Akadémia vied

Ústav biologie obratlovců AV ČR

Výzkum obratlovců na úrovních populace a společenstva.

322 kmČeská republika Valtice, Klášterní 2 +

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.

Vedeme vědecký výzkum v oblastech pravěkých a raných dějin na území Moravy i Slezska, převážně na základě archeologických pramenů. Zaměřujeme se na výzkum paleolitu a paleoetnologie, výzkum doby římské a stěhování národů a na slovanskou a středověkou ...

Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

Zabýváme se vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev či ekosystémů. Zaměřujeme se na ekologii a fyziologie sinic a řas.

331 kmČeská republika Brno, Lidická 25/27 +

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.

Výzkum a vývoj v oblasti rostlinné genetiky, fyziologie a biotechnologie.

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou antropogenních sedimentů.

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i

Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce.

Akademie věd České republiky – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Akademie_v%C4%9Bd_%C4%8Ces …

Akademie věd České republiky skrátene AV ČR je akadémia vied v Česku.Jej poslaním je „uskutočňovať základný výskum v širokom spektre prírodných, technických, humanitných a sociálnych vied“ podiaľa sa však aj na vzdelávaní a doktorandskom štúdiu. Na 54 pracovištiach pracuje viac než 8000 zamestnancov, polovica z nich vysokoškolsky vzdelaných vedeckých ...

SAV - Schéma org. štruktúry

www.sav.sk/

Slovenská akadémia vied vykonáva špičkový základný výskum, dlhodobý strategický a aplikovaný výskum a vývoj a poskytuje prístup k vedeckej infraštruktúre. SAV - Schéma org. štruktúry

Prešovská univerzita v Prešove – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ovsk%C3%A1_univer …

Pedagogicko-výskumným zameraním je univerzita orientovaná na oblasť spoločenských vied, prírodných vied, teologických vied, telovýchovy a športu, manažmentu, umenia a zdravotníctva. V súčasnosti univerzitu tvorí osem fakúlt, 12 celouniverzitných pracovísk, 2 špecializované pracoviská a 8 účelových zariadení univerzity.

SAV - História

www.sav.sk/

Súčasná Slovenská akadémia vied je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Hlavným poslaním SAV a jej organizácií je realizovať základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied. Výskumnou činnosťou sa SAV ...

Google Maps

www.google.sk/maps

Find local businesses, view maps and get driving directions in Google Maps.

Slovenská akadémia vied - ResearchGate

www.researchgate.net/profile/Zuzana-Ihnatova/pub …

Slovenská akadémia vied Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. AKTUÁLNE OTÁZKY TERMINOLÓGIE ... Prešov 15. Pompurová, Kristína, doc. Ing. PhD. Katedra cestovného ruchu

SAV - Časopisy

www.sav.sk/

811 01 Bratislava. tel.: 02/54 43 17 61-2. Časopis pre výskum slovenského jazyka. Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Registračné číslo MK SR: EV 3695/09 (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – print) IČO vydavateľa 00167 088. Vychádza od roku: 1932.

Javad Keshtkar - PHD Candidate - Slovenská akadémia vied / Slovak ...

sk.linkedin.com/in/javad-keshtkar-2195a7a7

Research oriented with experience in nano-materials and nanotechnology. Knowledge fabrication and characteristics nano devices such as solar cells, thin films and sensors. Advanced writing (English ) abilities; proficient with Windows applications. Fluent in English, Spanish and Russian languages. | Learn more about Javad Keshtkar's work experience, education, connections & more by visiting ...

SAV - Kontakty

www.sav.sk/

Slovenská akadémia vied vykonáva špičkový základný výskum, dlhodobý strategický a aplikovaný výskum a vývoj a poskytuje prístup k vedeckej infraštruktúre. ... Úrad Slovenskej akadémie vied. Štefánikova 49. 814 38 Bratislava 1. Slovenská republika. T: 02/ 57510 223 @: O akadémii. Poslanie; Schéma org. štruktúry ...

Tenisová akadémia Prešov | Presov - Facebook

www.facebook.com/TAPresov/

Tenisová akadémia Prešov, Presov. 276 likes · 64 talking about this · 38 were here. sústredenie, podpora a rozvoj talentovaných tenistov

Slovenská akademie věd – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_akademie_v% …

Slovenská akademie věd (SAV) Slovenská akademie věd (slovensky Slovenská akadémia vied, SAV), je nejvyšší vědecká instituce Slovenska.Sídlí ve Štefánikově ulici v Bratislavě.Byla založena 18. června 1953. Navázala na Slovenskou akademii věd a umění založenou v roce 1942 Slovenským státem, dále na Učenou společnost Šafaříkovu (slovensky: Učenú spoločnosť ...

Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov | Presov - Facebook

www.facebook.com/hotelka.po/

Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, Presov. 1,856 likes · 202 talking about this · 1,771 were here. "Spájame tradíciu s budúcnosťou v oblasti hoteliérstva."

NPTT > Slovenská akadémia vied - CVTI SR

nptt.cvtisr.sk/sk/profily-vedeckovyskumnych-inst …

Slovenská akadémia vied. Šoltésovej 4-6. 040 01 Košice. Neurobiologický ústav SAV je jediné výskumné pracovisko na Slovensku orientované na výskum nervového systému stavovcov, jeho morfológiu, funkciu a vývoj, študované modernými metódami aplikovanej biológie. K hlavným témam patria mozgovo-cievne poruchy ako jedny z ...

Akadémia vied – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Akad%C3%A9mia_vied

Akadémia vied je súčasť názvu (alebo priamo názov) najvyšších vedeckých (v anglicky hovoriacich štátoch len prírodovedeckých) ustanovizní vo viacerých štátoch. Toto je prehľad akadémií vied jednotlivých štátov. Krajina Názov Rok založenia Austrália:

Košice, Prešov, Vranov nad... - Slovenská akadémia vied | Facebook

www.facebook.com/SlovenskaAkademiaVied/posts/190 …

Košice, Prešov, Vranov nad Topľou - v rámci projektu "Roadshow mladých vedcov po školách" sme sa stretli s vrúcnym a srdečným prijatím zo strany žiakov...

THE CITY AND HISTORY – CONTENT OF ISSUES - UPJS Kosice

www.upjs.sk/app/uploads/sites/7/2022/09/The-City …

Town of Prešov. Ficeri, Ondrej. Czechoslovakism in Mentalities of Košice’s Inhabitants and Its Implementation in the ... Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Slovenská akadémia vied, Košice, Slovakia. Mgr. Michal Franko, PhD. Katedra histórie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovakia.

Filozofický ústav | Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

klemens.sav.sk/fiusav/

dňa 22. júna 2023 (štvrtok) sa o 10:00 hod v zasadacej miestnosti ústavu na 4. poschodí číslo dverí 94. uskutočnia doplňujúce voľby do Vedeckej rady Filozofického ústavu SAV, v. v. i., Klemensova 16, 811 09 Bratislava 1. Predmetom volieb je obsadenie jednej pozície interného člena Vedeckej rady FiÚ SAV, v. v. i.

Slovanská liturgie – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A1_liturgie

Slovanská liturgie. Svatí Cyril a Metoděj na nástěnné malbě v Trojanském klášteře v Bulharsku. Termínem slovanská liturgie se označuje bohoslužba ve slovanském jazyce slavená klérem byzantské misie sv. Konstantina a Metoděje. Otázka obřadu této liturgie zůstává otevřena a je možné, že se ji nepodaří uspokojivě ...

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

www.juls.savba.sk/attachments/pub_jazykova_kultu …

SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED JAZYKOVEDNÝ ÚSTAV ĽUDOVÍTA ŠTÚRA RECENZENT prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc. Jazyková kultúra ... konanej 9. – 10. septembra 2004 v Bratislave Editor Matej Považaj VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Bratislava 2009. Autori Ľubica B a l á ž o v á, Ján B o s á k, Klára B u z á s s y o v á,

Slovenská akadémia vied | Bratislava - Facebook

www.facebook.com/SlovenskaAkademiaVied/

Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovakia. 13,208 likes · 120 talking about this. Oficiálna stránka Slovenskej akadémie vied na Facebooku. www.sav.sk