Špeciálne materské školy • okr. Prešov a okolie

Střední škola, ZŠ a MŠ Třinec

Provozujeme mateřskou školu pro 20 dětí. Do mateřské školy jsou přijímány děti s autismem a sníženými rozumovými schopnostmi.

195 kmČeská republika Třinec - Staré Město, Jablunkovská 241 + pobočky (2)

Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o.

Provoz soukromé mateřské školy pro 84 dětí s možností začlenit alergické, oslabené či nemocné děti do vzdělávacího procesu. Ve školce je k dispozici jídelna s nabídkou dopoledních a odpoledních svačin včetně oběda. Pořádáme besídky či výlety do přírody i za …

Mateřská škola

Zajišťujeme vzdělávání dětí s logopedickou vadou a dětí se zdravotním postižením.

MŠ Klíček, Karviná - Hranice

Logopedická mateřská škola pro 70 dětí se školní jídelnou. Mateřská škola poskytuje dětem velké prostory pro hry, různé činnosti i odpočinek. Každá třída má svou šatnu, sociální zařízení a speciálně pedagogickou pracovnu pro individuální práci. Mateřská škola …

OTVORENÉ (Zatvára v 15:30)

MŠ logopedická Ostrava

Mateřská škola pro 60 dětí zaměřená na péči o děti s vadami řeči a integraci dětí s kombinovanými vadami a autismem. K dispozici je školní jídelna. Poskytujeme individuální logopedickou péči, relaxační cvičení s prvky jógy a overbally, rozvíjení grafomotoriky …

OTVORENÉ (Zatvára v 16:15)

MŠ se speciální třídou Bohumín, Nerudova

Mateřská škola se speciální třídou pro 75 dětí.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

Spojená škola, Matice slovenskej 11, 080 01 Prešov Špeciálna materská ...

szspomatica11.edupage.org

Spojená škola, Matice slovenskej 11, 080 01 Prešov Špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola, Praktická škola Matice slovenskej 11, 080 01 Prešov +421 911 868 933 /riaditeľka školy/ +421 51 458 400 5, +421 911 412 855 /ZRŠ / +421 51 458 400 0 /oddelenie PaM/

Pedagogická fakulta - Prešovská univerzita v Prešove - VysokeSkoly.sk

www.vysokeskoly.sk/katalog-vs/presovska-univerzi …

Jedna zo zakladajúcich fakúlt Prešovskej univerzity. Dnes je na Slovensku jediná, ktorá sa špecializuje výhradne na prípravu učiteľov, odborníkov pre materské školy, prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Inovácia prípravy učiteľov modernizácia metodických postupov patrí medzi jej priority. Uplatnenie

Materské školy - Prešov — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Materske-skoly …

Materské školy - Prešov. Vyber podsekciu. Podsekcie: Anglické materské školy Deti a výchova Jasle Materské školy - cirkevné. Materské školy - špeciálne Materské školy ...

Materské školy - špeciálne - Prešov — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Materske-skoly …

Materské školy; Materské školy - špeciálne; Prešov . Materské školy - špeciálne - Prešov. Vyber podsekciu. Podsekcie: Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Materské školy - cirkevn ...

Zoznam materských škôl Prešov - eduworld.sk

eduworld.sk/sz/2/materske-skoly

Materské školy Prešov. Zoznam materských škôl na Slovensku. V databáze nájdete verejné, súkromné i cirkevné materské školy s rôznym jazykovým zameraním. Hodnotenia a odporúčania škôlok od rodičov. Zobrazenie 1 - 8 z 28 výsledkov. Zoradiť podľa

Materské školy Prešov (69 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/materske-skoly/presov

Bilingválne materské školy (21) Cirkevné materské školy (42) Jazykové materské školy (88) Súkromné materské školy (168) Špeciálne materské školy (37) Štátne materské školy (248) Základné školy s materskou školou (471) Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Materské školy - Prešov. 1 - 25 z celkom 69 výsledkov ...

Školy - špeciálne — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-sp …

Všetky firmy z oblasti Školy - špeciálne v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem. ... (248) Školy - špeciálne. Vyber podsekciu. Podsekcie: Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Materské školy - špeciálne Odborné učilištia a Praktické školy. Spojené ... Prešov Masarykova 11175/20C, 08001 ...

Spojená škola internátna - Materské školy špeciálne - Prešov - katalog ...

spojena-skola-internatna.katalog-skol.sk

Materské školy súkromné; Materské školy špeciálne; Medzinárodné školy; Neštátne vysoké školy; Obchodné akadémie; Online vzdelávanie; Praktické školy; Prekladateľské služby; Prešovská univerzita v Prešove; Príprava na skúšky; Reedukačné zariadenia;

Materské školy - Prešov

www.skolskyurad.presov.sk/materske-skoly.html

Za obsah zodpovedá:. Mesto Prešov, Hlavná 2907/73, 080 01 Prešov, tel.: 051/3100 101, Email: webmaster@presov.sk

Zoznamy škôl a školských zariadení - CVTI SR

www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informaci …

Zoznamy (vo formáte EXCEL) obsahujú adresu školy/školského zariadenia, kontaktné údaje, celkové počty žiakov denného štúdia, klientov resp. ubytovaných. ... Špeciálne materské školy: 15.9. 2022/2023: Základné školy: 15.9. 2022/2023: Špeciálne základné školy: 15.9. 2022/2023: Školy pri zdravotníckych zariadeniach:

Materské školy - špeciálne — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Materske-skoly …

Materské školy - špeciálne. Vyber podsekciu. Podsekcie: ... Spojená škola internátna, Prešov Masarykova 11175/20C, 08001 Prešov. Špeciálna materská, základná a praktická škola. Vzdelanie a výchova detí s ľahkým, stredným a ťažkým mentálnym postihnutím.

Materské školy Prešov (69 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/materske-skoly/2/presov

Špeciálne materské školy (37) Štátne materské školy (248) ... Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Materské školy - Prešov. 26 - 50 z celkom 69 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám . Základná škola s materskou školou, Hrabkov Pridať hodnotenie. Informácie o škole, fotogaléria, žiaci, učitelia. ...

Základné školy - špeciálne - Prešov — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Skoly/Skoly-sp …

Základné školy - špeciálne - Prešov. Podsekcie: Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Materské školy - špeciálne. Školy - základné. Spojené školy - špeciálne. Lokalita: Zoradenie:

Sieť škôl a školských zariadení - CVTI SR

www.cvtisr.sk/buxus/docs//JH/stat_ms.pdf

Okres Prešov 137 Okres Sabinov 143 Okres Snina 145 Okres Stará Ľubovňa 146 Okres Stropkov 146 ... Špeciálne materské školy Bratislavký kraj 187 Trnavský kraj 189 Trenčianský kraj 190 Nitrianský kraj 191 Žilinský kraj 193 Banskobystrický kraj 195 ...

Materské školy — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Vzdelavanie/Materske-skoly

Materské školy - špeciálne Materské školy - súkromn ... Materská škola, Prešov Antona Prídavka, 08001 Prešov. Materská škola. Vzdelávacie a výchovné zariadenie. https://www.materska-skola-antona-pridavka-1-presov.sk/ Materská škola Košice Jaltská 33, 04022 Košice.

Súkromná materská škola Montessori cesta | Bernolákova 6525/17 | Prešov

www.skolkari.sk/materska-skola/okres-presov/sukr …

Materské školy; Vyhľadať MŠ ... 080 01 Prešov Okres Prešov Prešovský kraj Slovenská republika Zobraziť na mape. Telefónne číslo: +421917975514 E-mail: kontakt@montessoripo.sk Web: smsmontessoricesta.edupage.org. Ak máte záujem zvýrazniť a odpromovať vašu materskú školu, prezrite si možnosti propagácie škôlky.

Stredná umelecká škola, Vodárenská 3, Prešov

www.vyberskolu.sk/zakladna-skola/6222_stredna-um …

Súkromné CVČ Laura, Jarková 2, Prešov, Centrum voľného času (665 m) Základná umelecká škola, Baštová 23, Prešov, Základná umelecká škola (702 m) Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, Hotelová akadémia (708 m) Materská škola pri EZŠ, Námestie legionárov 3, Prešov, MŠ pri základnej škole (729 m) Ev.spoj.škola-Ev.

Materská škola Nemešany č. 62, 053 02 Spišský Hrhov

msnemesany.edupage.org/a/skolsky-vzdelavaci-prog …

Aktivizujúce metódy a formy v práci učiteľky materskej školy. Prešov: Rokus. ISBN 80-89055-18-4. KOLEKTÍV AUTOROV, 2011. Metodika predprimarného vzdelávania v materskej škole. Bratislava: ŠPÚ. ISBN 978-80-968777-3-7. KOVALČÍKOVÁ, I., 2007. Úvod do pedagogiky. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta.

Predprimárne vzde... - Ústredný portál verejnej správy

www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-sit …

Materské školy nesmú ako podmienku prijatia dieťaťa stanoviť napr. zamestnanosť obidvoch rodičov alebo trvalý pobyt v danej obci. O prijatí detí na predprimárne vzdelávanie rozhoduje riaditeľka podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

Špeciálne materské školy - katalóg pre mamičky | Najmama.sk

najmama.aktuality.sk/katalog/specialne-materske- …

Špeciálna základná a materská škola. Výchova a vzdelávanie, osvojenie si vedomostí, zručností a návykov potrebných pre praktický život, rozvíjanie komunikácie a sociálnych zručností. www.spojenaskola-tt.sk | Čajkovského 50, Trnava. Súkromná špeciálna materská škola, Sídl. gen. L.Svobodu 31, Skalica.