Oddelenia následnej starostlivosti • okr. Prešov a okolie

ADP - SANCO s.r.o.

ADP - SANCO s.r.o.

Poskytneme komplexní domácí ošetřovatelskou péči. Provozujeme lůžkové oddělení, ve kterých poskytujeme ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek za úhrady. Poskytuje lůžkovou následnou ošetřovatelskou péči 24 hodin denně …

SurGal Clinic - Oddělení JIP

Provozujeme oddělení jednotky intenzivní péče. Oddělení přímo navazuje na trakt operačních sálů, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a komfort pacientů po operaci. Oddělení je rozděleno na dva samostatné boxy a to pro chirurgickou a ortopedickou operativu.

Pracovisko fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

www.fnsppresov.sk/oddelenia/pracovisko-fyziatrie …

Poskytovanie následnej rehabilitačnej starostlivosti je poskytované ambulantnou formou na prízemí pavilónu dlhodobo chorých a na 19tich lôžkach samostatnej lôžkovej rehabilitačnej jednotky Oddelenia dlhodobo chorých, nachádzajúcej sa na 1. nadzemnom poschodí pavilónu Oddelenia dlhodobo chorých.

Interné oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

www.azet.sk/firma/410769/interne-oddelenie-fakul …

Interné oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov - Poskytovanie liečebnej a preventívnej starostlivosti vnútorných orgánov na internom oddelení. Interné oddelenie, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Prešov, Hollého - kontakt a fakturačné údaje

Zdravotná starostlivosť - Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov

www.fnsppresov.sk/oddelenia/oddelenie-vnutorneho …

Zdravotná starostlivosť Koncepcia odboru DEFINÍCIA ODBORU Vnútorné lekárstvo je základný odbor klinickej medicíny, ktorý zovšeobecňovaním poznatkov ostatných medicínskych odborov zaisťuje koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti. Náplňou odboru je prevencia, vyhľadávanie, diagnostika, liečba, rehabilitácia, prognostická ...

oddelenie neonatológie - Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov

www.fnsppresov.sk/oddelenia/perinatologicke-cent …

Perinatologické centrum – oddelenie neonatológie Perinatologické centrum FNsP J. A. Reimana Prešov bolo zaradené do siete neonatologických pracovísk rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva, uverejneného vo Vestníku MZ SR, čiastka 9-16, zo dňa 1. marca 2006, s účinnosťou od 15. 3. 2006. Je priestorovo aj personálne pokračovateľom v činnosti Oddelenia neonatológie a ...

Oddelenie: JIS jednotka intenzívnej starostlivosti, interná 01

www.tvojlekar.sk/N33067196101/fakultna-nemocnica …

Oddelenie so špecializáciou JIS jednotka intenzívnej starostlivosti, interná s poradovým číslom 01 pôsobiaca v rámci poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Prešov.

Kontakty Prešov

www.presov.sk/module_page/491666/5/kontakty-0.html

Mesto Prešov Adresa: Mestský úrad v Prešove Hlavná 73 080 01 Prešov Slovenská republika. IČO: 00327646 DIČ: 2021225679. URI: ico://sk/00327646 ... Odbor sociálnych služieb Oddelenie starostlivosti o zdravotne postihnutých a seniorov. 051 3100 525. maria.pervanova@presov.sk

Interné oddelenie FNsP v Prešove má novú jednotku intenzívnej ...

www.zzz.sk/clanok/5780-interne-oddelenie-fnsp-v- …

Oddelenie vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove má novú jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS), ktorú oficiálne odovzdali do užívania dnes popoludní. Primár Marián Babčák vyzdvihol, že po desiatich rokoch majú pacienti vďaka zriadeniu JIS pri internom oddelení opäť k ...

Hodnotenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti z pohľadu ...

www.grantjournal.com/issue/1002/PDF/1002hadasova …

užíva, liečebných opatreniach, následnej starostlivosti. 3. Hotelové služby, spokojnosť klientov s čistou a hygienou v nemocničnom zariadení, so stravou, servírovaním, s prostredím, vybavením nemocničnej izby, kaviarňou, bufetom a s celkovým režimom starostlivosti 1.1 Faktory ovplyvňujúce pacientovu spokojnosť

Oddelenie: gynekológia a pôrodníctvo 01 - Fakultná nemocnica s ...

www.tvojlekar.sk/N33067009101/fakultna-nemocnica …

Oddelenie so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo s poradovým číslom 01 pôsobiaca v rámci poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Prešov.

Oddelenie akútnej kardiológie - koronárnej starostlivosti

www.nusch.sk/sk/oddelenia/oddelenie-akutnej-kard …

Jozef Pacák, primár Oddelenia akútnej kardiológie. Oddelenie akútnej kardiológie - koronárna starostlivosť pôsobí ako spádové pracovisko pre STEMI a ako terciárne centrum poskytuje akútnu kardiologickú starostlivosť pacientom: s akútnymi koronárnymi syndrómami, ktorí sú indikovaní na primárne invazívnu stratégiu liečby ...

Personál a kontakty - Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov

www.fnsppresov.sk/oddelenia/oddelenie-gynekologi …

Personál a kontakty Funkcia Meno Telefón E-mail primár MUDr. Jozef Dzurilla +421 51/7011203 dzurilla@fnsppresov.sk zástupca primára MUDr. Martin Šima +421 51/7011366 sima@fnsppresov.sk prednosta MUDr. Jozef Adam, PhD. +421 51/7011229 adam@fnsppresov.sk vedúca pôrodná asistentka Mgr. Zuzana Lojová +421 51/7011479 lojova@fnsppresov.sk staničná sestra GPO Bc. Ivana Eštoková +421 51/ ...

Oddelenie: JIS pediatrická 02 - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A ...

www.tvojlekar.sk/N33067199102/fakultna-nemocnica …

Oddelenie so špecializáciou JIS pediatrická s poradovým číslom 02 pôsobiaca v rámci poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Prešov. kategória poskytovateľa zrušená.

O nás | Jednodňová chirurgia | SOFYC Clinic | Prešov

sofyc.sk/o-nas

Individuálny prístup. V odbore plastickej chirurgie realizujeme estetické a rekonštrukcné chirurgické výkony. Zameriavame sa na moderné, no zároveň overené a u nás etablované metódy. U nás sa stretnete s individuálnym prístupom od prvého kontaktu klient-sestra-lekár až po samotný zákrok. Každému výkonu predchádza ...

Oddelenie: JIS pediatrická 01 - Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A ...

www.tvojlekar.sk/N33067199101/fakultna-nemocnica …

Oddelenie so špecializáciou JIS pediatrická s poradovým číslom 01 pôsobiaca v rámci poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Prešov. kategória poskytovateľa zrušená. Kód oddelenia: N33067199101.

Interné oddelenie FNsP má novú jednotku intenzívnej starostlivosti

pis.sk/clanok/4788/interne_oddelenie_fnsp_ma_nov …

Prešov 24. februára (TASR) - Oddelenie vnútorného lekárstva Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) J. A. Reimana v Prešove má novú jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS), ktorú oficiálne odovzdali do užívania dnes popoludní. Primár Marián Babčák vyzdvihol, že po desiatich rokoch majú pacienti vďaka zriadeniu JIS pri ...

Chirurgické oddelenie zh P25705010101 – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/chirurgicke-oddelenie-z …

Oddelenie poskytuje kvalifikovanú starostlivosť v oblasti všeobecnej chirurgie, cievnej chirurgie a traumatológie. Medicínske a ošetrovateľské postupy zdravotnej starostlivosti zahŕňajú prevenciu, diagnostiku, liečbu ochorenia s cieľom zlepšenia zdravotného stavu pacienta a zabezpečenie jeho následnej starostlivosti.

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

sk.wikipedia.org/wiki/Fakultn%C3%A1_nemocnica_s_ …

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov je štátnou príspevkovou organizáciou s právnou subjektivitou zriadenou na poskytovanie ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti riadenou Ministerstvom zdravotníctva ... 1963 do prevádzky uvedený neurologický pavilón a oddelenie rehabilitácie; 1965 dokončený pavilón ...

Doliečovacie a geriatrické oddelenie Svidník - ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/doliecovacie-a-geriatri …

Doliečovacie a geriatrické oddelenie Svidník. Doliečovacie oddelenie poskytuje lekársku, ošetrovateľskú a rehabilitačnú starostlivosť pacientom preloženým z iných oddelení, vyžadujúcich ešte doliečenie v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti. Doliečovacie oddelenie hospitalizuje pacientov vo veku 18 rokov a viac.

Oddelenie jednodňovej starostlivosti to – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/oddelenie-jednodnovej-s …

Jednodňová chirurgia. Chirurgické oddelenie v snahe čo najviac vyhovieť klientovi- pacientovi zakomponovalo do svojej práce chirurgiocké výkony spojené s krátkodobou hospitalizáciou. Zahrňuje v sebe systém chirurgickej starostlivosti-operácie, ktoré sú spojené s krátkodobým pobytom pacienta v nemocnici, t.j. pacient ide do ...

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Námestie ...

www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_spr …

Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods.1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 60 ods.1 písm.

Nemocnica Banská Štiavnica – ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/nemocnica/nemocnica-banska-stiavn …

Sieť Nemocníc Svet zdravia je však pripravená prijímať podnety týkajúce sa možnej zdravotnej starostlivosti a pomoci ukrajinským pacientom. Všetky požiadavky môžu pacientske alebo humanitárne organizácie smerovať jednotnému call centru na telefónne číslo 055 / 327 7777. To funguje v slovenskom jazyku počas pracovných dní.

Neurologické oddelenie | Univerzitná nemocnica Bratislava

www.unb.sk/985-en/neurologicke-oddelenie

Neurologické oddelenie. Neurologické oddelenie je najmladším pracoviskom s týmto zameraním v Bratislave. Vzniklo v roku 1997 s cieľom poskytovať neurologickú starostlivosť pre obyvateľov mestskej časti Petržalka, Rusovce a Čunovo. V rámci možností poskytujeme zdravotnú starostlivosť aj pacientom z iných častí Bratislavy a ...

DOS + MOHO - Slovensko

www.employment.gov.sk/files/sk/rodina-socialna-p …

DOS Dom ošetrovateľskej starostlivosti FBLR Fyziatricko-rehabilitačné ONAS IDOS Intenzívna domáca ošetrovateľská starostlivosť INT Internistické ONAS KAHO Kamenný hospic MOHO Mobilný hospic NEURORHB Neurorehabilitácia ODIS Oddelenie dlhodobej intenzívnej starostlivosti ONAS Oddelenie následnej starostlivosti