Likvidácia nebezpečných odpadov

SEZAKO Třinec

SEZAKO Třinec

Zajišťujeme čištění, monitorování a trasování kanalizace. Dále provádíme tlakové zkoušky kanalizace a šachet, frézování kořenů či inkrustací, lokální opravy potrubí bez výkopu, čištění rybníků a vodních nádrží, zkoušky těsnosti jímek, nádrží a další. ...

204 kmČeská republika Hnojník 442 + pobočky (8)

ZATVORENÉ (Otvára v 06:00)

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Odpadové hospodářství – svážíme a odstraňujeme komunální, živnostenský či nebezpečný odpad. Zahrnuje bioodpad, gastroodpad, stavební či zdravotnický odpad, separovaný či velkoobjemový odpad, služby dotřídění separovaných složek odpadu, zpracování druhotných …

AWT Rekultivace a.s.

Rekultivace a stavební práce, likvidace ekologických zátěží, skládky, odpady, projekční činnost, doprava, těžká mechanizace.

ARDIGAS CZ, s.r.o.

Komplexní služby v oblasti čerpacích stanic PHM. Výstavba, rekonstrukce, opravy, a revizní činnost dle ČSN, projekční a poradenská činnost. Vysokotlaké čištění ploch, likvidace nebezpečného odpadu, elektrorevize.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

INSTRUO s.r.o.

Speciální demolice hloubkové i povrchové, průmyslových objektů, ocelových konstrukcí. Recyklace – drcení a třídění sutí z demolic, štěrků, kameniva atd. Zemní práce. Ekologie – regulace vodních toků, zpevnění břehů, sanace ekologicky zasažených území a …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Depos Horní Suchá, a.s.

Nakládání s odpady, vážení zboží přepravovaného nákladními vozidly a kamióny, výroba a prodej elektrické energie. Provoz sběrného dvora. Zajištění skladování a likvidace nebezpečného odpadu, zpětného odběru elektrospotřebičů. Nabídka uložení biologicky ...

Zber a likvidácia odpadov Prešov (25 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/zber-a-likvidacia-odpadov/pr …

Slovensko Prešovský kraj Zber a likvidácia odpadov - Prešov. 1 - 25 z celkom 25 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám ... papiera, likvidácia nebezpečných odpadov, preprava, manipulácia s odpadmi. Cestná nákladná doprava, preprava materiálu. www.kergoljp.sk Arm. gen. Svobodu 2 , 080 01 Prešov Kontakty Pobočky: 3. Elwaste ...

Odpady - zber, výkup, likvidácia - Prešov — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Sluzby-remesla/Odpady-zber …

Dúha, a.s., Prešov Čapajevova 29, 08001 Prešov Vývoj a výstavba čističiek odpadových vôd, environmentálne poradenstvo, skladovanie a likvidácia odpadov.

Zber a likvidácia odpadov Prešovský kraj (82 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/zber-a-likvidacia-odpadov/pr …

Nakladanie s odpadmi - výkup, zhromažďovanie a úprava odpadov, recyklácia, likvidácia nebezpečných odpadov, výkup materiálov na ďalšie spracovanie. Výroba a predaj plastových frakcií. ... 080 01 Prešov Kontakty. VPS Vysoké Tatry, s.r.o. Pridať hodnotenie.

Odpady - zber, výkup, likvidácia - Prešovský kraj — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Sluzby-remesla/Odpady-zber …

Všetky firmy z oblasti Odpady - zber, výkup, likvidácia v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

Zberne druhotných surovín - Prešov (10 záznamov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/zberne-druhotnych-surovin/pr …

Zberné suroviny a.s. Pridať hodnotenie. Výkup, spracovanie a distribúcia druhotných surovín pre ich ďalšie využitie v recyklačnom procese, skartácia dokumentov. Prenájom dopravnej techniky a kontajnerov. www.zsza.sk Bardejovská 40 , 080 06 Prešov Kontakty Pobočky: 46.

Recyklovanie a triedenie odpadov Prešovský kraj (43 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/recyklovanie-a-triedenie-odp …

Spaľovanie nebezpečných odpadov, recyklácia odpadových rozpúšťadiel, olejov a ortuťových žiariviek. Dekontaminácia odpadov, výkup druhotných surovín, likvidácia odpadu zdravotníckych zariadení. www.fecupral.sk Jilemnického 2 , 080 01 Prešov Kontakty.

Nebezpečný odpad - spracovanie, likvidácia - Prešovský kraj

www.zoznam.sk/katalog/Sluzby-remesla/Odpady-zber …

Všetky firmy z oblasti Nebezpečný odpad - spracovanie, likvidácia v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

Likvidácia Odpadov v Prešov - Cylex Miestne Vyhľadávanie

www.cylex.sk/presov/likvid%C3%A1cia+odpadov.html

Spoločnosť KERGOL J.P., spol. s r.o. Prešov bola založená v roku 1999 a patrí k popredným spoločnostiam na slovenskom trhu, ktoré podnikajú v oblasti nakladania s druhotnými surovinami - železný šrot ... likvidácia odpadov, paličské práce, zatepľovanie budov, prenájom stavebného lešenia, moto služby,...

Nebezpečné odpady | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/sluzby/nebezpecne-odpady

Spoločnosť Marius Pedersen zabezpečuje služby aj v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Služby pokrývajú celé spektrum nakladania s nebezpečnými odpadmi s výnimkou rádioaktívnych odpadov a výbušnín. Jedná sa o zber odpadov od pôvodcov, prepravu, skladovanie, úpravy a konečné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov.

Likvidácia azbestu - STRECHY M

www.strechym.sk

STRECHY M - Likvidácia azbestu. Likvidujeme azbest v exteriéroch, vo výškach za najlepšie ceny na kľúč - celý východ SR ... vypracovanie identifikačných listov prepravovaných nebezpečných odpadov; ... Okresný súd Prešov, Číslo spisovej vložky: 36239/P. Adresa. StrechyM s.r.o. 9.mája 744/15 083 01 Sabinov. 0908 082 634

Odvoz odpadu Prešov (14 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/odvoz-odpadu/presov

Spaľovanie nebezpečných odpadov, recyklácia odpadových rozpúšťadiel, olejov a ortuťových žiariviek. Dekontaminácia odpadov, výkup druhotných surovín, likvidácia odpadu zdravotníckych zariadení. www.fecupral.sk Jilemnického 2 , 080 01 Prešov Kontakty.

Zberne druhotných surovín, zberné suroviny v Prešovskom kraji

www.azet.sk/katalog/zberne-druhotnych-surovin/pr …

Zberné suroviny a.s. Pridať hodnotenie. Výkup, spracovanie a distribúcia druhotných surovín pre ich ďalšie využitie v recyklačnom procese, skartácia dokumentov. Prenájom dopravnej techniky a kontajnerov. www.zsza.sk Bardejovská 40 , 080 06 Prešov Kontakty Pobočky: 48. 1 2.

Nebezpečný odpad - spracovanie, likvidácia — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Sluzby-remesla/Odpady-zber …

Všetky firmy z oblasti Nebezpečný odpad - spracovanie, likvidácia v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

Likvidácia nebezpečného odpadu | Kontrakt JMV

www.kontrakt.sk/sluzby/likvidacia-nebezpecneho-o …

Odvoz a likvidácia tekutého nebezpečného odpadu certifikovaným ADR vozidlom s kapcitou 12 m. Vyškolený personál, dlhoročné skúsenosti a výhodné ceny. ... Preprava nebezpečných odpadov je preto umožnená len pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení s využitím certifikovanej techniky a kvalifikovaného personálu ...

Nebezpečný odpad | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/mesta-a-obce/nebezpecny-od …

Spoločnosť Marius Pedersen zabezpečuje služby v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Služby pokrývajú celé spektrum nakladania s nebezpečnými odpadmi s výnimkou rádioaktívnych odpadov a výbušnín. Jedná sa o zber odpadov od pôvodcov, prepravu, skladovanie, úpravy a konečné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov.

Úradné hodiny - LIKVIDÁCIA NEBEZPEČNÝCH ODPADOV - YouTube

www.youtube.com/watch

Relácia Úradné hodiny na tému LIKVIDÁCIA NEBEZPEČNÝCH ODPADOV. Hosť: Roman Zvara (špecialista na nebezpečné odpady)PRIHLÁSTE SA NA ODBER!https://www ...

Domov - Fecupral

fecupral.sk

Fecupral, spol. s r.o. Naša spoločnosť sa už od roku 1997 zaoberá zberom, triedením, zhodnocovaním ako aj zneškodňovaním viac než 200 rôznych druhov odpadov. Ako jedna z popredných slovenských firiem podnikajúca v oblasti nakladania s komunálnymi a najmä priemyselnými odpadmi budujeme nielen na bohatých skúsenostiach, ale ...

Odpady - zber, výkup, likvidácia — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Sluzby-remesla/Odpady-zber …

Deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia. Likvidácia osích a sršních hniezd. Likvidácia ploštice posteľnej. Komplexné čistiace a upratovacie služby, čistenie a vypratávanie suterénov a podkroví domov. Dočisťovanie kontajnerových stojísk. Odvoz odpadov. https://deratizacia-upratovanie.sk/

Rameko - Likvidácia odpadov

www.rameko.sk

Recyklácia, zhodnocovanie odpadov, produkcia či výkup odpadov. Minimalizujeme náklady na odpadové hospodárstvo vo firmách. Prevádzky sú rozmiestené na rôznych miestach po východnom Slovensku. ... Likvidácia odpadov. Zabezpečenie komplexného nakladania s odpadom... Produkcia. Produkcia rôznorodých ekologických materiálov ...

90510000-5 Likvidácia a spracovanie odpadu- Kód verejného obstarávania

www.uvostat.sk/cpvkod/9083

Zneškodnenie a likvidácia nebezpečných odpadov (NO) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 826 2826.24 EUR 2020 ... odvoz a likvidácia separovaného odpadu, ktoré sú v správe Ministerstva vnútra SR Centra podpory Prešov vo Vranove nad Topľou Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 500 4500.0 EUR 17 ...

Geopol

geopol.sk

Naša spoločnosť GEOPOL PREŠOV s.r.o. bola založená v roku 1994 a odvtedy je stabilným a konkurencieschopným podnikom na trhu. Nosným programom spoločnosti je ponuka prác pri ekologických záťažiach kontaminovaných zemín, vôd a technologických zariadení, realizácia všetkých potrebných sanačných procesov s nebezpečným odpadom a nakladanie s bioodpadom.

C.1 Kalkulácia ceny „Likvidácia neaktívnych odpadov kategórie ...

evo.gov.sk/evo/tender/9542_9002_20140813.nsf/std …

Tabuľka č.1: Zoznam nebezpečných odpadov Kat.číslo odpadu Druh odpadu m.j. Predpoklada né maximálne množstvo Cena za m.j. bez DPH s dopravou (€) Cena za položku bez DPH (€) 06 01 01 kyselina sírová a kyselina siričitá t 0,001 0,00 06 01 02 kyselina chlorovodíková t 0,001 0,00 06 01 03 kyselina fluorovodíková t 0,001 0,00

Odvoz odpadu Prešovský kraj (40 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/odvoz-odpadu/presovsky-kraj

Dekontaminácia odpadov, výkup druhotných surovín, likvidácia odpadu zdravotníckych zariadení. www.fecupral.sk Jilemnického 2 , 080 01 Prešov Kontakty Ján Džunda - UNO