Združenia nepočujúcich • okr. Prešov a okolie

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Základní organizace

Poskytujeme pomoc, podporu a odborné poradenství neslyšícím. Nabízíme tlumočnické služby, sociální poradenství a rehabilitace, sociálně aktivizační služby a provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek.

232 kmČeská republika Vsetín, Tyršova 1271

Bratrská jednota baptistů

Sbor shromažďuje neslyšící křesťany z celé České republiky s cílem dosáhnout růstu v Kristu, kázat evangelium a získávat učedníky. Naši bratři a naše sestry vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána (Krále). Spolupracujeme také s bratry a sestrami z celého …

Česká unie neslyšících

Poskytování sociálních, odborných, tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb pro osoby se sluchovým postižením. Půjčování kompenzačních pomůcek.

Ostravský spolek neslyšících

Poskytujeme terénní a ambulantní tlumočnické služby, organizujeme kulturně vzdělávací akce, kroužky ručních prací a pantomimu pro neslyšící.

SAKMN - Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich v Prešove

www.genetickesyndromy.sk/zariadenie/sakmn-v-pres …

SAKMN v Prešove. Solivarská 1423/2, Prešov 080 01. sakmn@sakmn.sk. sakmn.sk. SAKMN sa zaoberá rôznymi aktivitami pre nepočujúce detí a mládež, rozvíjaním vzdelania, podporuje a zaoberá sa komunitou nepočujúcich, rieši problémy nepočujúcich v ich živote a odstraňuje komunikačné bariéry.

Úvod - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov

spojenaskola.info

Informácie k podávaniu elektronickej prihlášky/žiadosti na školský rok 2023/2024. elektronickú prihlášku/žiadosť vyplňte dôkladne a bez chýb, nezabudnite na diakritiku. Podávanie prihlášok prebieha do 31.05.2023. Vytlačenú prihlášku/žiadosť podpíšu obaja zákonní zástupcovia a osobne doručia na sekretariát školy ...

SAKMN - Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich v Prešove

www.genetickesyndromy.sk/zariadenie/sakmn-sloven …

SAKMN - Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich v Prešove Solivarská 1423/2, Prešov 080 01 sakmn@sakmn.sk sakmn.sk. ... Súčasťou práce je aj organizovanie prednášok z oblasti komunity nepočujúcich – Svet mládeže a taktiež sa zúčastňujeme na rôznych medzinárodných aktivitách nepočujúcich doma aj v ...

Zdravotné postihnutia - združenia, NO — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Zdruzenia …

Občianske združenie Barlička, Prešov Matice slovenskej 13, 08001 Prešov. Pomoc a podpora pre telesne postihnuté deti a mládež. Integrácia do spoločnosti, výchovno-vzdelávacie procesy. ... Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich, Prešov Solivarská 1423/2, 08005 Prešov.

Občianske združenia v Prešove | OZ online (182 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/obcianske-zdruzenia/presov

Prešovské dobrovoľnícke centrum, o.z. Pridať hodnotenie. Združenie občanov, skupín a organizácií založené v záujme vytvárania podmienok aktívnej účasti mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti na zlepšení života v regióne. Posilňovanie dobrovoľníctva. www.dobrovolnictvopo.sk Veselá 6711/1 , 080 01 Prešov Kontakty.

Občianske združenia zdravotne postihnutých a chorých

www.azet.sk/katalog/obcianske-zdruzenia-zdravotn …

Občianske združenie, rozvoj vysokoškolskej telesnej výchovy a športu, podpora športu detí a mládeže, ako aj zdravotne postihnutých občanov. ac.uniza.sk Univerzitná 8215/1 , 010 26 Žilina Kontakty.

ANEPS - Asociácia Nepočujúcich Slovenska | Aktivity

www.aneps.wbl.sk/Aktivity.html

MDN 2019 Prešov; EUD 2011 v Budapešti; Aktivity. Vybavení dílen - nářadí . Profi Nářadí Nástroje stroje ... Asociácia Nepočujúcich Slovenska spolupracuje s WIDEX - Slovtón pri nastavovaní načúvacích aparátov a zabezpečenia kompenzačných pomôcok.

Asociácia športových klubov nepočujúcich AMICUS

pis.sk/data/4119/asociacia_sportovych_klubov_nep …

Asociácia športových klubov nepočujúcich AMICUS Právna forma: iná Sídlo (adresa): Duklianska 2, 08076 Prešov. aktualizované: 25.6.2020 6399 Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, personalizáciu ...

ANEPS - Asociácia Nepočujúcich Slovenska | Kontakty

www.aneps.wbl.sk/Kontakty.html

Názov: Asociácia Nepočujúcich Slovenska. číslo registrácie: VVS/1-900-90-28994. dátum registrácie: ... WFD (Svetová federácia nepočujúcich) EUD (Európska únia nepočujúcich) Aktivity. MDN 2019 Prešov; EUD 2011 v Budapešti; Videa;

ANEPS - Asociácia Nepočujúcich Slovenska | Aktuality

www.aneps.wbl.sk/Aktuality.html

ANEPS - Asociácia nepočujúcich Slovenska -----11.03.2020 . ŽILINA ZATVÁRA ŠKOLY . Od zajtra, 12. marca do 13. marca budú všetky materské a základné školy v Žiline zavreté. ... EUD (Európska únia nepočujúcich) Aktivity. MDN 2019 Prešov; EUD 2011 v Budapešti; Videa; Fotogaléria;

Zariadenia sociálnych služieb (ZŤP) | Sociálny Prešov

www.socialnypresov.sk/zariadenia-socialnych-sluz …

T.č.: +421 905 207 686 Email: info@socialnypresov.sk Názov: SOCIÁLNY PREŠOV Sídlo: Lada 309, 082 12 Kapušany Právna forma: Občianske združenie IČO: 42383609 Banka: Tatra banka, a.s. IBAN: SK81 1100 0000 0029 4911 8661

ANEPS - Asociácia Nepočujúcich Slovenska | Ciele ANEPS - weblahko.sk

www.aneps.wbl.sk/Ciele-ANEPS.html

Vytváranie špecifických podmienok pre rozvoj a uspokojovanie potrieb nepočujúcich. Oboznamovanie verejnosti s problematikou nepočujúceho občana. Poskytovanie informácií nepočujúcim v pre nich dostupných formátoch, posunkový jazyk, artikulcia, ONLINE prepis v reálnom čase, titulkovanie.

Jedálny lístok - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov

spojenaskola.info/jedalny-listok

Občianske združenie PSPD; Združenie rodičov; Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove; Napísali o nás; ... Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov Duklianska 2 080 01 Prešov. Informátor-vrátnica: denne od 07:00 do 18:00 ... Kariérne poradenstvo pre nepočujúcich - DeafStudio o.z.

ANEPS - Asociácia Nepočujúcich Slovenska | Sociálne služby

www.aneps.wbl.sk/Socialne-sluzby.html

Tlmočnícka služba - tlmočenie do posunkovej reči alebo artikulačné tlmočenie pre osoby nepočujúce alebo s ťažkou obojstrannou nedoslýchavosťou. Artikulačné tlmočenie sa poskytuje tým, ktorí neovládajú posunkovú reč, resp. posunkovanú slovenčinu. Tlmočnícka služba sa poskytuje osobne, ONLINE alebo simultánnym prepisom do hovorenej reči.

ANEPS - Asociácia Nepočujúcich Slovenska | O nás

www.aneps.wbl.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska. KTO SME ? Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) je dobrovoľné občianske združenie humanitného a charitatívneho charakteru, tvorené samotnými osobami s postihnutím sluchu, ktoré sa zaoberá. životom nepočujúcich, jeho problémami, pomocou pri hľadaní riešení problémov, poradenskou ...

Organizačná štruktúra – aneps.sk

aneps.sk/organizacna-struktura

Názov: Asociácia Nepočujúcich Slovenska Sídlo: Kálov 17, 010 01 Žilina, Slovenská Republika IČO: 30 868 904 DIČ: 2022297959 Mgr. et Mgr. Jana Filipová mobil: +421 908 436 721 email: prezidentkaaneps@gmail.com Otvaracie hodiny Po - Pia: 8:00 - 16:00

Internetová televízia pre Nepočujúcich – Emerson Romero, priekopník ...

deafstudio.net/2023/05/internetova-televizia-pre …

Projekt :“Internetová televízia pre Nepočujúcich – zvyšovanie informovanosti o svete Nepočujúcich a ich kultúry.“. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu informácií o svete nepočujúcich a ich kultúre v internetovej televízii www.deafstudio.net. Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

aneps.sk – Asociácia Nepočujúcich Slovenska

aneps.sk

Názov: Asociácia Nepočujúcich Slovenska Sídlo: Kálov 17, 010 01 Žilina, Slovenská Republika IČO: 30 868 904 DIČ: 2022297959 Mgr. et Mgr. Jana Filipová mobil: +421 908 436 721 email: prezidentkaaneps@gmail.com Otvaracie hodiny Po - Pia: 8:00 - 16:00

Zoznam príjemcov 2% z dane pre rok 2023 - DvePercenta.sk

www.dvepercenta.sk/sitemap.php

Centrum včasnej intervencie Prešov, n.o. Anglický názov: Early Childhood Intervention Center Prešov ... CsKlub - Občianske združenie pre podporu športu a kultúrno-spoločenských aktivít: ČSOB nadácia: CSS Pod Karpatmi: ... Centrum nepočujúcich Asociácia nepočujúcich Slovenska v Topoľčanoch (posledná registrácia pre rok 2016)

Občianske združenie Barlička, Prešov | Zoznam.sk

www.zoznam.sk/firma/2750637/Obcianske-zdruzenie- …

Občianske združenie Barlička. Pomoc a podpora pre telesne postihnuté deti a mládež. Integrácia do spoločnosti, výchovno-vzdelávacie procesy. Adresa: Matice slovenskej 13, 08001 Prešov . Web: https://barlicka.sk/ E-mail: ... multiplex v Prešove, Prešov Slovenská asociácia klubov mladých nepočujúcich, Prešov Občianske ...