Štátne úrady a inštitúcie

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Okresný úrad Prešov (Tarasa Ševčenka) - Otvaracie-hodiny.sk

Klientske centrum II. - Okresný úrad Prešov (Vajanského) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Prešov (Námestie mieru) Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Prešov (Vajanského) Okresný úrad Prešov - Katastrálny odbor (Levočská) Okresný úrad Prešov - Odbor živnostenského podnikania; Okresný úrad Prešov (Levočská)

www.otvaracie-hodiny.sk/product/okresny-urad-presov-tarasa-sevcenka-9216/

Mestá a obce okresu Prešov - Prešovský samosprávny kraj

Mestá a obce okresu Prešov. Okresné mesto: Prešov - www.presov.sk; Kontaktné údaje - starosta obce: Mailové kontakty (PDF - 39,41 kB) Úrady so sídlom v okrese Prešov: Prešov - úrady; Zoznam miest a obcí v okrese Prešov (základné údaje o obci, kontakty, ukážka na mape)

www.po-kraj.sk/sk/fakty/zakladne-informacie/okresy/presov/presov.html

Okres Prešov - Prešovský samosprávny kraj

Prešovský okres je najväčší a najhustejšie zaľudnený okres v celom Prešovskom kraji. Zo severu a severovýchodu ho lemujú pohoria Čergov a Ondavská vrchovina. Na juhovýchode sa čnejú Slanské vrchy a z južnej strany sa región otvára Košickou kotlinou. Osou prešovského okresu je rieka Torysa a jeho centrom už od dávnych ...

www.po-kraj.sk/sk/fakty/zakladne-informacie/okresy/presov/

Okresný úrad Prešov - Odbor školstva, Prešov, Tarasa Ševčenka - kontakt ...

www.minv.sk. 051 / 746 27 07. Okresný úrad Prešov - Odbor školstva. Tarasa Ševčenka 11. 081 92 Prešov. Odbor školstva plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku odborných a metodických činností, úseku analýz, finančných a kontrolných činností.

www.azet.sk/firma/1158104/okresny-urad-presov-odbor-skolstva/

ÚPSVaR > Kontakty > Kontakty - Slovensko

057/2440 568. anna.otavkova@upsvr.gov.sk. štátne sociálne dávky - národná legislatíva, pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a príspevky na podporu náhradnej starostlivosti a dotácie "A, J, Kr - Ky". Kuľhová Júlia, Mgr. 100. 2. 057/2440 568. julia.kulhova@upsvr.gov.sk.

www.upsvr.gov.sk/he/kontakty.html

Obecné úrady Prešov (80 výsledkov) - Azet.sk

Obecné úrady - Prešov (80 záznamov) Katalóg Úrady a inštitúcie Samosprávne kraje - VÚC Obecné úrady Všetky lokality. Slovensko ... www.abranovce.sk Abranovce 25 , 082 52 Abranovce Kontakty. Obecný úrad Radatice Pridať hodnotenie. Správa obce Radatice, starostka, poslanci, služby občanom, dane, poplatky, matrika, nariadenia ...

www.azet.sk/katalog/obecne-urady/presov/

Útvar vojenské policie Prešov [2005-2014] : Úrady, zariadenia a útvary ...

Útvar vojenskej polície Prešov (VÚ 2215) Dislokácia: Prešov Nadriadený stupeň: Riaditeľstvo vojenskej polície Trenčín Štruktúra útvaru Veliteľ útvaru - Zástupca veliteľa - Veliaci poddôstojník - Starší inšpektor Skupina vnútorného riadenia Skupina odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti Oddelenie policajného ...

www.valka.cz/Utvar-vojenske-policie-Presov-2005-2014-t49231

Štátne inštitúcie - Prešovský kraj Prešov - Zoznam firiem

Zoznam firiem vo vybranej kategórii. 24507 firiem. Úrady, organizácie a združenia > Štátne inštitúcie. Podkategórie: Colné úrady. , Domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb. ,

www.maxinfo.sk/firmy/urady_organizacie_a_zdruzenia/statne_institucie/reg/presov

Registrové úrady pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne ...

Štátne archívy na Slovensku. Špecializovaný verejný Archív MV SR v Levoči. Medzinárodná spolupráca. ... Registrové úrady pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. ... Okresný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy Námestie mieru 3, 081 92 Prešov. 051/7082221

www.minv.sk/

Registrové úrady pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových ...

Štátne symboly SR, zhromažďovanie. Priestupky. Územné a správne usporiadanie SR. ... Registrové úrady pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov . ... Námestie mieru 3, 081 92 Prešov. 051/7082221 Pošli správu. Okresný úrad Trenčín, odbor všeobecnej vnútornej správy ...

www.minv.sk/

Kultúrne inštitúcie Prešov (26 výsledkov) - Azet.sk

Kultúrne inštitúcie - Prešov. (26 záznamov) Katalóg Úrady a inštitúcie Kultúrne inštitúcie. Divadlo a opera (144) Galérie (128) Kino (60) Kultúrne domy a strediská (96) Kultúrne festivaly a udalosti (39) Múzeá (272) Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Kultúrne inštitúcie - Prešov. 1 - 25 z celkom 26 výsledkov ...

www.azet.sk/katalog/kulturne-institucie/presov/

Matriky, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa

Matriky. Zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov upravuje vedenie matrík a s tým súvisiace práva a povinnosti fyzických osôb a úloh orgánov verejnej moci. Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej ...

www.minv.sk/

Sedlice (okres Prešov) – Wikipédia

Sedlice sú obcou na východnom Slovensku v okrese Prešov. Prvá doložená písomnosť o obci je z roku 1329. [6] Zaznamenané sú aj tieto názvy obce: rok 1773 – Szedlicze, Sedlicze. Rok 1786 – Sedlicze, 1808 – Szedlicze, 1808 – Szedlicze, Sedlice. V období rokov 1863 až 1913 Szedlice, 1920 – Sedlice, Šedlice.

sk.wikipedia.org/wiki/Sedlice_(okres_Pre%C5%A1ov)

Obecné úrady Prešov (80 výsledkov) - Azet.sk

Obecné úrady - Prešov (80 záznamov) Katalóg Úrady a inštitúcie Samosprávne kraje - VÚC Obecné úrady Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj ... www.bertotovce.sk Bertotovce 142 , 082 35 Bertotovce Kontakty. Obecný úrad Lemešany Pridať hodnotenie.

www.azet.sk/katalog/obecne-urady/2/presov/

Mapový klient ZBGIS | Geoportál

Mapový klient ZBGIS je webová mapová aplikácia, ktorá slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registrom adries, registrom pôdy LPIS, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a geografickými názvami.

www.geoportal.sk/sk/sluzby/aplikacie/mapovy-klient-zbgis/

Obecné úrady (2639 výsledkov) - Azet.sk

Katalóg Úrady a inštitúcie Samosprávne kraje - VÚC Obecné úrady Všetky lokality. Česká republika (45) Slovensko (2 583) Banskobystrický kraj (452) ... www.bertotovce.sk Bertotovce 142 , 082 35 Bertotovce Kontakty. Obecný úrad Slovinky Pridať hodnotenie. Štátna samospráva, starosta, poslanci, komisie, uznesenia, verejne ...

www.azet.sk/katalog/obecne-urady/4/abc/

Obecné úrady Medzilaborce (23 výsledkov) - Azet.sk

Katalóg Úrady a inštitúcie Samosprávne kraje - VÚC Obecné úrady Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Obecné úrady - Medzilaborce. 1 - 23 z celkom ... 067 01 Brestov nad Laborcom Kontakty. Obecný úrad Čertižné Pridať hodnotenie. Všeobecná verejná správa obce Čertižné, služby obyvateľom, matrika, nariadenia ...

www.azet.sk/katalog/obecne-urady/medzilaborce/

Inštitúcie - UPVS - Ústredný portál verejnej správy

Okresné úrady; Prešovský kraj; Okresný úrad Prešov Inštitúcie. Zodpovednosť za obsah: Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci.

www.slovensko.sk/sk/institucie/_37408c5a-703d-4f61-a715-a26500d875ba

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov - Sekčov, Prešov, Martina Benku ...

www.grkat-sekcov.sk. 051 / 772 55 40. farnost.sekcov@gmail.com. Gréckokatolícka cirkev, farnosť Prešov - Sekčov. Martina Benku 7. 080 01 Prešov. Kontaktovať e-mailom. Bohoslužby a organizovanie akcií - stretnutia s deťmi, mládežnícky zbor, biblická škola, športové podujatia.

www.azet.sk/firma/62702/greckokatolicka-cirkev-farnost-presov-sekcov/

Jazyková škola - štátna - PIS.sk

Jazyková škola, Plzenská 10, Prešov - jazyková škola s oprávnením Ministerstva školstva SR vykonávať štátne jazykové skúšky je vzdelávacia inštitúcia, ktorá ponúka verejnosti jazykové kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, ruského, španielskeho a talianskeho jazyka. Jej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Pre svojich poslucháčov je tu od roku 196

pis.sk/data/1924/jazykova_skola_-_statna.html

Miestne úrady - UPVS - Ústredný portál verejnej správy

Za správnosť a úplnosť kontaktných údajov uvedených v sekcii Inštitúcie sú podľa § 6 ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente zodpovedné príslušné orgány verejnej moci. ... Obecný úrad Abranovce; Bajerov Zobraziť úrady Schovať úrady 5 Miestne úrady: o obci. ... Obecný úrad Bretejovce; Brežany Zobraziť úrady ...

www.slovensko.sk/sk/institucie/miestne-urady/_5235619d-c691-42a6-a0ea-615503299822

Fulianka – Wikipédia

Tento stav prevzala i bývalá ČSR a trval až do 31. decembra 1922, kedy vstúpila do platnosti nová územná organizácia, v ktorej dovtedajšie slúžnovské úrady nahradili okresné úrady. Slúžnovský úrad Giraltovce 1850 - 1875 (Topliansky), do ktorého patrila i obec Fulianka, bol v rokoch 1861 - 1863 rozdelený na tri obvody ...

sk.wikipedia.org/wiki/Fulianka

ÚPSVaR > Kontakty > Kontakty - Slovensko

Referát prvého kontaktu pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky; Prvý kontakt pre hmotnú núdzu, náhradné výživné a štátne sociálne dávky Medzilaborce; OHNNVaSSD; Referát aktivačné centrum; Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

www.upsvr.gov.sk/sp/kontakty.html