Biskupstvo, diecéze rímskokatolícke • okr. Prešov a okolie

Biskupství českobudějovické

Poskytujeme informace o bohoslužbách a událostech českobudějovické diecéze. Zabýváme se také inzerováním událostí.

487 kmČeská republika České Budějovice 1, Biskupská 132/4

Biskupství brněnské

Zabýváme se sdružováním farností v regionu Jižní Moravy. Poskytneme Vám přehled jak farností a děkanství, ale i konání nedělních bohoslužeb, církevních akcí a aktualit.

Česká biskupská konference

Poskytování duchovních služeb, mimoškolních aktivit, charitativních služeb a informací o životě církve římskokatolické.

Arcibiskupství pražské

Sdružování jednotlivých farností, posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi a pořádání vzdělávacích konferencí.

Biskupství ostravsko-opavské

Poskytování aktualit z diecéze a informací o organizační struktuře, pastoračních centrech, poutních místech a kontaktech.

Biskupství litoměřické

Sdružování farností, charit a církevních škol na území litoměřické diecéze.

Římskokatolická církev v Německu – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C …

Struktura Církevní provincie a diecéze v Německu. Katolická církev člení území Německa na 7 církevních provincií a 27 diecézí a arcidiecézí.Toto rozdělení je výsledkem rozsáhlé reorganizace římskokatolické církevní správy v německých oblastech po napoleonských válkách (a později ve 20. století), během níž některá starobylá biskupství (například ...

Diecéze brněnská – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze_brn%C4%9Bnsk% …

Diecéze brněnská (latinsky Dioecesis Brunensis) je římskokatolická diecéze, která se nachází na jihu historické země Moravy (a od 1. ledna 2013 zahrnuje též farnosti Dolní Cerekev a Vyskytná nad Jihlavou nacházející se převážně v Čechách).. Podle současného správního dělení České republiky se diecéze rozkládá na většině území Jihomoravského kraje ...

Římskokatolická církev v Česku – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C …

Římskokatolická církev je největší organizovanou náboženskou skupinou v České republice.Při sčítání lidu v roce 2021 se k ní hlásilo 741 tisíc obyvatel. V roce 2001 se k ní hlásilo 2 740 780 obyvatel (tj. 26,8 %). Podle sčítání lidu z roku 2011 se k ní hlásilo 1 083 899 obyvatel (tj. 10,37 %), úbytek věřících ve statistice ovšem způsoben i tím, že mnoho ...

Diecéze – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze

Diecéze (lat. dioecesis) je správní jednotka církví s episkopální strukturou, v jejímž čele stojí biskup s úřadem a sídlem nazývaným biskupství.Diecéze se vymezuje územně, výjimečně institucionálně či funkčně. Podřazenou jednotkou diecéze jsou obvykle farnosti či svazky farností (děkanáty, vikariáty), nadřazená jednotka se u jednotlivých církví liší, u ...

Plzeňská diecéze – Oficiální stránky plzeňské diecéze římskokatolické ...

www.bip.cz

Oficiální stránky plzeňské diecéze římskokatolické církve. Diecéze plzeňská - 25 let existence. newsletter přihlášení ... biskup Tomáš Holub zasadil strom diecéze a odpoledne byl pro příchozí na biskupství připraven doprovodný program. Obrázek novinky. 19. 05. 2023. Soutěž k třiceti letům diecéze.

Biskupství – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Biskupstv%C3%AD

Biskupství je synonymum pro církevní správní obvod diecézi, v katolické církvi také označení pro sídlo (budovu) či úřad biskupa. [1] Odlišujeme biskupství, k němuž přísluší diecéze a které tedy spojuje titul biskupa s konkrétním úřadem spravujícím diecézi, a tzv. titulární biskupství, ke kterému žádná ...

Arcidiecéze ostřihomská – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Arcidiec%C3%A9ze_ost%C5%99 …

Arcidiecéze ostřihomská (latinsky Archidioecesis Strigoniensis) je bývalé římskokatolické arcibiskupství v Uhrách se sídlem v Ostřihomi.Převážná část jeho území ležela na území dnešního Slovenska a v časech svého největšího územního rozmachu, do roku 1776, zabíralo asi 80 % jeho rozlohy.Po roce 1918 místo něho vznikla Arcidiecéze trnavská – území ...

Diecéze pasovská – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze_pasovsk%C3%A1

Diecéze pasovská (německy Bistum Passau, latinsky Dioecesis Passaviensis) je diecéze římskokatolické církve v Pasově v Bavorsku. Spadá do jurisdikce církevní provincie Mnichov-Freising v jihovýchodní části Německa. Současným biskupem je Stefan Oster SDB .

Římskokatolická farnost – děkanství Chotěboř | Biskupství královéhradecké

www.bihk.cz/dieceze/chotebor

Biskupství královéhradecké. Velké náměstí 35/44 500 01 Hradec Králové tel.: +420 495 063 611 fax: +420 495 512 850. IČO: 00 44 51 34 DIČ: CZ 00 44 51 34

Katedrální kapitula při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové

cs.wikipedia.org/wiki/Katedr%C3%A1ln%C3%AD_kapit …

Katedrální kapitula při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové je církevní právnická osoba zřízená bulou „Super universas“ papeže Alexandra VII. dne 10. listopadu 1664 zároveň se zřízením biskupství v Hradci Králové.Statutárními orgány kapituly jsou její probošt a děkan.. Signum kapituly v Hradci Králové (líc a rub)

Aktuálně - Biskupství brněnské

www.biskupstvi.cz/aktualne

Dne 24. května 2023 obdrželo Biskupství brněnské podnět od zletilé osoby, která byla dle předloženého rozsudku Okresního soudu v Blansku poškozena vážnou újmou na svých právech. Ve dnech 27. až 29. května 2023 se koná ve Křtinách u Brna, na jednom z nejvýznamnějších poutních míst brněnské diecéze, hlavní poutní ...

Diecéze nitranská – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze_nitransk%C3%A1

Diecéze nitranská je jedno ze slovenských římskokatolických biskupství, se sídlem v katedrále svatého Jimrama v Nitře.Sahá od hranic s Moravou až po Dunaj, kromě Nitry zahrnuje např. Trenčín, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce nebo Štúrovo.Má rozlohu 5 932 km² a jejím současným sídelním biskupem je Viliam Judák.Spolu s metropolitní arcidiecézí bratislavskou ...

Biskupství - DOO

doo.cz/biskupstvi.html

Biskupství. Biskupství je úřad, který pomáhá biskupovi v naplňování jeho poslání, což je především řízení a pastýřská správa svěřené diecéze. Jiné označení pro úřad biskupství je biskupská kurie. Pro zajištění povinností vyplývajících z církevních i světských zákonů jmenuje biskup osoby do ...

Biskupství královéhradecké | Biskupství královéhradecké

bihk.cz

Biskupství královéhradecké. Velké náměstí 35/44 500 01 Hradec Králové tel.: +420 495 063 611 fax: +420 495 512 850. IČO: 00 44 51 34 DIČ: CZ 00 44 51 34

Biskup Tomáš Holub v katedrále požehnal nový darovací terminál

www.bip.cz/cs/novinky/2021-12-biskup-tomas-holub …

V zadní části katedrály sv. Bartoloměje byl dnes zprovozněn samoobslužný darovací terminál, jehož prostřednictvím mohou návštěvníci přispět na chod a údržbu hlavního diecézního chrámu. Jedná se teprve o druhý terminál svého druhu v České republice. Již od srpna funguje toto zařízení od České spořitelny v kostele v Neratově.

O diecézi - DOO

doo.cz/dieceze/o-diecezi.html

O diecézi. Diecéze je území, které spravuje papežem jmenovaný biskup. Ostravsko-opavská diecéze je nejmladší diecézí v České republice. Byla založena Janem Pavlem II. dne 30. 5. 1996 papežskou bulou "Ad Christefidelium spirituali". Tímto rozhodnutím papeže byla pro novou diecézi vyčleněna část arcidiecéze olomoucké ...

Arcidiecéze pražská – Apha

apha.cz/arcidieceze-prazska

O Arcidiecézi pražské. Diecézí (arcidiecézí) se rozumí část místní církve, v jejímž čele stojí diecézní biskup s titulem arcibiskupa. Pro zajištění řádné zajištění jednotlivých oblasti správy a řízení diecéze jmenuje diecézní biskup generálního vikáře, soudního vikáře a biskupské vikáře. Úřad ...

Římskokatolická farnost – děkanství Hradec Králové I | Biskupství ...

www.bihk.cz/dieceze/hradec-kralove-i

Biskupství královéhradecké. Velké náměstí 35/44 500 01 Hradec Králové tel.: +420 495 063 611 fax: +420 495 512 850. IČO: 00 44 51 34 DIČ: CZ 00 44 51 34

Římskokatolická farnost – arciděkanství Pardubice | Biskupství ...

www.bihk.cz/dieceze/pardubice

Z diecéze 1. 6. 2021. Salesiánský klub mládeže a Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice zvou na Den rodin a dětí, který se uskuteční v sobotu 5. června v Pardubicích. Fotogalerie. Mons. Josef Kajnek - 30 let pomocným biskupem ... Biskupství královéhradecké ...

Odbor hospodářské správy majetku - DOO

www.doo.cz/biskupstvi/majetkova-sprava.html

Ve své činnosti úzce spolupracuje s ekonomickým odborem a právním oddělením biskupství. Zajišťuje komplexní agendu související s majetkoprávním převodem majetku, pronájmem, zatěžováním, nabýváním a jinou správu majetku biskupství a farností diecéze ve smyslu kanonického práva, obecně platných právní...

Aktuálně - Biskupství brněnské

www.biskupstvi.cz

Dne 24. května 2023 obdrželo Biskupství brněnské podnět od zletilé ženy, která byla dle předloženého rozsudku Okresního soudu v Blansku poškozena vážnou újmou na svých právech. 11.6.2023. Slavnost Těla a krve Páně v Brně 2023. Slavnost Těla a krve Páně bude v jihomoravské metropoli slavena v neděli 11. června 2023.

Ke stažení - Diecéze litoměřická - dltm.cz

www.dltm.cz/ke-stazeni

Biskupství litoměřické. Dómské náměstí 1/1. 412 01 Litoměřice. (neadresujte přímo na otce biskupa či generálního vikáře) Formuláře žádostí vyplňujte čitelně (nejlépe na PC) a uvádějte všechny požadované údaje! Je-li žádost vyplněna řádně, není již potřeba přikládat jakékoli další písemnosti (v ...

Odbor správy nemovitého majetku - Diecéze litoměřická - dltm.cz

www.dltm.cz/stavebni-odbor

Odbor správy nemovitého majetku. Odbor správy nemovitého majetku zajišťuje správu a provoz objektů v majetku biskupství po stránce technické, materiální, údržby a vykonávání drobných prací nezbytných pro bezproblémový provoz, dále zajišťuje pronájmy a pachty nemovitého majetku biskupství. Poskytuje odbornou pomoc ...