Kresťanské zbory • okr. Prešov a okolie

Křesťanský sbor Vsetín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Provoz klubu pro mladé od 14 let i setkání maminek s dětmi.

232 kmČeská republika Vsetín, Podsedky 950

Křesťanský sbor Karviná

Sbor pořádá bohoslužby a duchovní setkání.

Křesťanské sbory – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5ansk%C3%A9_ …

Historie. Křesťanské sbory navazují na probuzenecké hnutí z 18. a 19. století, zejména tzv. „plymouthských bratří“ působících před rokem 1830 v Dublinu, Bristolu, Plymouthu ve Spojeném království a „bratrského hnutí“ (Die Brüderbewegung) v polovině 19. století v Německu. Roku 1848 se ve Spojeném království podle přístupu k věřícím ostatních církví ...

eBohoslužby Live - Kresťanské centrum Archa | práve vysielame ... | By ...

www.facebook.com/acpresov/videos/ebohoslu%C5%BEb …

193 views, 2 likes, 4 loves, 6 comments, 2 shares, Facebook Watch Videos from Apoštolská cirkev - zbor Prešov: práve vysielame ...

Apoštolská cirkev na Slovensku - zbor v Prešove

www.acpresov.sk/apostolska-cirkev-na-slovensku

1. Apoštolská cirkev na Slovensku (ďalej ACS) združuje v sebe všetkých členov ACS, ktorí sú organizačne začlenení do jednotlivých zborov. Zbory sú začlenené do jednotlivých oblastí AC na území SR. 2. Základom viery a kresťanskej praxe ACS je Písmo sväté ako jediná vieroučná základňa. 3.

Kresťanské zbory na Slovensku

krestanskezbory.sk/kz_kont.htm

domov | charakteristika | história | kontakty zborov | literatúra. Adresy zborov a časy zhromaždení . Ústredie Kresťanských zborov Tehelná 22, 831 03 ...

Kresťanské spoločenstvá Prešov (11 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/krestanske-spolocenstva/pres …

Kresťanské spoločenstvá - Prešov. (11 záznamov) Katalóg Úrady a inštitúcie Náboženské inštitúcie Kresťanstvo - inštitúcie Kresťanské spoločenstvá. Detské kresťanské organizácie (57) Kresťanstvo (114) Všetky lokality. Slovensko Prešovský kraj Kresťanské spoločenstvá - Prešov. 1 - 11 z celkom 11 výsledkov ...

Kresťanské zbory? Kňazom je každý - SME

domov.sme.sk/c/6263367/krestanske-zbory-knazom-j …

Kresťanské zbory boli kedysi známejšie pod názvom bratské. „Volali sa tak, lebo nemali ordinovaných duchovných a duchovné služby v zhromaždeniach vykonávali všetci ich obdarovaní a ochotní mužskí príslušníci, teda bratia,“ vraví Neklapil a dodáva, že zbory sa formovali v prvej tretine 19. storočia na britských ...

Prešov – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ov

Prešov (maďarsky Eperjes, německy Eperies a 1938–1945 i Preschau, polsky Preszów, rusínsky a ukrajinsky Пряшів (Prjašiv), rusky Пряшев (Prjašev), latinsky Fragopolis nebo Eperiessinum, romsky Perješis, přezdívaný také jako Atény nad Torysou) je krajské a okresní město na Slovensku.Se svými přibližně 85 tisíci obyvateli je tak po Bratislavě a Košicích ...

Kresťanské zbory na Slovensku - BEREA

berea.sk/KZ2010.pdf

10 Prešov 8 9 6 5 2 1 7 3 4 Galanta Sereď Trnava Modra Pezinok Rača Horná Ves Kresťanské zbory na Slovensku stav k 1.1.2010 Rozpis modlitieb na rok 2010: týždeň dátum región týždeň dátum región týždeň dátum región 1 4.1. - 10.1. Batizovce 19 10.5. - 16.5. Púchov 37 13.9. - 19.9. Prievidza 2 11.1. - 17.1.

Kresťanské zbory na Slovensku 2009 - BEREA

www.berea.sk/KZ2009.pdf

10 Prešov 8 9 6 5 2 1 7 3 4 Galanta Sereď Trnava Modra Pezinok Rača. Title: Kresťanské zbory na Slovensku 2009 Author: Peter Created Date: 12/29/2008 3:50:26 PM ...

Kresťanské zbory na Slovensku

www.krestanskezbory.sk

Kresťanské zbory na Slovensku. „Jeden je váš Učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia.“. (Evanjelium podľa Matúša 23,8)

Adresár predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/cirkvi …

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov Hlavná ulica 1 080 01 PREŠOV tel: 051/7734622, 7562601, fax: 051/7562625; e-mail: abu@grkatpo.sk. ... 14. Kresťanské zbory na Slovensku. Vážený pán Peter Duban zástupca Kresťanské zbory na Slovensku Tehelná 22 831 03 BRATISLAVA

Kresťanské zbory na Slovensku

www.krestanskezbory.sk/kz_char.htm

Kresťanské zbory na Slovensku (ďalej iba Kresťanské zbory) sú duchovným hnutím, ktoré vychádza z učenia a praxe prvých zborov Cirkvi, ako sú zaznamenané v Novom zákone. Tak ako tieto zbory, Kresťanské zbory prijímajú za základ svojho života dielo a učenie Pána Ježiša Krista. Ich príslušníci veria v Neho a vyznávajú ...

Kresťanské spoločenstvo Milosť – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5ansk%C3%A9_spolo …

Kresťanské spoločenstvo Milosť alebo v širšom zmysle aj Kresťanské spoločenstvá Slovenska je spoločenstvo zaraďované do kresťanského letnično-charizmatického hnutia. Hlavný centrálny zbor KS Milosť je v Banskej Bystrici, ďalších 34 zborov alebo misijných skupín je v rôznych mestách Slovenska. Podobné prúdy v kresťanstve ako napríklad letnično-charizmatické ...

Kresťanské zbory na Slovensku – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5ansk%C3%A9_zbory …

Kresťanské zbory na Slovensku, skrátene Kresťanské zbory (KZ), historicky Bratské zbory, je malá protestantská štátom uznávaná cirkev pôsobiaca na Slovensku. Cirkev sa vytvorila v prvej tretine 19.storočia na britských ostrovoch, na území Slovenska sa prvé zbory konštituovali okolo roku 1900.Cirkev bola perzekuovaná počas Slovenského štátu aj počas komunistického ...

Ako funguje cirkev, ktorá mala v sčítaní najväčší nárast ...

svetkrestanstva.postoj.sk/97723/ako-funguje-cirk …

Kresťanské zbory na Slovensku vznikli ako „bratské zbory“ z dvoch prameňov – zo zahraničného a z domáceho. Prvým prameňom bolo „bratské hnutie“, ktoré vzniklo na Britských ostrovoch na sklonku prvej tretiny 19. storočia a rozšírilo sa v mnohých krajinách. V zahraničí majú rôzne názvy, no spoločne vychádzajú z ...

Kresťanské zbory na Slovensku - Wikiwand

www.wikiwand.com/sk/Kres%C5%A5ansk%C3%A9_zbory_n …

Kresťanské zbory na Slovensku, skrátene Kresťanské zbory , historicky Bratské zbory, je malá protestantská štátom uznávaná cirkev pôsobiaca na Slovensku.[1] Cirkev sa vytvorila v prvej tretine 19.storočia na britských ostrovoch, na území Slovenska sa prvé zbory konštituovali okolo roku 1900. Cirkev bola perzekuovaná počas Slovenského štátu aj počas komunistického ...

Prešovský kraj – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Pre%C5%A1ovsk%C3%BD_kraj

Kresťanské zbory: 489 0,06 Evanjelická cirkev metodistická: 483 0,06 Cirkev adventistov siedmeho dňa: 393 0,05 Bratská jednota baptistov: 337 0,04 Cirkev československá husitská: 102 0,01 Starokatolícka cirkev: 67 0,01 Novoapoštolská cirkev: 27 0,00 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia: 2646 0,32

Kresťanské zbory na Slovensku

krestanskezbory.sk/kz_hist.htm

1. Vznik zborov. Kresťanské zbory na Slovensku vznikli ako 'bratské zbory' z dvoch prameňov - zahraničného a domáceho. Prvým prameňom bolo 'bratské hnutie', ktoré vzniklo na britských ostrovoch na sklonku prvej tretiny XIX. storočia a rozšírilo sa v mnohých krajinách. Druhým prameňom bola práca domácich evanjelistov v ...

Kresťanský zbor Modra » Kresťanské zbory na Slovensku

kzmodra.sk/kz-na-slovesku

Kresťanské zbory na Slovensku sú neformálne dobrovoľné miestne združenia kresťanov, ktorí sa vo svojom duchovnom , mravnom i občianskom živote riadia pravidlami Svätých písem (Biblie). Tieto pravidlá prijímajú za meradlo kresťanského života. Podľa prvokresťanskej praxe vykonávajú zbory vnútornú duchovno-výchovnú a ...

BIBLICKÉ POZNANIE A VNÚTORNÝ PORIADOK KRESŤANSKÝCH ZBOROV NA SLOVENSKU

www.krestanskezbory.sk/ustavakz.pdf

Tak ako tieto zbory, Kresťanské zbory prijímajú za základ svojho života dielo a učenie Pána Ježiša Kris-ta. Ich príslušníci veria v Neho a vyznávajú Ho ako večného Božieho Syna 1 a zároveň bezhriešneho a dokonalého človeka 2. Veria v Jeho zástupnú smrť za hriešnych ľudí, aj v Jeho vzkriesenie a oslávenie Bo-

Sabinov (okres) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Sabinov_(okres)

Kresťanské zbory: 9 0,02 Cirkev československá husitská: 8 0,01 Starokatolícka cirkev: 3 0,01 Cirkev adventistov siedmeho dňa: 1 0,00 Novoapoštolská cirkev: 1 0,00 Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia: 166 0,29 Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní: 1 0,00 Ústredný zväz židovských náboženských obcí: 5 0,01

Rožňava (okres) – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BE%C5%88ava_(okres)

Kresťanské zbory 105 0,2 - - Ústredný zväz židovských náboženských obcí 8 <0,1 1 391 2,8 Dominantné náboženské vyznania v obciach okresu Rožňava podľa sčítania v roku 1910 a 2011. Dopravná infraštruktúra Cesty I. triedy: 98,065 km ...

Kresťanský zbor v Nitre | Nitra - Facebook

www.facebook.com/krestanskyzbornitra

Kresťanský zbor v Nitre, Nitra. 181 likes. Religious organization