Predaj živočíšnych produktov • okr. Prešov a okolie

Euro Salaš Michalová

Salaš - agroturistika, firemné akcie a teambuilding, chov oviec a domácich zvierat, výroba a predaj domácich produktov, štýlová koliba s letnou terasou.

ALFA AGRO, s.r.o.

Prevádzkovanie rekreačného, športového a terapeutického zariadenia na farme.

Firma Gulik- Poľnohospodárstvo

Predaj poľnohospodárskych produktov živočíšnej výroby - mlieko, mäso, predaj produktov rastlinnej výroby. Služby v oblasti agroturistiky.

Poľnohospodárske družstvá Prešovský kraj (37 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/polnohospodarske-druzstva/pr …

Prešov (3) Sabinov (2) Stará Ľubovňa (4) Stropkov (2) Svidník (2) ... Opravy poľnohospodárskych strojov. Predaj mliečnych produktov. Zlatobanská 975 , 080 05 Prešov Kontakty. Poľnohospodárske družstvo Goral, Veľká Franková ... Výroba a predaj živočíšnych a rastlinných produktov. Pšenica, jačmeň, repka olejná, tritikale ...

Poľnohospodárske družstvá Prešovský kraj (37 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/polnohospodarske-druzstva/ab …

Prešov (3) Sabinov (2) Stará Ľubovňa (4) Stropkov (2) Svidník (2) ... výroba mliečnych produktov. Predaj mliečnych produktov. Zabezpečenie prenájmu poľnohospodárskej techniky a zariadení. ... Výroba a predaj živočíšnych a rastlinných produktov. Pšenica, jačmeň, repka olejná, tritikale, raž, jednoročné a viacročné ...

Poľnohospodárske služby Prešovský kraj (179 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/polnohospodarske-sluzby/4/ab …

Výroba a predaj živočíšnych a rastlinných produktov. Pšenica, jačmeň, repka olejná, tritikale, raž, jednoročné a viacročné krmoviny. ... Rastlinná a živočíšna výroba a následný predaj produktov. Oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov. Hlavná, 238/2 , ... 080 01 Prešov Kontakty. ZAMAGRO spol. s r.o. Pridať ...

Poľnohospodárske služby Prešovský kraj (179 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/polnohospodarske-sluzby/3/pr …

Prešov (32) Sabinov (7) Snina (2) Stará Ľubovňa (6) Stropkov (5) ... Výroba a predaj živočíšnych a rastlinných produktov. Pšenica, jačmeň, repka olejná, tritikale, raž, jednoročné a viacročné krmoviny. ... Výroba a predaj poľnohospodárskych produktov, služby poľnohospodárskymi mechanizmami. Kamienka , 065 32 Kamienka ...

Jahňacie mäso - Družstvo Čierne - Svrčinovec

www.druzstvocs.sk/na-predaj/jahnacie-maso

Predaj hovädzieho mäsa Zameriavame sa na chov hovädzieho dobytka, oviec a hydiny. Ponúkame predaj živočíšnych produktov a vyrábame krmivá pre potrebu družstva. TEL: +421 948 028 921 E-MAIL: predseda@druzstvocs.sk. Kontaktujte nás.

Základy agropodnikania v špecializovanej rastlinnej a živočíšnej výrobe ...

cdn.uniag.sk/contao/files/download/Pictures/Proj …

Nové a inovatívne formy predaja poľnohospodárskych produktov: predaj z dvora podniku (z farmy), predaj z poľa, predaj zo sadu, predaj z pojazdnej predajne, predaj na trhovisku, predaj vo vlastnej predajni, predaj na objednávku, vytváranie obchodných družstiev a asociácií. Ďalšie trendy v oblasti odbytu vlastných produktov. VI.

Živoþíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

slovak.statistics.sk/PortalTraffic/fileServlet

sú triedené podľa sledovaných živočíšnych výrobkov za Slovenskú republiku a jednotlivé kraje. Predaj sa publikuje za jednotlivé štvrťroky a od začiatku roka. Predaj živočíšnych exkrementov mimo farmy sa sleduje v tis. euro a v tonách. Ostatné neuvedené výrobky sa sledujú iba v tis. euro. V tejto položke sú iba tržby za

Chov hydiny - Družstvo Čierne - Svrčinovec

www.druzstvocs.sk/chov-a-vyroba/chov-hydiny

Chov hydiny. S odchovom hydiny začal už náš predchodca Poľnohospodárske družstvo Čierne v roku 1995. Postupom času a s pribúdajúcimi skúsenosťami začali v jednotlivých chovoch dosahovať dobrú kvalitu. V posledných rokoch boli „ čierňanské kurčatá“ dobre známe v celom regióne. Povestný bol hlavne jarný predaj ...

Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec - Evropská databanka

www.edb.cz/firma-1325006-polnohospodarske-druzst …

Hlavná 716, Okoč 930 28. Obchodná činnosť. Prenájom kuchynských potrieb. nákup a predaj chemických látok. Výroba a predaj betónových zmesí. umývanie poľnohospodárskej techniky. nákup a predaj ovocia, hrozna a zeleniny. nákup a predaj pohonných látok a mazadiel. vyhotovenie stavebných konštrukcií, súčiastok.

Chov hovädzieho dobytka - Družstvo Čierne - Svrčinovec

www.druzstvocs.sk/chov-a-vyroba/chov-hovadzieho- …

Predaj hovädzieho mäsa Zameriavame sa na chov hovädzieho dobytka, oviec a hydiny. Ponúkame predaj živočíšnych produktov a vyrábame krmivá pre potrebu družstva. TEL: +421 948 028 921 E-MAIL: predseda@druzstvocs.sk. Kontaktujte nás.

Mäsové výrobky - veľkoobchod Prešovský kraj (137 výsledkov)

www.azet.sk/katalog/masove-vyrobky-velkoobchod/p …

Výroba a predaj mäsových výrobkov - domáce tradičné špeciality, mäkké a varené mäsové výrobky, živočíšne tuky a mäsové konzervy. ... 080 01 Prešov Kontakty. Podtatranská hydina a.s. Pridať hodnotenie. ... Výroba a predaj živočíšnych a rastlinných produktov. Pšenica, jačmeň, repka olejná, tritikale, raž ...

Pestovanie obilia - Prešovský kraj (26 záznamov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/pestovanie-obilia/presovsky- …

Prešov (5) Sabinov (1) Stará Ľubovňa (3) Svidník (1) ... Predaj mäsa a mäsových výrobkov, úprava a spracovanie mlieka - výroba mliečnych výrobkov, pestovanie obilnín. ... Výroba a predaj živočíšnych a rastlinných produktov. Pšenica, jačmeň, repka olejná, tritikale, raž, jednoročné a viacročné krmoviny. Chov ...

Novinky - Družstvo Čierne - Svrčinovec

www.druzstvocs.sk/novinky

Ponúkame na predaj jahňatá z nášho chovu. Viac informácií TU. Zameriavame sa na chov hovädzieho dobytka, oviec a hydiny. Ponúkame predaj živočíšnych produktov a vyrábame krmivá pre potrebu družstva. TEL: +421 948 028 921 E-MAIL: predseda@druzstvocs.sk. Kontaktujte nás.

Zásielky 3.6 | Evidencia produktov | ŠVPS SR

zasielky.svssr.sk/login.php

6. Ako požiadať o pomoc ak prevádzkovateľovi chýbajú informácie k správnemu vykonaniu nahlásenia zásielky: Ak prevádzkovateľ nenájde odpoveď na svoju otázku v užívateľských manuáloch, príslušnej legislatíve a v sekcii často kladených otázok, prostredníctvom e-mailu zašle požiadavku na zasielky@svps.sk. V e-maily ...

ŠVPS SR - Štátna veterinárna a potravinová správa SR

www.svps.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS) pri prijímaní takýchto spoločenských zvierat postupuje podobne ako v prípade ukrajinských utečencov a povoľuje nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat na územie SR sprevádzajúcich občanov EÚ vracajúcich sa z Ruska, ktoré nespĺňajú podmienky platnej ...

Chov oviec - Družstvo Čierne - Svrčinovec

www.druzstvocs.sk/chov-a-vyroba/chov-oviec

Chov oviec. Družstvo chová ovce na mlieko a jahňatá. V letných mesiacoch pasieme dve oddelené stáda. Dojné stádo v počte 360 ks a stádo jariek v počte 200 ks. Ovce pasieme voľne pomocou pastierov. V zimnom období ovce zháňame do ovčínov, kde prezimujú. Ovce striháme dva krát do roka v lete a v zime. V chove oviec sa ...

Krmivá - svps.sk

www.svps.sk/zvp/Krmiva.asp

Krmivá. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v oblasti krmív zodpovedá za riadenie a usmerňovanie úradných kontrol krmív a odber úradných vzoriek krmív a napájacej vody na analýzy, ktoré vykonávajú regionálne veterinárne a potravinové správy. Orgány štátnej správy v oblasti krmív a výživy ...

EUR-Lex - 32011R0142 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT

z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol ...

EUR-Lex - 32009R1069 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT

Dovoz vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov do Spoločenstva a tranzit takéhoto materiálu by sa mal uskutočňovať v súlade s predpismi, ktoré sú aspoň také prísne ako predpisy uplatniteľné vo vnútri Spoločenstva. Prípadne sa môže uznať, že predpisy tretích krajín uplatniteľné na vedľajšie ...

Referaty.sk - Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 I.

referaty.centrum.sk/odborne-humanitne/pedagogika …

Predaj z dvora je oficiálne povolený. Prvým septembrovým dňom vstúpi do platnosti aj druhé nariadenie umožňujúce predaj živočíšnych produktov priamo z farmy. Prvé nariadenie, ktoré je právoplatné od 15. júla tohto roka povoľuje farmárom predávať bravčovinu, teľacinu, hovädzinu, jahňacinu alebo mäso z oviec a kôz.

Výpis z obchodného registra SR

www.orsr.sk/vypis.asp

nákup a predaj hovädzieho dobytka, predaj živočíšnych produktov (od: 21.07.1993) oprava poľnohospodárskych strojov a zámočnícke práce, vyhotovenie stavebných konštrukcií, súčiastok (od: 21.07.1993) stavebné práce-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, výroba a predaj betónových zmesí

121/1987 Zb. - Vyhláška Federálneho ministerstva p... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1987/121/1 …

Predaj živočíšnych produktov alebo niektorých ich druhov v tržnici alebo na trhovisku sa môže so zreteľom na nákazovú alebo epidemiologickú situáciu alebo na nevyhovujúce podmienky predaja (vybavenie tržnice alebo trhoviska, spôsob predaja a pod.) obmedziť alebo zakázať. 13)

Výpis z obchodného registra SR - OR SR

www.orsr.sk/vypis.asp

nákup a predaj hovädzieho dobytka, predaj živočíšnych produktov (od: 21.07.1993) oprava poľnohospodárskych strojov a zámočnícke práce, vyhotovenie stavebných konštrukcií, súčiastok (od: 21.07.1993) stavebné práce-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, výroba a predaj betónových zmesí