Spracovanie bioodpadov • okr. Prešov a okolie

SUBIO EKO s.r.o.

SUBIO EKO s.r.o.

Dlouholetý výrobce biologických přípravků na bázi užitečných mikroorganizmů a enzymů, které jsou vynikajícími ekologickými pomocníky v rozkladu, čištění a likvidaci nánosů a usazenin organických hmot v nejrůznějších prostředích. Naše mikrobiologické výrobky …

227 kmČeská republika Ostrava - Moravská Ostrava, Odboje 3327/1a

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Odpadové hospodářství – svážíme a odstraňujeme komunální, živnostenský či nebezpečný odpad. Zahrnuje bioodpad, gastroodpad, stavební či zdravotnický odpad, separovaný či velkoobjemový odpad, služby dotřídění separovaných složek odpadu, zpracování druhotných …

Agro Eko

Agro Eko

Naší specializací jsou technologické dodávky v oblasti životního prostředí, zpracování biologicky rozložitelných odpadů a jejich následné využití. Procesy ekologického a ekonomického získávání kompostu, biopaliva a energie. Zajišťujeme projektové dokumentace …

SMOLO CZ, s.r.o.

Provoz sběrného dvora a kompostárny.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 07:00)

Frýdecká skládka, a.s.

Kompostování zeleně, biologického odpadu a jiných vhodných materiálů, štěpkování klestů a odpadního dřeva.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)

Depos Horní Suchá, a.s.

Nakládání s odpady, vážení zboží přepravovaného nákladními vozidly a kamióny, výroba a prodej elektrické energie. Provoz sběrného dvora. Zajištění skladování a likvidace nebezpečného odpadu, zpětného odběru elektrospotřebičů. Nabídka uložení biologicky …

Prešov získal financie na kúpu techniky na zvoz a spracovanie bioodpadu

obecne-noviny.sk/clanky/presov-ziskal-financie-n …

Prešov získal financie na kúpu techniky na zvoz a spracovanie bioodpadu . Biologicky rozložiteľný odpad (BRO). Prešovská spoločnosť Technické služby mesta Prešov, a. s. (TSmP, a.s.) bola úspešná pri podávaní projektu zo zdrojov EÚ. Z operačného programu Kvalita životného prostredia tak mesto získalo finančné ...

Prešov získal financie na spracovanie bioodpadu - Dobré noviny

www.dobrenoviny.sk/c/91101/presov-ziskal-financi …

Nová technika pomôže skvalitniť zber zeleného odpadu. Obmedzí sa vznik nelegálnych skládok.

Slovensko má priveľké kapacity na bioodpad, v budúcnosti budú primalé

euractiv.sk/section/obehova-ekonomika/news/slove …

Jeden zo sektorov, ktorý môže priniesť najväčšiu hodnotu pre ľudí je práve manažment odpadov a zvlášť bioodpadov. Veľká časť bioodpadu pochádza z kuchýň a reštaurácií. Kapacity bude treba zvýšiť. Ministerskí analytici vypočítali, že Slovensko má kapacity na spracovanie bioodpadov v objeme 915 tisíc ton.

Prešov získal financie na spracovanie bioodpadu - Teraz.sk

www.teraz.sk/presovsky-kraj/presov-ziskal-financ …

Nová technika pomôže skvalitniť zber zeleného odpadu. Obmedzí sa vznik nelegálnych skládok.

Bioplynové stanice – IMAO electric

www.imao.sk/bioplynove-stanice

Bioplynové stanice na spracovanie bioodpadov. Anaeróbna fermentácia bioodpadov prináša environmentálny a sociálno-ekonomický úžitok. Spoločnosť víta bioodpad ako zdroj energie, miesto hromadenia odpadov na skládkach. V priebehu fermentácie nevzniká len bioplyn, ale bioodpad je transformovaný na digestát, ktorý je zároveň ...

Spracovateľský podnik Nitra │ EcolTrade

ecoltrade.sk

Váš BIO odpad- Nitra. Spoločnosť ecol Trade bola založená v roku 2009 v Nitre. Od februára 2021 disponuje ecol Trade vlastným spracovateľským podnikom, v ktorom realizujeme predbežné spracovanie BIO odpadu. Pre našich zákazníkov realizujeme zber, prepravu a skladovanie vedľajších živočíšnych produktov kategórie 3.

Spracovanie bioodpadov » ALL SERVICE

allservice.sk/spracovanie-bioodpadov

Spoločnosť ALL SERVICE, s.r.o. sa zaoberá spracovaním biologicky rozložiteľného (zeleného) odpadu. Tieto. činnosti vykonávame v súlade so znením a ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. O odpadoch, v znení ďalších zákonov a vládnych nariadení. Ponúkame možnosť zhodnocovania biologického odpadu na našej prevádzke ...

ALL SERVICE » Správa budov, spracovanie bioodpadov, zber kuchynského a ...

allservice.sk

Spracovanie bioodpadov; Kompostáreň – otváracie hodiny; Cenník; Naši klienti; Kontakt; Údržba a správa budov Upratovacie práce – jednorázové – (odstraňovanie havárií) – pravidelné – (údržba na základe dohodnutého harmonogramu)

Spracovanie miezd - Prešov (45 záznamov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/spracovanie-miezd/presov

Spracovanie miezd - Prešov (45 záznamov) Katalóg Služby a remeslá Ekonomické služby Účtovníctvo Spracovanie miezd Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Spracovanie miezd - Prešov. 1 - 25 z celkom 45 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám. ULEXIT, s. r. o. Pridať hodnotenie ...

JOSEPHINE - Technológia na spracovanie bioodpadov - traktor

josephine.proebiz.com/sk/tender/5386/summary

Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Jedná sa o dodanie techniky na spracovanie bioodpadov pre projekt spolufinancovaný z OP KŽP s názvom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Brehy: 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Drvič BIO odpadu (1 ks);

JOSEPHINE - Technológia na spracovanie bioodpadov -traktor

josephine.proebiz.com/en/tender/5242/summary

Predmetom zákazky je dodanie tovarov. Jedná sa o dodanie techniky na spracovanie bioodpadov pre projekt spolufinancovaný z OP KŽP s názvom Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v Kľakovskej doline: 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Drvič BIO odpadu (1 ks);

Spracovanie odpadových olejov a odpadov s obsahom olejov, Prešov ...

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/spracovanie-od …

Spracovanie odpadových olejov a odpadov s obsahom olejov, Prešov. Zákon: 24/2006 Z.z. časť EIA Činnosť: 9.5 Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov 9.6 Zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním, alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ...

Spracovanie odpadových olejov a odpadov s obsahom olejov, Prešov ...

www.enviroportal.sk/en/eia/detail/spracovanie-od …

Spracovanie odpadových olejov a odpadov s obsahom olejov, Prešov. Legislation: 24/2006 Z.z. časť EIA Activity: 9.5 Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov 9.6 Zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním, alebo zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ...

Kontakt » ALL SERVICE

allservice.sk/kontakt

Spracovanie bioodpadov; Kompostáreň – otváracie hodiny; Cenník; Naši klienti; Kontakt; Kontakt online sweepstakes. Vysokoškolákov 1757/1, 010 01 Žilina. office : 041 500 10 62. allservice@allservice.sk. Sídlo kancelárie (osobné návštevy): Tajovského 3214/33 010 01 Žilina

Spracovanie... - EXCLUSIVE realitná kancelária Prešov | Facebook

www.facebook.com/www.exclusivereal.sk/posts/spra …

Spracovanie podkladov k tomuto bytu nám trvalo celý týždeň. 🕰 Jednoducho sa nám toho nakopilo veľa a odmietli sme znižovať naše kvalitatívne štandardy. Prečo? Lebo každá nehnuteľnosť a každý náš klient si zaslúžia špičkové služby na úrovni. . A výsledok? Byt sme úspešne rezervovali hneď prvý deň obhliadok.

SK288969B6 - Elektrický kompostér na spracovanie bioodpadov a/ alebo ...

patents.google.com/patent/SK288969B6/sk

Elektrický kompostér na spracovanie bioodpadov a/alebo bioplastov je tvorený horizontálnou kompostovacou komorou (4) s centrálnym hriadeľom s lopatkami (5) miešadla. V spodnej časti kompostovacej komory (4) je inštalovaný elektrický vyhrievací systém s vyhrievacími telesami (6). Centrálny hriadeľ miešadla je pripojený na pohonnú jednotku (2).

Spracovanie miezd - Prešov (45 záznamov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/spracovanie-miezd/2/abc/pres …

Slovensko Prešovský kraj Spracovanie miezd - Prešov. 26 - 45 z celkom 45 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám. Pavol Ďurica - účtovníctvo Pridať hodnotenie. Vedenie a spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva. Mzdy a personalistika, výpočet miezd, ročné zúčtovanie dane a potvrdenie o príjme. Účtovné a ...

Cenník pre spracovanie účtovníctva - ENIGMA - Prešov, Košice

www.uctovnictvo-enigma.sk/cennik-pre-spracovanie …

príprava podkladov na kontrolu zo strany štátnych inštitúcií podľa špecifických požiadaviek kontroly: 10 € / 15 minút. uzavretie účtovníctva, vykonanie inventarizácie, komunikácia a príprava dokladov na odovzdanie novému účtovníkovi pri ukončení spolupráce: 100 € SZČO, 150 € s.r.o. alebo klient so zamestnancami.

Spracovanie odpadu – Bratislava.sk

bratislava.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/zivo …

Principiálne je technológia zaradení na energetické spracovanie odpadu OLO rozdelená do štyroch častí: spaľovanie. získavanie energie. čistenie spalín. nakladanie so vzniknutými odpadmi. Teplo získané spálením odpadu sa využíva na výrobu pary. Časť tepla vyrobeného pri spaľovaní odpadu sa využije pre vlastnú spotrebu ...

Nakladanie s odpadom Prešov

www.presov.sk/nakladanie-s-odpadom-0.html

Poplatky za skládkovanie odpadov sa od roku 2019 zvyšujú, a budú každoročne neustále stúpať. Preto, čím budeme v Prešove odpad viac triediť, tým vyprodukujeme menej odpadu, a za menej odpadu budeme aj menej platiť. Naopak netriedením odpadov vyprodukuje v Prešove ešte viac odpadov, a za viac odpadov budeme všetci platiť ...

Na veľtrhu POLEKO 2013 | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/Dokument/101859/default.aspx

Marek Hrabčák | Geosofting Prešov V dňoch 7. až 10. októbra 2013 sa v poľskej Poznani konal už 25. ročník Medzinárodných trhov na ochranu životného prostredia a komunálnej techniky: POLEKO a KOMTECHNIKA. Aj keď sa to zdá neuveriteľné, prvý ročník tohto ekologického veľtrhu sa uskutočnil v máji 1989. ...