Juhočeská univerzita • okr. Prešov a okolie

Britské centrum Evropského informačního centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Hlavní činností centra jsou knihovní služby, anglické semináře, kluby s anglickými spisovateli, přednášky rodilých mluvčí, výstavy a jazykové kurzy. Součástí centra je obsáhlá knihovna. Jediný regionální organizátor cambridgeských jazykových zkoušek.

Goethe-Zentrum Evropského informačního centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Centrum nabízí nejrůznější kulturní programy, jazykové kurzy a zkoušky, knihovnický a informační servis.

Fakulta zemědělská a technologická - FZT

www.fzt.jcu.cz/cz

Volná pracovní místa na FZT JU. Chcete pracovat na Fakultě zemědělské a technologické JU? Výběrová řízení.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Úvod

www.jcu.cz/cz

Jihočeská univerzita opět uspěla ve s... Více informací. Přijďte k nám. studovat! Informace pro uchazeče a budoucí studenty na JU. Vše od přehledu studijních programů až po naše poradenské centrum. Vše o přijímačkách. Studijní programy. Přijímací řízení.

ZSF - Zdravotně sociální fakulta JU

www.zsf.jcu.cz/cz

Informace pro uchazeče a budoucí studenty Zdravotně sociální fakulty JU. Vše od přehledu studijních programů až po naše poradenské centrum. Vše o přijímačkách. Studijní programy. Přijímací řízení. Kontakty studijní oddělení. E-přihláška. ZSF. 08.06.2023.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Jiho%C4%8Desk%C3%A1_univer …

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU, latinsky Universitas Bohemiae Meridionalis Budovicensis) je veřejná vysoká škola univerzitního typu se sídlem v Českých Budějovicích. Má 8 fakult a profiluje se jako vzdělávací a výzkumná instituce s orientací na přírodní, humanitní a sociální vědy. Na univerzitě ...

Fakulta rybářství a ochrany vod JU - FROV

www.frov.jcu.cz/cz

Prohlédněte sisoučásti fakulty, pracoviště. Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický /VÚRH/. Ústav akvakultury a ochrany vod /ÚAOV/. Ústav komplexních systémů /ÚKS/. Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz /CENAKVA/.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Studijní programy

www.jcu.cz/cz/studium/studijni-programy

Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy. Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy. Bakalářský. Prezenční. 3 roky. čeština. PřF. Aplikovaná fyzika. Aplikovaná fyzika.

Portál JU - Prohlížení - jcu.cz

wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html

Prohlížení IS/STAG. Dohledávač - pomůže vám upřesnit hledanou položku... Příruční kalendář - pomůže vám rychle a přesně zadat datum... Rozklikávač - zobrazí nebo schová části formulářů... Řadič - umožní vám rychle seřadit řádky tabulky podle sloupce... Zašedlé neprokliknutelné položky jsou přístupné ...

Testové otázky - Zdravotně sociální fakulta JU - jcu.cz

www.zsf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/testove-otazky

Testové otázky - Zdravotně sociální fakulta JU. Úvod. Uchazeči. Testové otázky.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Člověk - jcu.cz

www.jcu.cz/cz/univerzita/lide/clovek

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 216 s. ISBN 978-80-7394-236-6 (100%) ... Prešovská univerzita, Prešov, str. 57 - 67. ISBN 80-89132-32-4 Drsková Kateřina (2005), Le portrait de l´enfant dans le roman français moderne : Trois portraits d´enfants face a la mort.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Člověk - jcu.cz

www.jcu.cz/cz/univerzita/lide/clovek

Jihočeská univerzita, edice Episteme, České Budějovice, 243 stran, ISBN: 978-80-7394-665-4. ... Prešov, p. 102-112, ISBN : 80-89132-32-4. Pešek Ondřej (2005), L’emprunt lexical en français au XIIIe siècle : les latinismes dans le vocabulaire de Jean de Meun, Tranferts littéraires, linguistiques et culturels. Varsovie : Centre de ...

PF JU - Pedagogická fakulta JU

www.pf.jcu.cz/cz

PF JU - Pedagogická fakulta JU. Vzpomínkový svět na výstavě výtvarníků z pěti různých států. Více informací. Ceny děkanky byly uděleny. Gratulujeme vítězům! Více informací. Učitel Pro Futuro. Více informací. Přijďte k nám.

doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. | KATEDRA ESTETIKY - cuni.cz

kest.ff.cuni.cz/cs/katedra/vyucujici/phdr-milos- …

E-mail: Milos.Sevcik@ff.cuni.cz. Absolvoval studium oborů estetika a filozofie (1998 Mgr.) na FF UK a později také postgraduální studium oboru estetika (2003 Ph.D., 2004 PhDr.). Od roku 1999 byl zaměstnán na katedře estetiky FF UK jako asistent a od roku 2004 zde pracuje jako odborný asistent. V roce 2021 byl habilitován na Ostravské ...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Člověk - jcu.cz

www.jcu.cz/cz/univerzita/lide/clovek

Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2003, s. 312-322. ISBN 80-89038-21-2. JUNKOVÁ, Bohumila. Expresivita v psaných publicistických textech 90. let. ... Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 20.–22. 9. 2005. Aluze v psané publicistice. Mezinárodní vědecká konference Metody a prostředky přesvědčování v ...

Portál JU - E-Přihláška - jcu.cz

wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.h …

E-Přihláška - Portál JU Přeskočit na obsah stránky. Webové stránky JU. Vstupní stránka portálu JU

Ekonomická fakulta JU - EF - jcu.cz

www.ef.jcu.cz/cz

Přednáška Ing. Jiřího Rusnoka na EF JU. Více informací. Přijďte k nám. studovat! Informace pro uchazeče a budoucí studenty Ekonomické fakulty JU. Vše od přehledu studijních programů až po naše poradenské centrum. Vše o přijímačkách. E-přihláška.

Přijímací řízení - Zdravotně sociální fakulta JU - jcu.cz

www.zsf.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/prijimaci-ri …

Podrobné informace k přijímacímu řízení studijních programů. Fyzioterapie. Laboratorní diagnostika. Management sociální práce v organizacích. Nutriční terapie. Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE. Pediatrické ošetřovatelství. Porodní asistence. Radiologická asistence.

PF JU - Katedra geografie

www.pf.jcu.cz/cz/structure/departments/kge/liter …

Katedra geografie na PF JU. Tříkrálový Geopunč. 6.1.2022 od 18:00 proběhne na dvorku PF JU benefiční geopunč pro naší Christine Babu.

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. - Masarykova univerzita

www.muni.cz/lide/1040-petr-kylousek/zivotopis

2006: profesor pro obor dějiny konkrétních literatur (románské literatury) 1998: docent pro obor francouzská literatura. 1994: kandidát věd o uměni v oboru teorie literatury a dějin francouzské literatury (CSc.) 1980: PhDr. v oboru teorie a dějiny románských literatur. 1986: absolvování oboru čeština (FF UJEP Brno)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - O univerzitě - jcu.cz

www.jcu.cz/cz/univerzita/o-univerzite

Studium na Jihočeské univerzitě není jen o zajímavých programech, ale i o široké nabídce kurzů v cizích jazycích. Jihočeská univerzita rozvíjí úzkou spolupráci s více než 450 univerzitami po celém světě, podporuje zahraniční studijní a výzkumné cesty studentů a akademických pracovníků a nabízí mnoho příležitostí k výměnným pobytům a sdílení zkušeností.

Státní závěrečné zkoušky - Pedagogická fakulta JU - jcu.cz

www.pf.jcu.cz/cz/fakulta/katedry/katedra-geograf …

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (SZZ) NA KATEDŘE GEOGRAFIE (KGE) probíhají v souladu s §1-7 článku 30 Studijního řádu Jihočeské univerzity a s opatřeními proděkana Pedagogické fakulty JU č. 4/2013 a 5/2013. Garantkou SZZ na KGE je doc. RNDr. D. Popjaková, PhD. Formální organizaci SZZ zabezpečuje Mgr. P. Karvánková, Ph.D.