Ministerstvo spravodlivosti • okr. Prešov a okolie

Ministerstvo spravedlnosti

Ústřední orgán státní správy pro soudy, státní zastupitelství a vězeňství. Spravuje obchodní rejstřík (včetně výpisu z obchodního rejstříku), insolvenční rejstřík a evidenci úpadců.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 09:00)

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Vytváření, udržování a aktualizace poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR.

Městská policie Praha

Městská policie Praha

Webové stránky www.Policie.CR slouží především jako online vzdělávací a informační projekt věnovaný Policie České republiky. Oficiální webové stránky Policie ČR jsou na adrese policie.cz. Cílem webových stránek Policie.CR je rozšiřovat povědomí o …

Probační a mediační služba

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Ministerstvo spravodlivosti SR - Facebook

www.facebook.com/spravodlivostSR

Ministerstvo spravodlivosti SR. 11,056 likes · 85 talking about this · 361 were here. Oficiálny profil Ministerstva spravodlivosti SR na Facebooku. Formálne aj menej formálne informácie.

Aktuality - Portál justice

www.justice.cz

Ministerstvo spravedlnosti uvádí na pravou míru informaci ČTK, která může vést k zavádějícímu výkladu. Navrhovaná úprava v žádném případě nestanoví, že za závažnější případy se budou ukládat pouze peněžité tresty. Jen umožňuje, aby i v těchto případech mohla oběť uspokojit svůj nárok na náhradu ...

Trestné pojednávania - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/pojednavan …

Ministerstvo spravodlivosti SR; Súdy a rozhodnutia; Pomoc obetiam trestných činov; Agenda ministerstva; Pomoc a podpora; Kontakty; Cookies; Mapa stránky; RSS; Vyhlásenie o prístupnosti; Vytvorené v súlade s Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb.

Zoznam pojednávaní - Ministerstvo spravodlivostiSR

www.justice.gov.sk/Stranky/Pojednavania/Pojednav …

Dátum pojednávania:!!!Spisová značka:Forma úkonu: Všetky formy úkonu Pojednávanie Pojednávanie bez rozhodnutia Pojednávanie a rozhodnutie Rozhodnutie bez pojednávania Verejné vyhlásenie rozsudku Hlavné pojednávanie Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia Hlavné pojednávanie s rozhodnutím Verejné zasadnutie Verejné zasadnutie ...

Súdy a rozhodnutia - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia

Súdy a rozhodnutia. Informácie týkajúce sa súdov. Informácie týkajúce sa sudcov. Zoznamy pojednávaní. Zoznam rozhodnutí. Zoznam verejných obstarávaní. Zoznam zmlúv. Zoznam výberových konaní a informácie k výberovým konaniam. Informácie o presunoch súdnych spisov v rámci novej súdnej mapy.

Domov - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Vitajte na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Dozvedieť sa viac o ministerstve. Vyhľadávanie na stránke Ministerstva spravodlivosti SR Vyhľadaj. Hľadáte toto? Znalec Právnik Vzor podania RPVS Súdne konanie.

Súdy - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/sudy

vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 120/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní úradného odevu sudcami, prokurátormi a advokátmi v konaní pred súdom. vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy ...

Výberové konania - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/sudy-a-rozhodnutia/vyberove-k …

Hromadné výberové konania. Zoznam hromadných výberových konaní na funkciu sudcu. Kandidáti na funkciu sudcu k hromadným výberovým konaniam. Zoznam zaradených a vyradených kandidátov na funkciu sudcu k hromadným výberovým konaniam. Zoznam výberových konaní. Zoznam výberových konaní v rezorte MS SR. Voľné miesta sudcov na ...

Centrum právnej pomoci | Centrum právnej pomoci

www.centrumpravnejpomoci.sk

O nás. Dobrý deň, vitajte na stránkach Centra právnej pomoci (ďalej len „Centrum“). Centrum právnej pomoci je štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom spravodlivosti SR na základe zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Centrum vzniklo 1.januára 2006.

Webový portál Ministerstva spravodlivosti SR

obchodnyvestnik.justice.gov.sk/eZaloby/StavKonan …

Sledovanie stavu súdneho konania je v súčasnosti možné v súdnych registroch: C, Cb, Csp, Cpr, Csr, Cr, Ca, CbPv, CbBu, CbHs, CbZm, CbVO, CbNl a na týchto okresných súdoch: OS Bratislava I, OS Galanta, OS Banská Bystrica, OS Košice I, OS Komárno, OS Trenčín, OS Prešov a OS Liptovský Mikuláš. Informácie o obsahu vyššie ...

Kontakty - Koronavírus a Slovensko

korona.gov.sk/kontakty

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu sa môžete na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR obrátiť na call centrum, ktoré je k dispozícii v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese ...

Aktuálne údaje - rpvs - Slovensko

rpvs.gov.sk/rpvs/Partner/Partner/Detail/18832

MUDr. Tatiana Čarnoká : 04.02.1950: Slovenská republika: Volgogradská 4794/66, 08001 Prešov, Slovenská republika: Nie

RÚ | Vyhľadávanie správcu - Ministerstvo spravodlivosti SR

ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchSprav …

Kontakt Ministerstvo spravodlivosti SR sekcia informatiky a riadenia projektov Račianska 71 813 11 Bratislava Technická podpora Problémy je možné nahlásiť online alebo emailom na adresu: support.ru@justice.sk Technická podpora neposkytuje dodatočné informácie o konaniach.

CURIA - Documents - European Court of Justice

curia.europa.eu/juris/document/document.jsf

Okresný súd Prešov. Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom. Žalobkyňa: Milena Tomášová. Žalovaní: Slovenská republika – Ministerstvo spravodlivosti SR, Pohotovosť s.r.o. za účasti: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS. Výrok rozsudku

Probační a mediační úradníci | Elektronický systém monitorovania osôb

www.esmo.gov.sk/web/esmo/probacni-a-mediacni-ura …

Okresný súd Prešov +421518881507: Barátová Simona , Mgr. Okresný súd Levice +421368843034: nástup od 1.6.2020: Bačová Juliana, Mgr. Okresný súd Poprad: ... Okresný súd Bardejov +421548886200: Prvá Predchádzajúca 1 Nasledujúca Posledná . Kontakt: Ministerstvo spravodlivosti SR; Račianska 71; 813 11 Bratislava; Ústredňa ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_spravodlivost …

Ministerstvo spravodlivosti riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister spravodlivosti, ktorého vymenúva prezident SR na návrh predsedu vlády SR.. Súčasným ministrom spravodlivosti je Viliam Karas.. Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti. Ministra spravodlivosti v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník.

Obchodný register SR na Internete - hlavná stránka

www.orsr.sk

Obchodný register Slovenskej Republiky na Internete - hlavná stránka.

Záväznosť výkladu zákonov | Aktuality.sk

www.aktuality.sk/clanok/193119/zavaznost-vykladu …

Návrh na prijatie stanoviska k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov pritom podáva predseda kolégia, predsedu Najvyššieho súdu alebo minister spravodlivosti. Pred prijatím stanoviska môže Najvyšší súd požiadať o vyjadrenie aj generálneho prokurátora, Ministerstvo spravodlivosti SR ...

Webový portál Ministerstva spravodlivosti SR

obchodnyvestnik.justice.gov.sk/Zmluva/Web/MSSRZm …

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR (Rámcová) Zmluva: Ročné cestovné poistenie: UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu: Z: Detail: 6: MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR (Rámcová) Zmluva: Zmluva o združenej dodávke elektriny : Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Z: Detail: 7: OKRESNÝ SÚD LUČENEC ...

RÚ | Detail správcu - Ministerstvo spravodlivosti SR

ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/spravcaDeta …

Príslušnosť k súdu: Okresný súd Prešov. Adresa kancelárie: Námestie slobody 2, 06601 Humenné, Slovensko. Kontakty: judrsoltes.spravca@gmail.com, 0908/489 706. Priradené konania (15): zobraziť aj ukončené konania. zobraziť aj predošlé konania správcu.