Chov a lov lesnej zveri • okr. Prešov a okolie

AWALD, s.r.o.

Predaj listnatého a ihličnatého dreva, sprostredkovanie lesníckych služieb, poľovníctvo. Nákladka a doprava dreva.

LESNÉ HOSPODÁRSTVO INOVEC s.r.o.

LESNÉ HOSPODÁRSTVO INOVEC s.r.o.

Produkcia a predaj dreva, poľovníctvo, lesné škôlkárstvo, ubytovanie.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:50)

Sankt Hubert, a.s.

Nájomca poľovného revíru Ďumbier, ktorý sa nachádza v srdci Liptova. Poľovníctvo a agroturizmus, lov raticovej zveri Sprievodcovské služby v prírode, filmovaní fotografovaní zvierat.

Súkromný poľovný revír Hlavina

Revír v oblasti zmiešaných lesov - dub, buk, cer, borovica, smrek. Možnosť objednať si lov všetkých druhov zveri.

Sumárny prehľad | LESY SR, štátny podnik

www.lesy.sk/lesy/kontakty/oz/mapy/saris/sumarny- …

O predaj surového dreva a ostatných produktov lesnej a pridruženej výroby ... - obnova lesa – zalesňovanie, výchova mladín /prečistky/, ochrana kultúr proti burine, ochrana kultúr proti zveri, príprava plochy pre zalesňovanie ... -Okresný úrad Prešov, odbor opravných prostriedkov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov, ...

Chov danielov na Slovensku má stúpajúci trend - SME | MY Kysuce

mykysuce.sme.sk/c/1563868/chov-danielov-na-slove …

na Slovensku darí. V súčasnosti máme u nás vyhlásených 22 danielích lokalít. Ich výmera je 225 688 poľovnej plochy, z toho 104 573 hektárov lesnej, pričom zahŕňajú spolu 95 poľovných revírov. Maximálnu hustotu dosahuje vo zverniciach, najviac v Betliari. Vo väčšine našich danielích lokalít pripadá na 1000 hektárov ...

Lov zveri a poľovnícke plánovanie | PreLovca.sk

www.prelovca.sk/o-polovnictve/lov-zveri-polovnic …

7. Význam poľovníckych zariadení v revíri z hľadiska lovu zveri. Poľovnícke zariadenia sú dôležitou súčasťou revíru, lebo uľahčujú a zefektívňujú chov a ochranu, ako aj lov zveri. Debničkové sklopce – na chytanie malej zveri – zver musí byť v tme, aby bola čo najmenej stresovaná.

Otázky a odpovede k predmetu: Lov zveri a poľovnícke plánovanie ...

www.prelovca.sk/o-polovnictve/otazky-odpovede-k- …

Na čo slúžil lov pravekému človeku: poskytoval potravu, z koží si vyrábal odev, z kostí a parohov pracovné nástroje a ozdoby, Poľovnícka výzbroj sú predmety: ktorými priamo zver lovíme, predovšetkým zbraň a strelivo, Poľovnícka výstroj je predovšetkým: odev a obuv, poľovnícka taška, plecniak, svietidlo a palica,

Výpis z obchodného registra SR - OR SR

www.orsr.sk/vypis.asp

veľkoobchodná, obchodná a sprostredkovateľská činnosť, vrátane tovaru na nákup a predaj ktorého sa vyžaduje osobitné povolenie. (od: 29.10.1999) poskytovanie prác a služieb pre využívanie výpočtovej techniky, automatizované spracovanie údajov, predaj informačných systémov a jeho komponentov, vrátane digitálnych údajov.

Mimoriadne povolenie lovu niektorých druhov raticovej zveri 2022

www.polovnickakomora.sk/sk/2552-mpl-2022.html

mimoriadny lov na území Slovenskej republiky. u týchto druhov zveri: jeleň lesný - jelienča v termíne od 1.3.2022 do 31.3.2022, - jednoročná jelenica v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane, - jeleň I. veková trieda - jednoročný v termíne od 1.4.2022 do 31.7.2022 vrátane, daniel škvrnitý

pre lov zveri v 2022/2023 - LESY SR, štátny podnik

www.lesy.sk/files/lesy/sluzby/polovnictvo/cennik …

10. Pri love netrofejovej raticovej zveri (jelenica, jelienča, danielica, danielča, muflónica, muflónča) a inej zveri vykonaný podľa pokynov vedúceho spoločnej poľovačke na diviačiu zver sa denný (organizačný) poplatok pre individuálny lov netrofejovej raticovej a inej zveri v tomto prípade neuplatní. B. Pri využití ...

M4: Lov zveri a poľovnícke plánovanie :: PZ Ondava Duplín

pzondava.webnode.sk/testy-z-polovnictva/m4-lov-z …

Prednostný lov zveri chorej, zostarnutej, zoslabnutej, pri samčej trofejovej zveri, ktorá nie je vhodná na ďalší chov, alebo po dosiahnutí jej trofejovej kulminácie nazývame • selektívny lov. ... 184. Čas lovu sluky lesnej je • od 1. októbra do 31. novembra. 185. Čas lovu husi divej, husi poľnej a husi bieločelej je

DOBA LOVU ZVERI - Slovenská poľovnícka komora - polovnickakomora.sk

polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-inf …

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.

Mimoriadne povolenie lovu raticovej zveri - MPRV SR

mpsr.sk/mimoriadne-povolenie-lovu-raticovej-zver …

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súlade s § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povoľuje mimoriadny lov raticovej zveri podľa § 56 ods. 3 zákona o poľovníctve. Ministerstvo povoľuje mimoriadny lov vybraných druhov raticovej zveri z dôvodu ochrany ...

Vitajte ! - Slovenská poľovnícka komora - polovnickakomora.sk

www.polovnickakomora.sk/sk

Slovenský poľovnícky zväz okresná organizácia a Obvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou, vás srdečne pozývajú na podujatie Deň poľovníctva a ochrany prírody pre deti. Podujatie sa uskutoční 4. júna 2023 v parku pri barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou. Bližšie informácie o sprievodných akciách v ...

Chov jelenej zveri | PreLovca.sk

www.prelovca.sk/o-polovnictve/chov-jelenej-zveri …

Chov jelenej zveri. V plánovaných oblastiach, v tzv., jeleních, ktoré sa určili na chov jelenej zveri, sa jej venuje najväčšia pozornosť. Na ostatných územiach sa jej stavy budú redukovať. Najvhodnejší pomer pohlavia jelenej zveri je 1:1. Mierne zvyšovanie počtu jeleníc až po hranicu 1:1,5 je odôvodnené len tam, kde je ...

Chovateľské pletivá | Lacne-oplotenie.sk

www.lacne-oplotenie.sk/chovatelske-pletiva

Chovateľské pletivá sú určené pre výrobu klietok pre drobné zvieratá, voliéry pre vtáky a ohradenie pozemkov pre chov väčších zvierat. Pre výplne klietok sa väčšinou používa šesťhranné králičie pletivo, ktoré dodávame v pozinkovanom aj poplastovanom prevedení. K chovateľským pletivám na voliéry, ktoré sú zvárané, dodávame aj svorky, spojky a montážne ...

Myslivost - Chov zvěře a škody zvěří v lesním hospodářství

www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/200 …

Chov zvěře a škody zvěří v lesním hospodářství. Ing. Gustav KOŘÍNEK. Škody, které působí zvěř na lesních porostech a zemědělských kulturách, mají zpravidla rozhodující vliv na možnost chovu určitých druhů zvěře a jejich početní stavy; býložravá zvěř poškozuje lesní porosty a zemědělské kultury ...

Chov srnčej zveri | PreLovca.sk

www.prelovca.sk/o-polovnictve/chov-srncej-zveri-0

Chov srnčej zveri. Cieľový stav srnčej zveri musí vychádzať z normovaného kmeňového stavu, ktorý sa určuje podľa klasifikácie poľovného revíru. Správny pomer pohlavia v cieľovom stave má byť 1:1. Pomer pohlavia 1:1,5 v prospech sŕn je odôvodnený iba tam, kde sú veľké straty, alebo keď je nevyhnutné zvýšiť stav ...

Účel farmového chovu zveri - Zákony pre ľudí

www.zakonypreludi.sk/zz/2012-178

§ 1. Predmet úpravy: Táto vyhláška upravuje podrobnosti o. a) registrácii farmového chovu a identifikácii zveri, b) evidencii zveri, c) podmienkach farmového chovu zveri (ďalej len „farmový chov“), d) osobitných podmienkach ustajnenia, kŕmenia, napájania a manipulácie so zverou vo farmovom chove jeleňovitej, muflonej a diviačej zveri, e) osobitných podmienkach ustajnenia ...

Myslivost - Doby lovu zvěře

www.myslivost.cz/Informace-pro-myslivce/Doby-lov …

Změna: 323/2019 Sb. Změna: 592/2020 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 k provedení § 42 odst. 2. zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, (dále jen "zákon"): Doba lovu jednotlivých druhů zvěře. § 1. Doba lovu se stanoví pro dále uvedené druhy zvěře takto: a) daněk skvrnitý - daněk a daněla od 16. srpna do 31 ...

Čo robiť, aby sliepky v zime niesli? - Žena SME

zena.sme.sk/c/6688199/co-robit-aby-sliepky-v-zim …

Čo robiť, aby sliepky v zime niesli? Účinné tipy na lepšiu znášku vajec. Každý skúsený drobnochovateľ vie, čo môže od svojich kúr očakávať v zimných mesiacoch. Ak im dopraje zvýšenú starostlivosť, odmenia sa mu znáškou, ktorá nemusí byť najskromnejšia. Poradíme vám, ako na to. 1. Čerstvá voda po celý deň.

Vlastníci pôdy ohrozujú existenciu farmy - Index SME

index.sme.sk/c/1691167/vlastnici-pody-ohrozuju-e …

Ak sa chovatelia a pozemkový úrad s vlastníkmi pôdy nedohodnú, čo vlastníci avizovali, družstvu ostane na chov zveri len jedno zo štyroch oddelení farmy. Prístup k tejto oklieštenej lokalite je ťažký, prevádzkové objekty sú mimo nej. Približne stovku zvierat budú musieť chovatelia rozpredať. LÝDIA VOJTAŠŠÁKOVÁ

Klenov – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Klenov

Dejiny. Počiatky Klenova sa začali po tatárskom vpáde do našich krajov roku 1241 a možno aj skôr. Prvé písomné zmienky o Klenove sa rôznia. Historici zachytávajú prvú písomnú zmienku v roku 1330, keď sa spomína ako farnosť Clencberk (Clemberc). Táto zmienka súvisí s nariadením panovníka, podľa ktorého uhorské duchovenstvo platilo pápežskej kúrii desiatky, o čo ...