Ministerstvo životného prostredia • okr. Prešov a okolie

Cenia, česká informační agentura životního prostředí

Znalecká činnost v oborech ochrana přírody a životního prostředí, ekologie a ekonomika.

Ministerstvo životního prostředí

Ústřední orgán státní správy pro ochranu přírodního prostředí, ovzduší, zemědělského půdního fondu. Dále ochrana pro dohled nad těžbou surovin a další.

Česká geologická služba

Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

Český hydrometeorologický ústav

Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

Okresné úrady / Klientske centrá / Prešov / Životné prostredie

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@ ... Okresný úrad Prešov Životné prostredie Námestie mieru 3, 080 01 Prešov vedúci / riaditeľ odboru PaedDr. Miroslav Benko, PhD., MBA, LL.M. telefón: 051/7082330

Okresné úrady / Klientske centrá / Prešov, Ministerstvo vnútra SR ...

www.minv.sk

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, prízemie, č. dv. 28. 051/7082301. E-mail : podatelna.po@minv.sk. Okresný úrad Prešov vykonáva štátnu správu tiež pre okres Sabinov týmito odbormi:. odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor pozemkový a lesný, odbor všeobecnej vnútornej správy.

Okresné úrady / Klientske centrá / Prešov / Životné prostredie

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ... Okresný úrad Prešov Životné prostredie Námestie mieru 3, 080 01 Prešov vedúci / riaditeľ odboru ... vedúca oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, kanc. 423. 051/7082311 Pošli správu. Ing. Viliam Hamara

Ministerstvo - Ministerstvo životního prostředí - MZP

www.mzp.cz/cz/navigace_ministerstvo

Výstavy. Opatření MŽP kvůli koronaviru. Chránit naši přírodu není volbou, je to naše společenská povinnost a zodpovědnost. Země nám byla svěřena do péče a jinou nemáme. Ministerstvo životního prostředí pracuje každý den na tom, abychom ji v dobrém stavu dokázali předat budoucím generacím. Mgr. Petr Hladík.

Úvodní stránka - Ministerstvo životního prostředí

www.mzp.cz

Ministerstvo životního prostředí společně s Českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) představují novou webovou storymapu o životním prostředí, které mapuje 30 let proměn od vzniku samostatné České republiky. Webová stránka přehledně seznamuje nejen se změnami, kterými jsme prošli v ...

Regionálne centrum Prešov | Eurofondy 2020

www.eurofondy.gov.sk/regionalne-centra_/regional …

Adresa: Levočská 5 (budova bývalých Východoslovenských elektrární) , 080 01 Prešov Termín otvorenia: 21. október 2022 Regionálne centrum MIRRI SR sídli v centre mesta, pod Bosákovou bankou. ... Ministerstvo životného prostredia SR – Slovenská agentúra životného prostredia; Úrad vlády SR – Plán obnovy a odolnosti;

Ministerstvo životného prostredia SR - Facebook

www.facebook.com/mzpsr

Ministerstvo životného prostredia SR. 21,047 likes · 277 talking about this · 354 were here. Ministerstvo životného prostredia SR je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochran Ministerstvo životného prostredia SR

Enviroportál - životné prostredie online

www.enviroportal.sk

Proti záverečnému stanovisku, ktorým Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR súhlasí s navrhovanou činnosťou, boli podané viaceré odvolania. Ochranári na Poľane diskutovali o prepojení vedy a praxe ... Prešov 8. júna – Odpad v odkalisku Poša nateraz nepredstavuje riziko pre životné prostredie. Ukázali to analýzy ...

Informácie odboru starostlivosti o životné prostredie - Odpadové ...

www.minv.sk

Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava 02/5094 1111 02/5094 4397 TA.13G4@QGR2HD@ Call centrum: 0800 222 222 TA.13G4@4HLK3YQRRSQ@ ... Vyhláška Okresného úradu Prešov č. 1/2018 z 18.októbra 2018, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť POH Prešovského kraja na roky 2016 -2020 (19,5 MB)

Ministerstvo životného prostredia SR - Facebook

sk-sk.facebook.com/mzpsr

Ministerstvo životného prostredia SR. 21 096 Páči sa mi to · 195 o tomto hovoria · 354 tu boli. Ministerstvo životného prostredia SR je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochran

Kontakty

www.minzp.sk/kontakty

Ministerstvo životného prostredia SR Námestie Ľudovíta Štúra 1 81235 Bratislava. zobrazenie na Google mape. Zelená linka. Linka prvého kontaktu a nahlasovanie environmentálnych priestupkov. bezplatné telefónne číslo: 0800 144 440- pracovné dni od 08:00 do 18:00

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR | Úrad vlády SR - slovensko.sk

www.vlada.gov.sk/ministerstvo-zivotneho-prostred …

Oficiálna stránka Úradu vlády Slovenskej republiky. MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR. Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava

Správy

minzp.sk/spravy

05.06.2023 Porazme plastové znečistenie (Beat Plastic Pollution) je témou tohtoročného Svetového dňa životného prostredia, ktorý si pripomíname 5. júna. Ministerstvo životného prostredia SR a jeho rezortné organizácie pripravili pri tejto príležitosti viacero aktivít a podujatí, ktoré upriamujú pozornosť verejnosti na potrebu riešiť problémy životného prostredia.

Obnova rodinných domov

obnovdom.sk

Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyvinuli maximálne úsilie, aby boli podmienky novej výzvy pre ľudí atraktívnejšie, aby sa zjednodušil proces podávania žiadostí a ich následného vyhodnotenia. V rámci tretej výzvy je vyčlenených 190 miliónov eur.

Oblasti pôsobenia

minzp.sk/oblasti

Stav životného prostredia; Zmena klímy; Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj; Zelené a obehové hospodárstvo; Voda; Ovzdušie; Geológia; Odpady a obaly; Ochrana prírody, biodiverzity a krajiny; Integrovaná prevencia znečisťovania; Riziká a biologická bezpečnosť; Enviromentálne záťaže; Krízové riadenie; Posudzovanie vplyvov ...

Domov - Environmentálny Fond

envirofond.sk

Environmentálny fond je samostatnou právnickou osobou so sídlom v Bratislave. Správu fondu vykonáva Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Postavenie fondu a jeho základné poslanie vymedzuje zákon o fonde a vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 157/2005 Z. z. zo dňa 31. 03.

Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C …

Reduta a sídlo ministerstva. Ministerstvo životního prostředí Slovenské republiky je ústředním orgánem státní správy Slovenska pro tvorbu a ochranu životního prostředí.. Ministerstvo bylo zřízeno zákonem č. 96/1990 Sbírky zákonů pod původním názvem Slovenská komise pro životní prostředí.Zákonem č. 453/1992 Sbírky zákonů bylo přejmenováno na současný název.

Aktuality

minzp.sk/aktuality

19.04.2023 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre program LIFE 2021-2027 informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 2021-2027, ktorú vyhlásila Európska komisia s celkovou alokáciou 611 mil. €.

Slovenská inšpekcia životného prostredia | sizp.sk

www.sizp.sk

Slovenská inšpekcia životného prostredia. Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné prostredie pre život, ktoré máme. Logickou nevyhnutnosťou teda je chrániť ho a zveľaďovať. Reálnou zárukou udržania a zlepšenia súčasného stavu životného prostredia sú zákony a ich ...

Odbor starostlivosti o životné prostredie, Ministerstvo vnútra SR ...

www.minv.sk

Martina Vydrová. sekretariát vedúceho odboru. 033/5564343. Pošli správu. Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja. Ing. Martin Pullmann. vedúci oddelenia. 033/5564261.