Inšpekcie

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Štátna školská inšpekcia – Štátna školská inšpekcia

Štátna školská inšpekcia Ústredie Staré grunty 52 841 04 Bratislava 4 Kancelária hlavnej školskej inšpektorky Tel.: +421 2 321 95 811 Email: hsi@ssi.sk Kontakt pre médiá Email: media@ssi.sk Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská Hlavná školská inšpektorka Bližšie informácie

www.ssi.sk/

Kontakt | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj. Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava. Odbor výkonu dozoru. ba@soi.sk. tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04. fax č. 02/58 27 21 70. Kontaktujte nás pomocou formulára. Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj.

www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

ŠIC Prešov – Štátna školská inšpekcia - ssi.sk

ŠIC Prešov; ŠIC Košice; Školské inšpekčné centrum PREŠOV. Levočská 13 080 01 Prešov Tel.: +421 51 321 19 80 E-mail: sicpo@ssi.sk. Mgr. Adriana Magerová riaditeľka ŠIC Tel.: +421 51 321 19 81. Ing. Jaroslav PISANČÍK Zástupca riaditeľa Tel.: +421 51 321 19 82. ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA.

www.ssi.sk/sic-presov/

Prešovský kraj | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

Prešovský kraj. Právoplatné rozhodnutia za 44. týždeň 2022 [pdf, 596 kB] Právoplatné rozhodnutia za 48. týždeň 2022 [pdf, 356 kB] Právoplatné rozhodnutia za 49. týždeň 2022 [pdf, 411 kB] Právoplatné rozhodnutia za 50. týždeň 2022 [pdf, 541 kB] Právoplatné rozhodnutia za 51. týždeň 2022 [pdf, 719 kB]

www.soi.sk/sk/Pravoplatne-rozhodnutia/Prvostupnove/Presovsky-kraj.soi

Napíšte nám | E.I.C. | inšpekcia technických zariadení, certifikácia a ...

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. Volgogradská 8921/13 080 01Prešov. IČO: 36 670 901 DIČ: 2022246842 IČ DPH: SK2022246842. Bankové spojenie

www.eic.eu.sk/kontakt/

Patrik Nohavica - inšpektor zdvíhacích zariadení - Technická inšpekcia ...

Technická inšpekcia, a.s. Jul 2022 - Present11 months. Košice, Kosice, Slovensko. - riadenie a vyhodnocovanie úradných skúšok vyhradených technických zariadení (VTZ) zdvíhacích, - posudzovanie projektovej a konštrukčnej dokumentácie, - preverovanie odbornej spôsobilosti fyzických osôb a zamestnávateľov, - posudzovanie zhody ...

sk.linkedin.com/in/nohavica

Kontakt | Unizdrav

UNIZDRAV Prešov, s.r.o. - eSHOP. Lastovičia 1883/7 080 01 Prešov. Email: obchod@unizdrav.sk IČO: 36 515 388 DIČ: 2022184263 ... Slovenská obchodná inšpekcia Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 051/ 7721 597 ( Slovenská obchodná inšpekcia ) ...

unizdrav.sk/contact-us-kontakt

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Prešov

www.tsus.sk. 051 / 773 26 31. 051 / 773 36 81. pob.po@tsus.sk. Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Prešov. Budovateľská 53. 080 01 Prešov. Kontaktovať e-mailom. Skúšanie a certifikácia stavebných výrobkov a strojov, energetická certifikácia budov, certifikácia manažérskych systémov, kalibrácia a overovanie meradiel ...

www.azet.sk/firma/pobocka/73528/79389/198118/technicky-a-skusobny-ustav-stavebny-n-o-presov/

E.I.C. | inšpekcia technických zariadení, certifikácia a skúšky

Venujeme sa už viac ako 15 rokov inšpekcii technických zariadení, certifikácii výrobkov, certifikácii a vzdelávaniu osôb v oblasti bezpečnosti technických zariadení.

www.eic.eu.sk/

Inšpekcia technických zariadení | E.I.C. | inšpekcia technických ...

Vyplnenú žiadosť o posúdenie bezpečnosti technického zariadenia posielajte na adresu eic@eic.eu.sk. Po prijatí e-mailu vás budú naši pracovníci kontaktovať. Pre správne fungovanie vás prosíme o stiahnutie žiadosti do vášho zariadenia a otvorenie v programe Adobe Acrobat Reader. Žiadosť o posúdenie bezpečnosti technického ...

www.eic.eu.sk/formulare

Pracovisko Prešov | Technická inšpekcia, a.s.

O nás. Profil Sme akciová spoločnosť, ktorej zakladateľom je štát, pričom v jeho mene koná Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky; Vedenie spoločnosti Vedenie spoločnosti Technická inšpekcia, a. s.; História Máme vyše 20 ročnú históriu. Vznikli sme v roku 1996 ako príspevková organizácia a v roku 2006 sme boli transformovaní na akciovú ...

www.tisr.sk/sk/kontakty/regionalna-kancelaria-presov/

Kontakt - Prešov - Národný inšpektorát práce

Inšpektorát práce Prešov Kontaktná adresa Levočská 3 080 01 Prešov IČO: 35531088 Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205 E-maily. Všeobecný email ip.presov@po.ip.gov.sk Podateľňa podatelna.po@ip.gov.sk Médiá katarina.molitorisova@ip.gov.sk ...

www.ip.gov.sk/kontakt/po/

Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľké faktúry

Slovenská obchodná inšpekcia - dodávateľké faktúry . 1050000006 Záloha za teplo Bajkalská za 01/2023 2 720,00 EUR s DPH 1/5/2023 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3 831 04 ... Prešov 1000060197 IČO: 36038351 DIČ: 2020087982 IČ DPH: SK2020087982 1050000453 Teplo Bajkalská - dispečing za 04/2023 380,70 EUR s DPH 5/9/2023

www.soi.sk/files/documents/faktury/2023/fakt%C3%BAry%20na%20zverejnenie.pdf

Domov - Prešov - Národný inšpektorát práce

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie. Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov. Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ inšpektorátu práce, ktorého na návrh generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce vymenúva a odvoláva minister ...

www.ip.gov.sk/domov/po/

Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta - SOI

Slovenská obchodná inšpekcia - všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači.

www.soi.sk/sk/Pracovne-ponuky/Vyberove-konania-na-volne-SZM/Inspektorat-SOI-v-Presove-pre-Presovsky-kraj.soi

Úradné skúšky vyhradených technických zariadení | E.I.C.

V prípade nevyhovujúceho stavu technického zariadenia E.I.C. vydá len odborné stanovisko a dohodne sa na novom termíne úradnej skúšky po odstránení prekážok a nezhôd, ktoré bránili vydaniu osvedčenia. V prípade nedostatočnej technickej dokumentácie a pripravenosti technického zariadenia pre výkon úradnej skúšky E.I.C ...

www.eic.eu.sk/technicka-inspekcia/uradne-skusky/

Ing. Ján Grega - energetická certifikácia, Prešov, Jahodová - kontakt a ...

0908 310 798. gregajan@centrum.sk. Ing. Ján Grega - energetická certifikácia. Jahodová 5590/27. 080 01 Prešov. Kontaktovať e-mailom. Energetická certifikácia budov - tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov. Hodnotenia Ing.

www.azet.sk/firma/961985/ing-jan-grega-energeticka-certifikacia/

Kontakt - Kuriérska služba | 123kurier.sk

Košická 20 080 01 Prešov Pobočka Poprad. Adresa: Hraničná 689/22 058 01 Poprad Pobočka Galanta. Adresa: Priemyselná 8 924 01 Galanta Pobočka Nové mesto nad Váhom. ... Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj Predmestská 71 P.O Box B89 , 01179 Žilina 1

www.123kurier.sk/kontakt/

Kontakt | Schneider lekáreň

Číslo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti: 3689/2015/OZ-HAR Prešov zo dňa 16.6.2015. Orgán a dozor dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 051/ 7721 597 ( Slovenská obchodná inšpekcia )

www.schneider-lekaren.sk/kontakt

Dobré ráno: Policajnú raziu v Moldave opäť preverí inšpekcia (podcast ...

19. júna 2013 nabehli do osady 40 kukláči a zmlátili hlava-nehlava Rómov v osade pri Moldave nad Bodvou. O desať rokov neskôr, po traumatizovaní obetí a rozsudku až v Štrasburgu v prospech Rómov, sa opäť začína vyšetrovanie inšpekcie, či bol zásah polície v poriadku.

podcasty.sme.sk/c/23174283/dobre-rano-moldava-romovia-razia-policia-inspekcia-vysetrovanie-podcast.html