Turistické informačné centrá

Turistické informačné centrum mesta Stará Ľubovňa

Všeobecné informácie o meste a okrese, prírodný potenciál, chránené územia, kultúrno-historický a folklórny potenciál.