Ministerstvo školstva • okr. Prešov a okolie

Dům zahraničních služeb

Plníme úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 11:00)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Všeobecné činnosti veřejné správy v oblasti školství, vzdělávání a tělovýchovy.

Národní institut pro další vzdělávání

Nabídka ubytovacích a stravovacích služeb spojených s pořádáním kursů, školení, škol v přírodě a výcvikových kursů ministerstva.

Odbor školstva - Prešovský samosprávny kraj

www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-skolstva

Odbor školstva Úrad PSK Námestie mieru 2 080 01 Prešov. životopis vedúceho odboru . Aktuálne . 2. kolo - prijímacieho konania pre šk. rok 2021/2022 - voľné miesta - podľa skupín odborov - formát PDF (422 kB) ... Ministerstvo školstva SR; Metodicko-pedagogické centrum Prešov ;

Kontakt - Prešovský samosprávny kraj

www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-skolstva …

PaedDr. Ján Furman. Odbor školstva vedúci odboru jan.furman@psk.sk tel: 051/7081 701, +421 911 652 651 miestnosť: 414 IV. poschodie. Alena Novysedláková. Odbor školstva sekretariát alena.novysedlakova@psk.sk tel: 051/7081 702, +421 910 905 617 miestnosť: 413 IV. poschodie. Mgr. Juraj Kredátus, PhD. Odbor školstva, oddelenie metodiky, mládeže a športu vedúci oddelenia juraj ...

Okresný úrad Prešov - Odbor školstva, Prešov, Tarasa Ševčenka - kontakt ...

www.azet.sk/firma/1158104/okresny-urad-presov-od …

www.minv.sk. 051 / 746 27 07. Okresný úrad Prešov - Odbor školstva. Tarasa Ševčenka 11. 081 92 Prešov. Odbor školstva plní úlohy miestnej štátnej správy na úseku odborných a metodických činností, úseku analýz, finančných a kontrolných činností.

Kontakty| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej ...

ukrajina.minedu.sk/kontakty

Prešov. Mgr. Mária Halecká ... Nastavenia cookies; Prevádzkovateľom služby je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tvorba stránok: Aglo Solutions | Redakčný systém ...

Obchodná akadémia - EduPage

oa-po.edupage.org

Obchodná akadémia, Volgogradská 3, Prešov Hlavná stránka ... Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021.

Regionálny úrad školskej správy v Prešove | Regionálny úrad školskej ...

www.russ-po.sk

Miroslav Makara. poverený riadením osobného úradu. 051/32 26 903. +421 905 549 344. miroslav.makara@russ-po.sk. Bc. Mária Batiková. personalistika, mzdy. 051/32 26 906.

Štátna školská inšpekcia – Štátna školská inšpekcia - ssi.sk

www.ssi.sk

080 01 Prešov tel.: 051/771 34 43 fax: 051/281 20 39 sicpo@ssiba.sk. Školské inšpekčné centrum Košice Bližšie informácie RNDr. Monika Murínová riaditeľka Němcovej 30 040 01 Košice tel.: 055/633 88 16 tel.: 055/799 46 15 tel.: 055/799 46 14 fax: 055/281 20 18 sicke@ssiba.sk.

Voľné pracovné miesta | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ...

www.minedu.sk/volne-pracovne-miesta

Voľné pracovné miesta pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Pridať ponuku. Rozšírené hľadanie. Pedagogická pozícia. Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) (300) Učiteľ/ka SŠ. (201) Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)

Celoživotné vzdelávanie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ...

www.minedu.sk/celozivotne-vzdelavanie

Celoživotné vzdelávanie. Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy.

Domov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

www.minedu.sk

NEWSLETTER Novinky zo školstva Energie Korona info Výzvy Situácia na Ukrajine Inklúzia Financovanie školstva RÚŠS Najnovšie pridané dokumenty. Výzva „Deň Ukrajiny“ - vyhodnotenie ... Prevádzkovateľom služby je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ministerstvo, MŠMT ČR

www.msmt.cz/ministerstvo

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Užívaná zkratka: MŠMT Adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 IČO: 00022985 www.msmt.cz. Elektronická podatelna: posta@msmt cz. Nahoru. Navigace v sekci. Základní informace; Služby veřejnosti; Legislativa; Hospodaření resortu; Kariéra na MŠMT;

Voľné pracovné miesta - Prešov

www.skolskyurad.presov.sk/volne-pracovne-miesta. …

OZNÁMENIE O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE: učiteľka, Materská škola ČSA, Prešov. (675.4 kB) Voľné pracovné miesto MŠ ČSA Prešov - učiteľka od 1.9.2023. Zverejnené 27.4.2023 -VKg-.

Ministerstvo školstva Prešov (43 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/ministerstvo-skolstva_1/2/pr …

Ministerstvo školstva - Prešov (43 záznamov) Katalóg Úrady a inštitúcie Ministerstvá Ministerstvo školstva. Akadémie vied (64) Metodicko-pedagogické centrá (1) Vzdelávacie inštitúcie (1 327) Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Ministerstvo školstva - Prešov. 26 - 43 z celkom 43 výsledkov Zoradiť podľa:

Ministerstvo školstva Prešov (43 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/ministerstvo-skolstva_1/pres …

Ministerstvo školstva - Prešov (43 záznamov) Katalóg Úrady a inštitúcie Ministerstvá Ministerstvo školstva. Akadémie vied (64) Metodicko-pedagogické centrá (1) Vzdelávacie inštitúcie (1 327) Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Ministerstvo školstva - Prešov. 1 - 25 z celkom 43 výsledkov Zoradiť podľa:

Okresné úrady / Klientske centrá / Prešov, Ministerstvo vnútra SR ...

www.minv.sk

Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, prízemie, č. dv. 28. 051/7082301. E-mail : podatelna.po@minv.sk. Okresný úrad Prešov vykonáva štátnu správu tiež pre okres Sabinov týmito odbormi:. odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor pozemkový a lesný, odbor všeobecnej vnútornej správy.

O škole - História školy | Škola umeleckého priemyslu - EduPage

sup-po.edupage.org/about

Postupne škola menila názov až do roku 1993, kedy ministerstvo školstva, pod ktoré škola patrila, osvedčilo a potvrdilo označenie Stredné odborné učilište (SOU). ... Nové krajské mesto Prešov malo snahu o získanie čo najvyššieho kreditu v umeleckom vzdelávaní. Preto sme na škole začali vyučovať žiakov v štvorročných ...

Rozhodnutia a usmernenia v čase COVID-19 | Ministerstvo školstva, vedy ...

www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-co …

Od 25. marca 2020 je prístupná stránka www.ucimenadialku.sk, ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu. Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako ...

Spojená škola, Matice slovenskej 11, 080 01 Prešov Špeciálna materská ...

szspomatica11.edupage.org

Ministerstvo školstva, vedy, ... 080 01 Prešov Špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola, Praktická škola Matice slovenskej 11, 080 01 Prešov +421 911 868 933 /riaditeľka školy/ +421 51 458 400 5, +421 911 412 855 /ZRŠ / +421 51 458 400 0 /oddelenie PaM/ +421 911 868 927 /ekonomický úsek/ ...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ...

sk.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%A1kolstva …

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenska pre školstvo a vzdelávanie. ... Ministra školstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho ...

Prihlásenie | Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov

sost-po.edupage.org/menu

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov. skola@sost-po.sk. sekretariát: +421 51 7714 560 vrátnica: +421 51 7714 561. Volgogradská 1, 080 01 Prešov 080 01 Prešov Slovakia. 2021303251. 00893251. Štátna pokladnica - škola Číslo účtu: IBAN SK 86 8180 0000 0070 0051 7730.

Plán obnovy a odolnosti SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a ...

www.minedu.sk/plan-obnovy-a-odolnosti-sr

Plán obnovy a odolnosti SR bol vypracovaný a schválený na základe kritérií Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2021/241 z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Plán obnovy a odolnosti stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026 a ...

Výberové konania | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ...

www.minedu.sk/vyberove-konania

Výberové konania. Voľné pracovné miesta na vysokých školách. Výberové konania MŠVVaŠ SR. Voľné pracovné miesta pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Sprievodné dokumenty.

Sústava študijných odborov SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a ...

www.minedu.sk/sustava-studijnych-odborov-sr

Sústava študijných odborov SR. Od 1. septembra 2019 je účinná nová sústava študijných odborov Slovenskej republiky, v ktorej môžu vysoké školy Slovenskej republiky poskytovať vysokoškolského vzdelávanie. Sústava je vydaná formou vyhlášky ministerstva a jej znenie je prístupné v systéme Slov-Lex. Študijný odbor je ...