Certifikačné orgány, audity • okr. Prešov a okolie

Patros Roll s.r.o.

Patros Roll s.r.o.

V oblasti energetickej efektívnosti sa špecializujeme na činnosti: energetický audit, energetický manažment a online monitorovanie spotreby energií.

Energetická certifikácia budov

Komplexné vypracovanie energetických certifikátov, súčasťou ktorého je aj osobná obhliadka objektu a konkrétne návrhy opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

5814 kmKošice - Sídlisko KVP

QUALIFORM SLOVAKIA s.r.o.

Certifikácia stavebných výrobkov – posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov. Certifikácia systémov manažérstva. Skúšobňa stavebných hmôt – skúšky čerstvého a zatvrdnutého betónu, striekaného betónu, skúšky betonových …

SCC Certifikace | TÜV SÜD Czech

www.tuvsud.com/cs-cz/cinnosti/audity-a-certifika …

PROČ ZVOLIT TÜV SÜD. V rámci TÜV SÜD poskytují mezinárodní akreditované certifikační orgány služby pro různé systémy řízení. Máme rozsáhle zkušenosti s auditem a certifikaci široké škály mezinárodně uznávaných manažerských systémů. Pomůžeme vám identifikovat příležitosti a minimalizovat potenciální rizika.

V říjnu 2022 vyšla nová verze normy ISO/IEC 27001:2022 - EZÚ

ezu.cz/aktuality/v-rijnu-2022-vysla-nova-verze-n …

Následující kroky by Vám mohly pomoci při přechodu na nové vydání normy: 1. Zakoupit ISO/IEC 27002:2022 a ISO/IEC 27001:2022. 2. Seznámit se s novými opatřeními a definicemi, jako např. primární aktiva, RTO, RPO atd. 3. Provést analýzu rizik s ohledem na nová opatření a nové rozdělení aktiv.

Audity a certifikace systémů | TÜV SÜD Czech

www.tuvsud.com/cs-cz/cinnosti/audity-a-certifika …

TÜV SÜD je globálním poskytovatelem auditů a certifikačních služeb. Naše důkladné znalosti dodržování předpisů po celém světě a naši velmi zkušení auditoři vám zajistí rychlé a efektivní služby. Soustředíme se na to, abychom vám pomohli zlepšit důslednost, efektivitu a soulad s předpisy - díky tomu budete moci ...

Jaký je rozdíl mezi interním a externím auditem? | Blog CeMS

www.cems-cz.com/blog/349-jaky-je-rozdil-mezi-int …

Norma ISO 19011: 2018 definuje audit jako systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získávání důkazů auditu a jejich objektivního hodnocení, aby se určil rozsah, v jakém se plní kritéria auditu. Interní audity jsou prováděny týmem kompetentních interních auditorů přičemž proces řízení interních auditů ve ...

Certifikace CoC založená na systému PEFC | TÜV SÜD Czech

www.tuvsud.com/cs-cz/cinnosti/audity-a-certifika …

TÜV SÜD Czech je mezinárodně akreditovaný certifikační orgán pro PEFC CoC. Naši důvěryhodní auditní odborníci rozumějí všem komplexním technickým a sociálním aspektům certifikace CoC pro širokou škálu průmyslových odvětví v oblasti zpracování dřeva, buničiny a papíru, balení a tisku. Můžeme vám nabídnout ...

Certifikační audity – AUROS PB s. r. o. – Manažerské poradenství

management.auros.cz/audity/certifikacni-audity

Certifikaci provádějí na základě zvláštního oprávnění (akreditace) certifikační orgány. Vedle certifikace systémů managementu se můžete běžně setkat s certifikací výrobků a pracovníků. Nejběžnější „systémovou certifikací“ je certifikace systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2015 (dříve ISO 9001 ...

Poskytovatel certifikačních služeb – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Poskytovatel_certifika%C4% …

Poskytovatel certifikačních služeb nabízí zajištění certifikátu pro: organizace (realizace systému jakosti, ochrany životního prostředí,…) výrobky (shoda s normou, bezpečnost elektrotechnická, radiační,…) služby (profesionalita, důvěryhodnost,…) osoby (způsobilost pro vykonávání jisté profese; svářeč ...

T Cert - Certifikační schéma

tcert.cz/certifikace/certifikacni-schema

Dle požadavků normy ISO/IEC 17021-1, která se týká požadavků na certifikační orgány jsou všechny certifikační audity prováděny ve dvou vzájemně oddělených krocích. Další audity (dozorové a recertifikační) jsou již prováděny jen v jednom kroku. CERTIFIKACE

QISO - MIRAIS | ISO, ISO certifikace, poradenství, IATF 16949 ...

www.mirais.cz

Hlavním předmětem poskytovaných služeb společnosti je poradenství v oblasti BOZP a PO, řízení kvality, poradenství a příprava k certifikaci dle všech ISO norem (například: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, HACCP, ...) a implementace požadavků nařízení GDPR. v posledním období je naše činnost zaměřena na IATF ...

Systém managementu kvality, certifikace ISO 9001

www.vups.cz/sluzby/certifikace-systemu-managemen …

Dále nabízíme: certifikaci systémů managementu EMS, BOZP, ISMS, EnMS; certifikaci způsobilosti organizací k zajištění jakosti provádění projektových, silničních a stavebních prací dle Metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR; certifikaci jakosti při tavném svařování kovů dle ISO 3834 ve spojení s ISO 9001, analýzu plnění požadavků ...

Co je certifikace? Vše, co byste měli vědět o certifikaci

www.dqsglobal.com/cs-cz/o-nas/certifikace/co-je- …

Základním předpokladem pro certifikaci je nezávislé, nestranné a objektivní posouzení kompetentní třetí stranou, jako je například DQS. V rámci certifikace je certifikační audit vždy součástí certifikačního procesu, který je koncipován jako trvalý. Ten zahrnuje audit celého systému a monitorování systému, které ...

IQNET - mezinárodní síť certifikačních orgánů - CQS

www.cqs.cz/O-nas/IQNET

situační audity; Úvod O nás IQNET. IQNET - mezinárodní síť certifikačních orgánů ... Národní certifikační orgány pro certifikaci systémů managementu, které splňují kriteria ISO 17021 a které pracují v souladu s ISO 19011, se mohou stát členy IQNET. Členem se může stát zpravidla certifikační orgán z dané země ...

Co je ISO 27001 - norma pro bezpečnost informací | LRQA

www.lrqa.com/cs-cz/iso-27001

Norma ISO 27001 – Bezpečnost informací. Zaregistrujte se a získejte řadu informací a osvědčených postupů za účelem zajištění bezpečnosti informací. Každé organizaci – bez ohledu na její velikost a odvětví – poskytne standard ISO/IEC 27001 silný základ pro komplexní strategii zabezpečení informací a ...

Základní informace | Finanční kontrola | Ministerstvo financí ČR

www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/kontrola-verejnych …

Finanční kontrola v České republice se skládá z řídicích a kontrolních mechanismů seskupených do 3 subsystémů: veřejnosprávní kontrola, která je vykonávána kontrolními orgány podle ustanovení § 7 až 10 zákona o finanční kontrole; kontrola vykonávaná podle mezinárodních smluv, kterou vykonávají mezinárodní ...

Oznámení (informace) ČIA pro certifikační orgány provádějící ...

www.cai.cz/wp-content/uploads/2019/02/Ozn_CIA_CO …

Certifikační orgány, které budou žádat o akreditaci nebo o rozšíření rozsahu akreditace k certifikaci vybraných funkcí jsou povinny zapracovat alespoň tyto citované minimální požadavky na funkce do svých programů certifikace nebo, pokud tyto požadavky nesplňují, zvolit pro tyto nové funkce odlišný název ...

Otázky a odpovědi k IFS Food v7 | LRQA

www.lrqa.com/cs-cz/novinky/otazky-odpovedi-ifs-f …

Otázky a odpovědi k IFS Food v7. 19 úno 2021. Potraviny, nápoje a pohostinství. Standard pro bezpečnost potravin IFS (International Featured Standard) ve verzi 7 byl vydán na konci loňského roku. Nové vydání obsahuje zásadní požadavky, které přinášejí přidanou hodnotu organizacím, které podporují kulturu neustálého ...

DQS - Certifikace potravin IFS

www.dqsglobal.com/cs-cz/certifikace/certifikace- …

Certifikace pouze akreditovanými certifikačními orgány; ... Tyto audity prokazují vysokou bezpečnost a kvalitu potravinářských výrobků a zároveň pomáhají odhalit případné nedostatky v procesech a systémech. ... Audit a jeho výsledky vyhodnotí nezávislá certifikační komise DQS, která rozhodne o vydání certifikátu IFS

Certifikace kvality, systémy kvality ISO - CQS, Praha

www.cqs.cz/O-nas

PROČ CERTIFIKOVAT S NÁMI ! V roce 1993 se sedm významných organizací z oblasti zkoušení a certifikace dohodlo, že sdruží své finanční a personální zdroje a vytvoří společný certifikační orgán pro systémy jakosti (CQS) se širokým polem působnosti. V roce 1996 byl certifikační orgán CQS akreditován národním akreditačním orgánem ČIA k certifikaci systémů jakosti.