Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja • okr. Prešov a okolie

Privum

Organizace Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro privatizaci bývalých vojenských újezdů Ralsko a Mladá.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy ve věcech regionální a investiční politiky, politiky bydlení, stavebního řádu a cestovního ruchu.

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_v%C3%BDstavby …

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky bolo jedno z ministerstiev Slovenska.Ministerstvo naposledy sídlilo v Apollo Business Center v Bratislave.. Ministerstvo bolo zriadené na základe Zákona 74/1995 Z.Z. pod názvom Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky.Zákonom 293/1999 Z.z. bolo od 1. decembra 1999 premenované.

SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA - Informácie - Ministerstvo ...

www.mpsr.sk

Informácie. Zákonom č. 347/1990 Z.z. o organizácií ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prešli kompetencie regionálneho rozvoja na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, kde sa vytvorila sekcia Regionálnej politiky, ku ktorej patrí odbor programov regionálneho rozvoja a koordinácie ...

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ...

www.mirri.gov.sk/index.html

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Slovensko stojí pred veľkou výzvou – zabrániť prepadnutiu eurofondov, naštartovať čerpanie nových fondov EÚ a pomôcť zvýšiť kvalitu života ľudí v regiónoch. Som presvedčený, že na to máme. Ministerstvo.

Technické predpisy rezortu

www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-do …

Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické podmienky (v minulosti technické predpisy a smernice), ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. MP 38/2016 pre tvorbu, schvaľovanie a ...

Zoznam ministrov dopravy a výstavby Slovenskej republiky

sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_ministrov_dopravy_a …

Toto je zoznam ministrov z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Meno Nominant Od Do Poznámka; Vladimír Pavle: 23. apríl 1991: 24. jún 1992: Roman Hofbauer: HZDS: 24. jún 1992: ... ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek: SMER-SD:

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ ...

www.mindop.sk/uploads/extfiles/vyrocnespravy/201 …

1 MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTRY OF TRANSPORT, CONSTRUCTION AND REGIONAL DEVELOPMENT OF SLOVAK REPUBLIC ... Žilina and Prešov. Had all three planned PPP packages been implemented, the state budget would have been ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje Slovenské ...

cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_dopravy,_v%C3 …

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálního rozvoje řídí a za jeho činnost odpovídá ministr dopravy, výstavby a regionálního rozvoje, kterého jmenuje a odvolává prezident SR na návrh předsedy vlády SR. Současným ministrem je od 21. března 2020 Andrej Doležal ( SME RODINA ).

MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ...

www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/obu …

MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26 METODICKÉ USMERNENIE Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, odboru atátnej stavebnej správy a územného plánovania o spôsobe pred:~enia lehoty na dokon enie stavby a o platnosti stavebného povolenia

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

www.narodnostnemensiny.vlada.gov.sk/site/assets/ …

Na základe vyššie uvedeného Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako ústredný orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej

Ministerstvo | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a ...

www.mirri.gov.sk/ministerstvo/index.html

Posledná aktualizácia 25. mája 2023, 14:00. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre: riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, oblasť informatizácie spoločnosti, oblasť investícií ...

Regionálna politika na Slovensku – euractiv.sk

euractiv.sk/section/regionalny-rozvoj/news/regio …

V malej novele parlament odsúhlasil zrušenie tohto úradu a kompetencie pre stratégie rozvoja vedy a techniky prešli na ministerstvo školstva a v oblasti regionálneho rozvoja boli delimitované na ministerstvo výstavby a od 1. decembra 1999 priame kompetencie pre regionálny rozvoj sú na ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja.

Regionálne centrá | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a ...

www.mirri.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj-2/regi …

Regionálne centrá územne pokrývajú oblasť jednotlivých samosprávnych krajov. Celkovo vznikne 7 centier so sídlom v krajských mestách – Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Žilina, Trnava s postupným otváraním od augusta 2022. Regionálne centrá budú poskytovať poradenstvo v oblasti prípravy kvalitných ...

Usmernenia - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

www.mindop.sk/ministerstvo-1/vystavba-5/statna-s …

DOPLNOK č. 1 k U s m e r n e n i u Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcie výstavby k problematike energetickej hospodárnosti pri povoľovaní a kolaudovaní budov (.pdf 100 kB) (pdf, 99 kB) ... Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100 810 05 Bratislava. Základné informácie.

Úvod - OPII - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

www.opii.gov.sk

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility ...

O Z N Á M E N I E - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja - Yumpu

www.yumpu.com/xx/document/view/5837966/o-z-n-a-m …

O Z N Á M E N I E - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. XX. English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian česk ... O Z N Á M E N I E - Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja ...

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

www.mindop.sk

Ministerstvo dopravy hľadá budúcich pilotov či leteckých opravárov. Práca v leteckej doprave patrí dlhodobo nielen medzi najzaujímavejšie, ale aj medzi najlepšie platené dopravné odvetvia. Napriek tomu má aj letectvo problém s nedostatkom zamestnancov, ktorý sa ministerstvo rozhodlo riešiť... Čítať viac.

539/2008 Z.z. - Zákon o podpore regionálneho rozvoja - Slov-lex

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/539/2 …

Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt, prílohy k žiadosti a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja: 226/2018 Z. z.

Dotácie | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

www.mirri.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj-2/dota …

Príloha č. 2 Záväzná metodika Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020 (.DOCX, 52 KB) Príloha č. 3 Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt (.DOCX, 63 KB)

Kontakt - Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

www.mindop.sk/kontakt

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Námestie slobody č. 6 P.O.BOX 100 810 05 Bratislava