Kardiologické a kardiochirurgické oddelenia nemocníc

Kardiocentrum - Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov

www.fnsppresov.sk/oddelenia/kardiocentrum

Kardiocentrum Je to organizačná jednotka FNsP, ktorej poslaním je zabezpečovať vo svojom spádovom území, na úrovni súčasných poznatkov a postupov, komplexnú ambulantnú a nemocničnú, diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pacientov s vrodenými a získanými chorobami srdca a veľkých ciev a v rámci Kliniky kardiológie zabezpečovať výučbu študentov Fakulty ...

Kardiologická ambulancia 2 - Fakultná nemocnica J. A. Reimana Prešov

www.fnsppresov.sk/oddelenia/kardiocentrum/kardio …

Kardiologická ambulancia 2 Zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, pacientov po koronarografických vyšetreniach, po perkutánnych koronárnych intervenciách. Lokalizácia Internistický monoblok Prízemie č. dverí: Kardiologická ambulancia II.1 – 040, Pracovňa sestier 1 – 039 Telefón +421 51/7011544 Ordinačné hodiny: Deň ...

Kliniky a oddělení | Fakultní nemocnice Bulovka

bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni

Kliniky a oddělení. Zdravotnické obory. Administrativa. Vše. Anestezie-resuscitace (ARO) Biochemie a imunologie. CT. O centru Registrace k porodu Jak to u nás probíhá Porodní asistentky a jejich péče Předporodní příprava Porod Poporodní období Pro odborníky Kontakty. Centrum porodní asistence.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pavilon M - Mapy.cz

sk.mapy.cz

V budově sídlí ambulance i lůžkové oddělení Kardiochirurgické kliniky a Kliniky dětí a dorostu a dětská pohotovost. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pavilon M - dětské oddělení (Pavilón, oddelenie, hala, budova) • Mapy.cz - v slovenčine

Fakultní nemocnice Olomouc, budova D1 - Mapy.cz

sk.mapy.cz

V budově sídlí I. interní klinika kardiologická, a lůžková oddělení II. chirurgické kliniky cévně-transplantační, Kardiochirurgické kliniky,... Fakultní nemocnice Olomouc, budova D1 - I. interna, II. chirurgie a kardiochirurgie (Pavilón, oddelenie, hala, budova) • Mapy.cz - v slovenčine

Nemocnice České Budějovice, horní areál budova C - Mapy.cz

sk.mapy.cz

V budově sídlí kardiologické oddělení, kardiochirurgické oddělení, onkologické oddělení, urologické oddělení, gastroenterologické oddělení, oddělení... Nemocnice České Budějovice, horní areál budova C - kardiologie, onkologie (Pavilón, oddelenie, hala, budova) • Mapy.cz - v slovenčine

NsP Vranov nad Topľou – Vranovská nemocnica n.o. | Nemocnice.sk

www.nemocnice.sk/nsp-vranov-nad-toplou-vranovska …

Neurologické oddelenie je zamerané na diagnostiku a liečbu ochorení mozgu, miechy, periférnych nervov a svalového aparátu, vrátane špeciálnej neurofyziologickej a ultrasonografickej diagnostiky. Zabezpečuje neurologickú starostlivosť v celom rozsahu pre spádovú oblasť cca 80 tisíc obyvateľov (okresu Vranov nad Topľou) , ale ...

Oddelenie vnútorného lekárstva - ProCare a Svet zdravia

www.procare.sk/oddelenie/oddelenie-vnutorneho-le …

Oddelenie sa nachádza na 4. poschodí, pavilón A. Ošetrovacia jednotka – strana A (ženy): +421 58 777 1219 Ošetrovacia jednotka – strana B (muži): +421 58 777 1218 JIS (OAMIS): +421 58 777 1226 Chodba – ženy: +421 58 777 1212 Chodba – muži: +421 58 777 1211 Primár oddelenia: +421 58 777 1209 Vedúca sestra: +421 58 777 1210

Nemocnica Skalica - kontakty, oddelenia, telefónny kontakt, adresa

www.i-nemocnica.sk/nemocnica/skalica.php

Adresa: Fakultn nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Koreszkova 7, 909 82 Skalica. Telef n - stred a: 034/664 4951-5.

PREŠOV: Interné oddelenie má vlastnú JIS za vyše 66-tisíc eur

www1.pluska.sk/archiv/presov-interne-oddelenie-m …

Fakultná nemocnica s poliklinikou Jána Adama Reimana v Prešove má po desiatich rokoch opäť samostatné pracovisko jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) pre najvážnejšie stavy v internej medicíne. V náklade vyše 66 300 eur ho zo svojich prostriedkov zriadila nemocnica na oddelení vnútorného lekárstva I. Podľa vyjadrenia ...

Naše oddělení • Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

www.kntb.cz/oddeleni

Kardiologické oddělení, angiologickou ambulanci Interního oddělení, ... Centrum vysoce specializované péče o pacienty s IKTEM. ... Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín E-mail pro zaměstnance | Objednávání ...

Kardiologická ambulance II - Nemocnice ve Frýdku-Místku - Firmy.cz

www.firmy.cz/detail/12995567-kardiologicka-ambul …

Kardiologická ambulance II - Nemocnice ve Frýdku-Místku. El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, Frýdek. www.nemfm.cz. +420 558 415 372.

Chirurgická klinika | Fakultní nemocnice Plzeň - fnplzen.cz

www.fnplzen.cz/cs/chk

Chirurgická klinika vznikla při založení Lékařské fakulty v roce 1945 z oddělení Městské nemocnice na Borech. Jejím prvním přednostou byl prof. V. David, vynikající všeobecný a břišní chirurg. V roce 1950 byl ustanoven novým přednostou kliniky prof. MUDr.J. Pavrovský, který zavedl na plzeňské chirurgické klinice ...

Kardiochirurgické centrum | Fakultní nemocnice Ostrava - FNO

www.fno.cz/kardiochirurgicke-centrum

Kardiochirurgické centrum čerpá z vlastních dlouholetých zkušeností, špičkového vybavení a z širokého zázemí fakultní nemocnice. Je akreditovaným pracovištěm pro obor kardiochirurgie a intenzivní medicína. Umožňuje absolvování stáží v kardiochirurgii, anestezii, intenzivní péči a echokardiografické diagnostice ...

Kardiológia, kardiologické oddelenia (5 záznamov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/kardiologia-kardiologicke-od …

Katalóg Služby a remeslá Zdravotné služby Zdravotnícke zariadenia Nemocnice a polikliniky Lôžkové oddelenia nemocníc Kardiológia, kardiologické oddelenia Všetky lokality. Slovensko (5) Bratislavský kraj (2) Nitriansky kraj (1) Prešovský kraj (2) 1 - 5 ... Oddelenie neinvazívnej kardiológie, Nemocnica svätého Cyrila a Metoda

Kardiologické oddělení | Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí

nemocnicetrinecpodlesi.agel.cz/zamestnanci-nemoc …

Vedení nemocnice; Zaměstnanci nemocnice; Mise, vize nemocnice; Kvalita v nemocnici; Ochrana osobních údajů; Výhody léčby v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí a.s. Preventivní programy; Historie nemocnice; Novinky a média; Napsali jste nám; Pacienti a návštěvy

Rádiologické oddelenie - FN Trenčín

www.fntn.sk/index.php/sk/zdravotne-pracoviska/vy …

Rádiologické oddelenie. !!! Vážené pacientky, chceli by sme Vás informovať, že naše mamografické pracovisko vo Fakultnej nemocnici Trenčín, aj napriek aktuálnej epidemiologickej situácii, naďalej poskytuje mamografické vyšetrenia a sonografické vyšetrenia prsníkov. Objednať sa môžete na telefónnom čísle: 032 / 6566 860 ...

Nemocnica Malacky - kontakty, oddelenia, telefónny kontakt, adresa

www.i-nemocnica.sk/nemocnica/malacky.php

Adresa: Nemocni n a.s. Duklianskych hrdinov 34. 901 22 Malacky. Telef n - stred a: +421 34 28 29 700.

Kardiovaskulární oddělení | Fakultní nemocnice Ostrava - FNO

www.fno.cz/kardiovaskularni-oddeleni

Kardiovaskulární oddělení. Kardiovaskulární oddělení je zaměřeno na. diagnostiku a léčbu ischemické choroby srdeční (chronických i akutních forem), vyšetření dalších srdečních onemocnění (např. kardiomyopatie) vyšetření vrozených i získaných srdečních vad. diagnostika a léčba srdečních arytmií (fibrilace ...

Kliniky a oddelenia - Fakultná Nemocnica Trnava

fntt.sk/kliniky

Pracoviská Kliniky Chirurgická klinika Klinika pediatrie Gynekologicko – pôrodnícka klinika Klinika infektológie Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny Klinika vnútorného lekárstva Onkologická klinika Rádiologická klinika Klinika úrazovej chirurgie a ortopédie Urologická klinika Ústav patológie Pracoviská Oddelenia Centrálne operačné sály Denný detský ...

Oddelenie neinvazívnej kardiológie | Univerzitná nemocnica Bratislava

www.unb.sk/oddelenie-neinvazivnej-kardiologie

Oddelenie neinvazívnej kardiológie Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská 11 Bratislava 851 07 Kardiologická ambulancia 1: 02/68 672 319 Kardiologická ambulancia 2: 02/68 672 526 objednávanie prístrojových vyšetrení: 02/6867 2558 MUDr. Juraj Dúbrava, PhD.: dubrava@pe.unb.sk MUDr. Tatiana Rybnikárová: rybnikarova@pe.unb.sk

Klinika vnútorného lekárstva, Interné oddelenie, UVN.sk

www.uvn.sk/pracoviskosub/pracoviska/2/9/Interne- …

Interné oddelenie. 38 lôžok z toho 34 nadštandardných ( všetky izby s vlastným sociálnym zariadením a TV ) 4 akútne lôžka na JIS. prepojenie diagnostiky s vlastným gastroenterologickým, kardiologickým pracoviskom ako i funkčnou diagnostikou.

Oddělení následné péče | Nemocnice Tábor, a.s.

www.nemta.cz/oddeleni/nasledna-pece

Mandíková Jitka. Cílem následné péče je dosažení úplného fyzického nebo duševního zdraví u chronicky nebo dlouhodoběji nemocných osob a co nejvýraznější zmírnění následků onemocnění, úrazů či vrozených vad, případně zpomalení progrese nebo důstojné dožití u osob nevyléčitelně nemocných – komplexní ...