-odpadu/presovsky-kraj

Prevádzkovanie skládky odpadov, hospodárenie v oblasti nakladania s odpadmi, zneškodňovanie odpadov. Ražňany , 082 ... skládka odpadov. www.envigeos.sk Sabinovská 87 , 080 01 Prešov Kontakty Pobočky: 3. KRISTAV s.r.o. Pridať hodnotenie. Nakladanie s odpadom, prenájom veľkoobjemových kontajnerov, poradenstvo v oblasti nakladania s ...