Študentské a absolventské spolky • okr. Prešov a okolie

Svaz maďarských studentů Kafedik

Sdružování maďarských studentů.

331 kmČeská republika Brno-město, Radnická 368/8

Spolek absolventů a přátel Masarykovy univerzity

Zabýváme se upevňováním sounáležitostí absolventů Masarykovy univerzity, zprostředkováváním kontaktů absolventů a šířením dobrého jména univerzity.

Erasmus Student Network Česká republika o.s.

Studentská organizace usnadňující vzájemné kontakty, spolupráci a výměnu zkušeností mezi studenty, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni.

Biomania

Pořádáme kulturní, společenské i sportovní akce, přednášky a konference.

Kruh zlatého trojúhelníku

Provoz občanského sdružení mladých lidí zaměřeného na účelné využívání volného času.

Spolek mediků Lékařské fakulty UP v Olomouci

Naším cílem je prosazovat a hájit zájmy studentů a přispívat k rozvoji vzdělání a kulturního života na fakultě.

Česká asociace studentů psychologie, o.s.

Podporujeme komunikaci a spolupráci mezi studenty psychologie v České republice a profesní rozvoj studentů psychologie.

Studentský klub Párátko

Zajišťujeme vytváření podmínek pro setkávání mládeže v prostorách klubu a realizaci volnočasových aktivit.

IAESTE VŠB-TU Ostrava

Naší hlavní náplní je mezinárodní výměnný program pro studenty vysokých škol v České republice. Mimo tuto činnost připravujeme pro studenty mnoho jiných projektů jako například Katalog pracovních příležitostí, Veletrh pracovních příležitostí a jiné.

ZATVORENÉ (Otvára v Št 12:00)

Regionální vysokoškolské infocentrum, o.s.

Hlavním úkolem sdružení je navazování kontaktů mezi budoucími absolventy vysokých škol a jejich potencionálními zaměstnavateli.

236 kmČeská republika Ostrava - Poruba, Studentská 1770/1

Úvod - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov

spojenaskola.info

Vážení rodičia, elektronickú prihlášku/žiadosť vyplňte dôkladne a bez chýb, nezabudnite na diakritiku. Podávanie prihlášok prebieha do 31.05.2023.. Vytlačenú prihlášku/žiadosť podpíšu obaja zákonní zástupcovia a osobne doručia na sekretariát školy najneskôr do 2.6.2023 v čase úradných hodín s požadovanými prílohami.

SPŠE Prešov - spse-po.sk

www.spse-po.sk

Dva trojčlenné tímy SPŠE Prešov – „Maslosaurus“, v zložení Martin Fujda, Ľubomír Hoffman, Marek Feťko, a „SPŠEpadeni“, v zložení Matej Kandráč, Ján Kočiš a Tomáš Ján Kuchár sa v silnej konkurencii nestratili. Tím Maslosaurus získal bronzovú medailu za 3. miesto a tím SPŠEpadeni sa umiestnil na 11. mieste.

Doplňujúce pedagogické štúdium - UPJS Kosice

www.upjs.sk/informacie/studium/doplnujuce-pedago …

Doplňujúce pedagogické štúdium. > Univerzita > Informácie pre študentov > Doplňujúce pedagogické štúdium. 18. júla 2008. 0minút, 5sekúnd. Poslať článok e-mailom. Edit: 4. novembra 2022. Doplňujúce pedagogické štúdium na Prírodovedeckej fakulte. Doplňujúce pedagogické štúdium na Filozofickej fakulte.

Jedálny lístok - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov

spojenaskola.info/jedalny-listok

Stravovanie. Školská jedáleň. Jedálny lístok. CPaP (elok.pracovisko) Dokumenty. Pre učiteľov. Pre rodičov a žiakov. Informácie pre školský rok 2022/2023. Bezplatný generátor fotografií na študentský preukaz.

Pedagogická fakulta - PU | Portál VŠ - portalvs

www.portalvs.sk/sk/fakulta/pedagogicka-fakulta3

Študenti fakulty sa v rámci voľnočasových aktivít majú možnosť zapojiť do činnosti umeleckých súborov (komorné vokálne združenie Piano Vocal, Divadlo P.A.D.A.K), Vedeckej skupiny študentov, Študentskej rady PF PU v Prešove, aktívne vystúpiť v rámci študentskej vedeckej konferencie doktorandov DOKOPY, publikovať v ...

Súkromné gymnázium DSA Bardejov - EduPage

sgbj.edupage.org

Dňa 21.3.2023 a 23.3.2023 prebieha rodičovské združenie I. A triedy formou Parent - Teacher Conference. Dňa 21.3.2023 sa uskutočnilo Okresné kolo v basketbale žiakov SŠ. Naše družstvo získalo 5. miesto. Dňa 21.3.2023 sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Hodina deťom.

Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica - EduPage

sengym.edupage.org

Prenájom bufetu. Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12 Senica. zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok – bufet priamym nájmom. Výberové konanie - zámer bufet.pdf.

Vzor seminárnej práce | Štúdium | Filozofická fakulta Univerzita Mateja ...

www.ff.umb.sk/katedry/katedra-historie/studium/v …

Vzor seminárnej práce. Milí študenti, v nižšie pripojenej prílohe si môžete prezrieť (a prípadne aj stiahnuť) vzor seminárnej práce, ktorý je záväzný pre všetky seminárne práce odovzdávané na našej katedre histórie. Prajeme vám čo najmenej seminárnych prác vrátených na prepracovanie. Akzualizované: 28. 11.

Škola umeleckého priemylsu Prešov

www.sup-po.sk

O škole. Odbory školy. Naše aktivity. Úspechy žiakov. Obchodno verejná súťaž. Orgány a organizácia školy. TLAČIVÁ ŠKOLY. 2% (OZ) DOKUMENTY (RP,MS,SUP)

2022 - unipo.sk

ap.unipo.sk/2022

Taký bol Akademický Prešov 2022 #pripravujeme ďalší ročník. ... „Títo študenti spolu s profesorom Horákom a ďalšími pedagógmi tvoria mimoriadne fascinujúci divadelný spolok, ktorého odkaz bol pre mňa v […] 56. AP # VÝSLEDKY. Aktuality; ... študentský webmagazín mediálnych štúdií FF PU, bol na Akademickom Prešove

Vzor seminárnej práce | prof. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. - UMB

www.ff.umb.sk/mkmet/vzor-seminarnej-prace.html

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov.

Centrálny register zmlúv | Centrálny register zmlúv - Slovensko

www.crz.gov.sk/2171273-sk/centralny-register-zml …

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

UPJS Kosice - múdrosť minulosti – poznatky prítomnosti – vzdelanie ...

www.upjs.sk

Výzva na podávanie projektov VVGS UPJŠ na roky 2024/2025. Rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje výzvu na podávanie projektov na roky 2024/2025 v súvislosti s Rozhodnutím rektora č. 25/2021 zo dňa 13.12.2021, ktorým sa vydáva štatút Vnútorného vedeckého grantového systému Univerzity Pavla Jozefa ...

SZS PP - Praktická sestra DENNÉ - prijímačky 2023/2024

szspp.sk/index.php/prakticka-sestra-prijimacky

v štvorročnom dennom štúdiu pre absolventov základných škôl na školský rok 2023/2024. 1. Predmet dodatku. Tento Dodatok Kritérií prijímacieho konania sa vydáva z dôvodu, že v čase pandemickej situácie niektoré základné školy na klasifikáciu žiakov využili slovné hodnotenie alebo hodnotenie „absolvoval“ . 2.

RABATINOVÁ, Marcela, Ing., PhD. - Národohospodárska fakulta

nhf.euba.sk/katedry/katedra-financii/clenovia-ka …

RABATINOVÁ, Marcela. Odpočítanie dane z tovarov a služieb pri registrácii platiteľa dane v roku 2021. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1335-7034, 2021, roč. 26, č. 10, s. 14-20.

Topky.sk | Online spravodajstvo

www.topky.sk

Politika, ekonomika, šport, novinky o celebritách a prominentoch - len zaujímavé správy. Počasie, TV program, horoskopy, hry a zábava.

Vyhľadanie podujatí a udalostí | kamdomesta.sk

kamdomesta.sk/trnava/dnes

Festival Lumen. FESTIVAL LUMEN – OPEN AIR FESTIVAL je festival plný gospelovej hudby, nezabudnuteľnej atmosféry a príjemných stretnutí, organizovaný pravidelne…. Trnava, Areál Mestskej radnice v Trnave. Sobota 10.06.2023. Výstavy >. 100 / Sto rokov FCST. Názov výstavy: 100 / Sto rokov FCST Autori: Mgr. Milan Ševčík, Mgr. Matej ...

Podmienky prijatia na štúdium na akademický rok 2023/2024

www.umb.sk/studium/uchadzac/podmienky-prijatia-n …

V súlade s § 57 ods. 5 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Možnosti a podmienky prijatia na štúdium a plánované počty uchádzačov na akademický rok 2022/2023.

IMG-9771 - Spojená škola Pavla Sabadoša internátna, Prešov

spojenaskola.info/2023/05/vystupenie-ziakov/img- …

Projekty. Spolupracujeme. Občianske združenie PSPD. Združenie rodičov. Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove. Napísali o nás. SOŠ a OU. Vzdelávanie. Informácie pre školský rok 2022/2023.

Oslávili sme "Medzinárodný deň detí " - Spojená škola Pavla Sabadoša ...

spojenaskola.info/2023/06/oslavili-sme-medzinaro …

Dňa 02.06 2023 sa uskutočnila v areáli našej školy oslava Medzinárodného dňa detí. Zúčastnili sa jej všetci žiaci od Materskej školy, až po najstarších žiakov. Pre všetkých zúčastnených si vychovávatelia pripravili zaujímavé a pútavé stanovištia, na ktorých sa deti podľa svojich schopností