Študijné a vedecké knižnice • okr. Prešov a okolie

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Knihovnicko-informační služby pro všechny fakulty a pracoviště univerzity jako její jediná knihovna. Je knihovnou základní se specializovaným fondem. Knihovnicko-informační služby. Půjčování knih absenčně i prezenčně, půjčování čteček elektronických knih, …

235 kmČeská republika Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (24)

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

Univerzitní knihovna Ostravské univerzity v Ostravě

Akademická knihovna zajišťující informační podporu studia, výuky, vědy a výzkumu realizovaných na Ostravské univerzitě. Nabízíme k vypůjčení studijní literaturu a své uživatele vedeme k informační gramotnosti. Naše služby poskytujeme především studentům a …

Fakultní odborná knihovna Obchodně podnikatelské fakulty

Nabídka knihovních a informačních služeb se zaměřením na ekonomii, finance, teorii marketingu a managamentu.

Knihovna Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka

Časopis VTEI (Vodohospodářské technicko-ekonomické informace) je odborným recenzovaným časopisem vydávaným VÚV TGM. Dále nabízíme odborné knihovní služby, včetně vyhledávání prostřednictvím on-line katalogu a rozsáhlého fondu odborných českých a zahraničních …

Štátna vedecká knižnica v Prešove

www.svkpo.sk

aby knižnice a internet existovali v symbióze a navzájom sa dopĺňali. Štátna vedecká knižnica v Prešove má rovnaký záujem. ... Autor/editor: Marcela Domenová Prešov: Štátna vedecká knižnica v Prešove, 2022. 223 s. ISBN 978-80-89614-86-8. ... Hlavná 99 - informačno-vedecké centrum: práve zatvoren ...

Knižnica | ISM Prešov

www.ismpo.sk/kniznica.html

Utorok 10:00 – 13:00. Streda 10:00 – 13:00. Piatok 12:00 – 15:00. Pri zápise do knižnice je potrebné mať pri sebe občiansky preukaz. ISIL kod : ISIL SK-5KADAA48204. Špeciálny medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie, spolupracuje s Dánskou agentúrou pre knižnice a médiá, ktorá je ...

Informácie pre záujemcov o štúdium - Filozofická fakulta | UPJŠ

www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemc …

UPJŠ ti ponúka prístup do Univerzitnej knižnice. Ponuka našich služieb je bohatá: prezenčné výpožičky monografií, študijnej a odbornej literatúry; Virtuálna študovňa – digitalizované knihy prístupné v rámci služby MediaInfo; tlač, kopírovanie a skenovanie dokumentov z fondu UK; prístup k verejnému internetu a wifi

Knižnice Prešov - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/kniznice_1/presov

Obecné knižnice (821) Okresné knižnice (16) Školské knižnice (5) Špeciálne knižnice (11) Vedecké knižnice (6) Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Knižnice - Prešov. 1 - 25 z celkom 38 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám . Obecná knižnica Bretejovce Pridať hodnotenie. Obecná knižnica s poskytovaním ...

Databáza slovenských vedeckých a odborných časopisov / Návrh obsahových ...

itlib.cvtisr.sk/%C4%8Cl%C3%A1nky/clanek2385

Konečným výsledkom formálnej analýzy bola idečasopisov (obsahujúcich aj vedecké aj odborné články), 28 titulov, ktoré majú v názve alebo ntifikácia 187 vedeckých časopisov, 599 odborných časopisov, 130 hybridných podnázve určené, že ide o vedecko-odborné časopisy, a 20 časopisov, ktoré majú v názve „odborný ...

Vedecká knižnica – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vedeck%C3%A1_kni%C5%BEnica

Vedecká knižnica je knižnica, ktorá získava, spracúva a sprístupňuje dokumenty a informácie z určitého vedného odboru, resp. skupiny vedných odborov.Spravidla sú prístupné širokej verejnosti, ich služby však využíva najmä odborná verejnosť (vedeckí a odborní pracovníci) a študenti stredných a vysokých škôl. . Poskytujú širokú škálu knižničných služieb ...

Prešov – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ov

Prešov (maďarsky Eperjes, německy Eperies a 1938–1945 i Preschau, polsky Preszów, rusínsky a ukrajinsky Пряшів (Prjašiv), rusky Пряшев (Prjašev), latinsky Fragopolis nebo Eperiessinum, romsky Perješis, přezdívaný také jako Atény nad Torysou) je krajské a okresní město na Slovensku.Se svými přibližně 85 tisíci obyvateli je tak po Bratislavě a Košicích ...

Firmy - Študijné a vedecké knižnice - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Firiem v kategórii Študijné a vedecké knižnice: 33. Diecézna historická knižnica biskupa dr. Knižnice - Kláštor pod Znievom. Zaradenie v kategóriach ...

Knižnica – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Kni%C5%BEnica

O iných významoch výrazu Knižnica pozri Knižnica (rozlišovacia stránka). Knižnica je organizovaná zbierka kníh, určená na priame používanie čitateľom, alebo kultúrna inštitúcia, ktorá organizuje spoločenské využívanie tlačených a rukopisných materiálov i ostatných hmotných zdrojov/nositeľov poznatkov a informácií.

Študijné a vedecké knižnice - Kultúra a spoločnosť - Svet - Atlasfiriem ...

www.info-bremen.eu/katalog/kultura-a-spolocnost/ …

Atlasfiriem.info Kultúra a spoločnosť Knižnice Študijné a vedecké knižnice. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. knihovna.vsb.cz/cs +420 597 321 334, +420 597 322 154. Knihovnicko-informační služby pro všechny fakulty a pracoviště univerzity jako její jediná knihovna. Je knihovnou základní se ...

Ministerstvo chce modernizovať archívy a vedecké knižnice

domov.sme.sk/c/5244329/ministerstvo-chce-moderni …

Program na ochranu písomného dedičstva Slovenska predložilo do pripomienkového konania Ministerstvo kultúry SR. Okrem iného chce vybudovať a zmodernizovať viaceré sklady vedeckých knižníc.

Virtuálna knižnica - Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)

www.stuba.sk/sk/zamestnancov/aktuality-a-informa …

Virtuálna knižnica STU predstavuje portál na podporu vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti, koordináciu knižnično-informačných služieb akademických knižníc STU. Sústreďuje prístupy k elektronickým informačným zdrojom (databázam), predstavuje nástroje pre hodnotenie vedy a vytvára priestor pre support aktivít podporujúce vzdelávanie a výskum na STU.

Študijné odbory - Spojená škola, Masarykova 24, 080 01 Prešov

sospodnikaniapresov.edupage.org/a/studijne-odbor …

The graduate of the study branch 6325 M economic academy is broadly viewable which allows him flexible placement and application of knowledge and skills in practice and flexible responses to all problems, operational solutions. The graduate is secondary school educated capable of doing business independently in the economic sphere.

Kodikológia – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Kodikol%C3%B3gia

Kodikológia je pomocná historická veda, ktorá skúma rukopisy neúradnej povahy, čiže najmä kódexy, a to hlavne ich vznik, šírenie, funkciu a pôsobenie na kultúru.. Kodikológia predstavovala akúsi subdisciplínu paleografie, ktorá sa postupne osamostatňovala.. Charakteristika. Kodikológia skúma kodexy ako jedinečné objekty a zisťuje ich vznik a funkciu v spoločnosti.

Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 2. strana - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Študijné a vedecké knižnice Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 2. strana. Lokality. Banskobystrický kraj; Bratislavský kraj; Košický kraj; Nitriansky kraj

Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky | Katedry - UMB

www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-elementarnej-a-pr …

Katedra ponúka bohaté študijné programy, ktorými pripravuje do praxe učiteľky materských škôl, vychovávateľov v školskom klube, asistentov učiteľa a učiteľov primárneho vzdelávania. Vedenie študentov je založené na princípoch humanisticky orientovanej pedagogiky. Katedra je špecifická svojím variabilným zložením.

Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 4. strana - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Firiem v kategórii Študijné a vedecké knižnice: 33. Mestské Kultúrne Stredisko. Knižnice - Belina. Zaradenie v kategóriach ...

História - svkk.sk

www.svkk.sk/historia-kniznice.html

Košice, 1986; Kultúry život Slovákov na južnom Slovensku 1938 – 1945. Košice, 1993) 12. júl - zriadenie Ústrednej pôdohospodárskej knižnice v Košiciach (ÚPK), august – zlúčenie PLDS a ÚPK. 2. november - zriadenie Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach výnosom Povereníctva školstva, vied a umení č. 128.793/1951-IV/2.